Cassatie vernietigt veroordeling MO* in zaak Forrest

Het Hof van Cassatie deed op 28 november 2014 een uitspraak over het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 11 december 2012 in verband met de zaak die George Forrest en Kinross Forrest hadden ingespannen tegen Wereldmediahuis, uitgever van MO*. 

  • © Reuters George Forrest © Reuters

In maart 2006 publiceerde MO* een artikel over enkele grote mijncontracten die de groep rond Forrest binnengehaald had. De inhoud van het artikel en de illustratie op de cover waren volgens Forrest kwetsend en schadelijk. Het hof van beroep verwierp de klacht wat het artikel betreft, maar veroordeelde Wereldmediahuis tot het betalen van 5000 euro schadevergoeding voor het publiceren van een cartoon op de cover van het magazine.

MO* vond dat dit arrest een gevaarlijke beperking van het recht op vrije meningsuiting inhield die verreikende gevolgen voor het Belgische medialandschap kon hebben, en vroeg daarom aan het Hof van Cassatie om het arrest te verbreken. MO* argumenteerde dat het Brusselse hof van beroep een aantal fundamentele principes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te weinig in overweging genomen heeft en dat het arrest op onvoldoende wijze  de inmenging in het recht op vrije meningsuiting verantwoordt.

Het Hof van Cassatie stelt vast dat het hof van beroep niet op pertinente wijze de veroordeling van de cartoon heeft kunnen verantwoorden als een dwingende sociale noodwendigheid. Conform de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de veroordeling van de cartoon daarom niet nodig in een democratische samenleving.

Conform de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de veroordeling van de cartoon daarom niet nodig in een democratische samenleving.

Het Hof van Cassatie volgt daarmee de argumentatie van Wereldmediahuis / MO* en verbreekt daarom het arrest van 11 december 2012. De zaak is nu naar het hof van beroep van Antwerpen doorverwezen

Wereldmediahuis / MO* is ervan overtuigd dat het in deze zaak conform de journalistieke deontologie én de Europese normen in verband met vrijheid van meningsuiting gehandeld heeft. We geloven dan ook dat de klachten van Forrest ongegrond zijn en vertrouwen er op dat een nieuwe behandeling in beroep die vaststelling juridisch zal valideren.

Intussen laat MO* zich niet intimideren door dit soort slepende rechtsgang. ‘Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is essentieel voor een functionerende democratie’, zegt hoofdredacteur Gie Goris. In december 2013 bracht MO*journalist John Vandaele in het magazine een opvolgingsdossier over de actuele stand van zaken in de Katangese mijnsector. En begin november publiceerde MO*journalist Kristof Clerix, in samenwerking met een ruim netwerk aan gerenommeerde media in de wereld, de Belgische resultaten van het internationale onderzoek naar de belastingafspraken in Luxemburg (LuxLeaks) op de MO.be website.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.