Infofiche wetgeving scheepsafbraak

© Studio Fasching

 

Conventie van Bazel, 1992 — van kracht

Op deze Infofiche vind je de verschillende wetten, amendementen en verordeningen over scheepsafbraak.
Deze fiche is onderdeel van het artikel Europa wil betere bescherming milieu en werkers in scheepssloop, België ligt dwars.

 • De Conventie van Bazel wordt van kracht om het dumpen van gevaarlijk afval uit geïndustrialiseerde landen in ontwikkelingslanden tegen te gaan
 • Een schip bestemd voor afbraak wordt beschouwd als afval onder de internationale wetgeving.
 • Geratificeerd door 186 landen en de EU

Bazel Ban Amendement, 1995 — niet van kracht

 • Regels worden verder aangescherpt zodat er een volledig verbod komt op de export van gevaarlijk afval uit ontwikkelde landen, voornamelijk OESO-landen, naar ontwikkelingslanden
 • Niet van kracht, want door onvoldoende landen geratificeerd

 Afvaltransportverordening (ATV), 2006 — van kracht

 • Europese verordening
 • Houdt hetzelfde in als Bazelconventie en Bazel Ban Amendement: volledig verbod op export gevaarlijk afval van EU-landen naar niet-OESO-landen.
 • Het land van waaruit het schip fysiek vertrekt wordt hierbij als exporterende staat beschouwd, ongeacht de vlag van het schip. Een schip met Belgische vlag dat al maanden buiten de EU opereert voor het naar de sloopwerf gaat, valt dus niet onder deze wetgeving
 • Bazel Ban Amendement is op die manier de facto dus wel van kracht voor EU-landen
 • Scheepseigenaars omzeilen deze wet voortdurend. Ze maken hun intentie om het schip te laten afbreken niet bekend bij hun vertrek of het schip opereert al geruime tijd buiten de EU voor het naar het sloopstrand gaat. Het komt bijna nooit tot vervolging

Hong Kong Conventie (HKC), 2009 — niet van kracht

 • Conventie van de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie
 • Geldt enkel voor schepen boven de 500 brutoton. Geldt niet voor binnenvaartschepen, oorlogsschepen, marineschepen en andere schepen die enkel op een niet-commerciële manier door een overheid gebruikt worden
 • Schepen met de vlag van een staat die de conventie ratificeerde mogen enkel afgebroken worden op gecertificeerde sloopwerven die voldoen aan de criteria die de Hong Kong Conventie vooropstelt
 • Critici vinden de criteria voor sloopwerven niet streng genoeg, onder meer omdat de Hong Kong Conventie afbraak op het strand toelaat en te weinig richtlijnen zou geven om schade aan het milieu en de veiligheid en gezondheid van arbeiders te beperken
 • De conventie werd nog maar door zes landen geratificeerd en is nog niet van kracht
 • De conventie wordt pas van kracht als aan de volgende drie voorwaarden voldaan is:
  1. 15 landen of meer hebben het verdrag geratificeerd
  2. de gecombineerde handelsvloot van die landen, bedraagt minstens 40 procent van de bruto tonnage van de mondiale handelsvloot
  3. De staten die het verdrag ratificeerden moeten de afgelopen tien jaar samen minstens 3 procent van de gecombineerde bruto tonnage van de handelsschepen van deze zelfde staten hebben gerecycleerd
 • Eens van kracht kan de conventie omzeild worden door het schip te registreren in een land dat de conventie niet ratificeerde

 Scheepsrecyclage Regulering (SRR), 2013 – van kracht, wordt van toepassing op 1 januari 2019

 • Europese regulering die bindend wordt voor alle schepen die onder EU-vlag varen en die niet tot onderstaande uitzonderingen behoren:
  • Schepen onder de 500 ton, binnenvaartschepen, oorlogsschepen, marineschepen en andere schepen die enkel op een niet-commerciële manier door een overheid gebruikt worden
 • Schepen met Europese vlag mogen enkel afgebroken worden op werven die op de Europese lijst staan
 • De EU wil hiermee het in werking treden van de Hong Kong Conventie versnellen, maar wil ook strengere criteria opleggen aan sloopwerven dan de HKC
 • Hoewel het woord beaching, afbraak op het strand, niet expliciet vermeld wordt, wordt het voor sloopwerven op het strand quasi onmogelijk om te voldoen aan de regulering die onder meer vereist dat er gewerkt wordt op gebouwde structuren
 • Tot nu toe staan er enkel Europese recyclagevoorzieningen op de lijst. Twee Turkse voorzieningen en een voorziening in de VS werden voorgesteld voor opname en zouden voor het eind van het jaar ook op de lijst moeten staan
 • Recyclagefaciliteiten in EU-landen worden automatisch opgenomen in de lijst als hun overheid ze voorstelt. Ze voldoen namelijk aan nationale milieunormen, die op hun beurt in lijn zijn met de Europese regelgeving.
 • Niet-Europese recyclagefaciliteiten sturen een aanvraagdossier met de nodige documenten en informatie over hun faciliteit naar de Europese Commissie. Op basis daarvan maakt de Europese Commissie een eerste evaluatie van de recyclagefaciliteit en doet ze aanbevelingen tot verbetering indien nodig. Eens de faciliteit hierop reageert en aantoont de gevraagde aanpassingen uitgevoerd te hebben, stuurt de Commissie een expert naar daar voor een inspectie ter plaatse. Als dan blijkt dat de recyclagefaciliteit effectief aan de Europese richtlijnen voldoet, wordt die voorgesteld aan de lidstaten voor opname in de Europese lijst.
 • De regulering kan omzeild worden door het schip onder een niet-Europese vlag te registreren

Ga terug naar de vorige pagina

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

 • Freelance journaliste

  Na omzwervingen doorheen verschillende jobs in de cultuur- en sociale sector besliste Ebe dat het hoog tijd was om na te denken over wat ze écht wilde doen.