De Backer reageert op ons onderzoek: ‘Detachering bestrijden met lastenverlaging, loont nu al’

Staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding, Philippe De Backer, zegt dat zijn aanpak van lastenverlaging, meer flexibiliteit inzake overuren en betere controles nu al het aantal gedetacheerden in de bouw verlaagd heeft. 

  • Staatssecretaris De Backer erkent dat detachering gebruikt wordt om de hogere Belgische loonkosten te omzeilen

Volgens een studie van de KULeuven schiep de Belgische economie tussen 2011 en 2015 meer banen voor gedetacheerde buitenlanders dan voor Belgen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Philppe De Backer: Vlak na de financiële crisis zijn hier veel banen verloren gegaan. Bovendien zijn we een kleine open economie in het centrum van Europa die veel buitenlandse bedrijven aantrekt. Spijtig genoeg stopt het onderzoek in 2015 want in 2016 hebben onze maatregelen van lastenverlaging en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt al positieve gevolgen gehad. Er kwamen in de bouw 2000 banen bij voor Belgen en er waren 7000 minder gedetacheerden in de bouw.

Zegt u daarmee dat detachering eigenlijk een manier is om de hoge Belgische loonkosten te omzeilen?

Philppe De Backer: Voor een stuk is dat natuurlijk zo. Daarom hebben wij ook een loonlastenverlaging doorgevoerd en heeft die ook succes.

De bouwsector wil graag dat u daarin nog verder gaat en vraagt 600 miljoen euro bijkomende lastenverlaging.

Philppe De Backer: Die komt er maar pas in 2020 zoals is afgesproken in de taxshift. Ik ben wel een sterk voorstander van lastenverlaging in alle sectoren.

Daarover zegt professor Jozef Pacolet van de KULeuven, en auteur van de studie, dat u daarmee zelf de sociale dumping organiseert, want er is zo – onder druk van de Europese concurrentie – minder geld voor sociale bescherming.

Philppe De Backer: Dat is veel te simpel geredeneerd. Door de lastenverlaging komen er ook banen bij, waardoor er meer geld is voor de sociale zekerheid. En nogmaals, we hebben detacheringen ook nodig. Je komt vandaag soms echt specialisten te kort, zoals bijvoorbeeld bekisters (maken de gietvormen voor beton) in de bouw.

‘Ik begrijp dat dit de EU niet sympathieker maakt. Maar we gaan dat eruit krijgen met loonkostenverlaging en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt’

Belgen in de bouw krijgen te horen dat ze te duur zijn, en worden ontslagen of op economische werkloosheid geplaatst.  Ze zijn kwaad op de EU.

Philppe De Backer: Ik begrijp dat dit de EU niet sympathieker maakt. Maar we gaan dat eruit krijgen met loonkostenverlaging en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant moeten we opletten voor protectionisme. Er zijn hier ook knelpuntberoepen.

Dat klopt, maar waarom nemen onze bedrijven buitenlanders niet gewoon in dienst als ze hier geen mensen vinden?  

Philppe De Backer: Ik denk dat de insiders hier soms te sterk beschermd worden. Bovendien wordt detachering gebruikt om tijdelijke noden op te vangen. Dan heeft het toch geen zin om die mensen hier voor twee tot drie maanden echt in dienst te nemen – met onze sociale zekerheid. Op de duur gaan die mensen sociale zekerheid opbouwen in tien landen.

Arbeidsinspecteurs en arbeidsrechters zeggen dat zij het probleem niet kunnen oplossen, dat de politiek het probleem moet oplossen dat ze zelf hebben geschapen.

Philppe De Backer: Daar zijn we ook mee bezig. Door de loonkostenverlaging en meer flexibiliteit inzake overuren in België, de maatregelen van mevrouw Thyssen, en een sterkere controle op de fraude.

Hoe werkt u aan dat laatste?

Philppe De Backer: We willen bij onze overheidsaanbestedingen fraude kunnen uitsluiten. Als een bedrijf een prijs insteekt die vijftien procent onder die van alle anderen zit, kunnen we dat bedrijf uitsluiten. We maken tevens bilaterale afspraken met landen om beter samen te werken met hen. Als wij willen natrekken of een detachering oké is, en er effectief sociale bijdragen worden betaald, willen we liefst geen drie jaren op informatie wachten, maar drie dagen. Met Bulgarije is zo’n akkoord er al, met Polen hoop ik dat binnenkort af te sluiten. Vergeet ook niet dat we honderd arbeidsinspecteurs extra hebben aangeworven.

Arbeidsrechters klagen dat zij niet uitgerust zijn om de toename van complexe fraudegevallen degelijk aan te pakken.

Philppe De Backer: Het is aan de minister van Justitie om daaraan te verhelpen.  Maar de toename van het aantal inspecteurs helpt ook de justitie. Daarnaast wordt er in het kader van de hervorming van de sociale inspectiediensten gewerkt aan een actieplan dat Justitie en sociale inspectiediensten beter laat samenwerken om meer slagkracht op het terrein te hebben.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.