Arme landen krijgen meer macht binnen IMF

Nieuws

Arme landen krijgen meer macht binnen IMF

De leden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hadden tot 28 april de tijd om hun goedkeuring te geven aan een hervormingsvoorstel dat ontwikkelingslanden meer macht geeft. IPS vernam dat het voorstel 92,93 procent van de stemmen kreeg. Dat is ruim voldoende, want 85 procent was genoeg om de nieuwe stemmenverdeling van kracht te doen worden.

Belangrijke landen als Rusland en Saoedi-Arabië stemden tegen omdat zij stemmen moeten inleveren, maar dat was niet van aard om de beslissing te blokkeren.
Sinds vele jaren klagen de ontwikkelingslanden dat ze te weinig macht hebben in het IMF. Ze ervaren het fonds veel te weinig als een instelling die ook hun toebehoort. Om die reden hebben sommige ontwikkelingslanden enorme financiële reserves aangelegd, om te vermijden dat ze in geval van nood nog bij het IMF zouden moeten aankloppen.
Om die redenen werd beslist een hervorming door te voeren. In 2006 werd al een eerste stap gezet met een uitbreiding van het stemmengewicht voor Zuid-Korea, Mexico, China en Turkije. Gisteren is dan de tweede en belangrijkere stap goedgekeurd.
De rijke landen beschikten voor de hervorming over 60,57 procent van de stemmen. Met deze hervorming zakt hun aandeel naar 57,93 procent. Voor veel ontwikkelingslanden en ngo’s is die inlevering veel te mager, maar al bij al is de grootste eenmalige stemmenverschuiving richting ontwikkelingslanden in 60 jaar.
De ontwikkelingslanden als groep zien hun stemmengewicht toenemen van 31,70 procent naar 34,49 procent. Het grootste deel van die stijging gaat naar de opkomende landen die stijgen van 23,88 naar 25,64 procent. Landen als Brazilië, China en India gaan vooruit – India weegt nu voor het eerst meer dan België – maar Saoedi-Arabië en Rusland leveren gewicht in. De lage-inkomenslanden – veruit het grootste aantal met bijna alle Afrikaanse landen - zien hun stemmenmacht stijgen van 8,45 procent naar 9,61%. De zogenaamde landen in transitie – de vroegere deelstaten van de Sovjetunie – zien hun aandeel afkalven van 7,09 naar 6,82 procent.

Zwaargewicht België

België ziet zoals verwacht zijn stemmengewicht dalen van 2,084 procent naar 1,856 procent. Dat is een daling die vergelijkbaar is met die van andere kleine Europese landen zoals Nederland en Zwitserland. België behoudt zijn directeur in de bestuursraad van 24 leden, het dagelijks bestuur van de instelling. België spreekt daar namens Turkije, Oostenrijk en een hele reeks Oost-en Centraal-Europese landen. Die Belgische stuurgroep blijft de op drie na grootste in stemmengewicht. Dat betekent dat de standpunten die de Belgische directeur in het Fonds inneemt, na de VS, Japan en Duitsland nog altijd het meeste wegen.