Dossier Van wie is de stad?

Tegen 2050 zal het aantal mensen dat in steden woont verdubbeld zijn. Dat maakt verstedelijking tot een van de grote transformatietrends van de 21ste eeuw.
De artikels in dit dossier gaan over grond- en vastgoedspeculatie en over het onvermogen of de onwil van overheden om daartegen op te treden. Maar ook over het belang van publieke, gedeelde ruimte en over het belang van de stad, natuurlijk.