Dossier Europese visserij

Nieuws

Dossier Europese visserij

17 juni 2011

De laatste jaren werd het vroeger onzichtbare probleem van de overbevissing duidelijk in de netten van vissers wereldwijd. De Europese visserij is hier mee voor verantwoordelijk. De visserijsector en milieubewegingen kijken dan ook met argusogen naar de op stapel staande hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In dit driedelig dossier ontleedt MO* de overbevissing, de voorgestelde hervormingen van het Europese visserijbeleid en de gevolgen van de Europese visserij in de West-Afrikaanse wateren.


Een lege zee met lege netten
In het eerste deel van het dossier wordt de bijdrage van de Europese visserij aan de wereldwijde overbevissing geschetst met cijfers, grafieken en kaarten. 29 van de 33 visbestanden in Europese wateren blijkt overbevist.


Een nieuwe toekomst voor de Europese visserij
Het huidige visserijbeleid van de EU schiet te kort om het hoofd te bieden aan de overbevissing. Samen met de betrokken actoren wil de EU daarom haar beleid hervormen. MO* bekijkt de voorgestelde aanpassingen aan het beleid.

De race om Afrikaanse vis
De EU sloot met heel wat Afrikaanse landen akkoorden af om in Afrikaanse territoriale wateren te kunnen vissen. Afrika voedt zo Europa’s honger naar vis maar wordt hier zelf het slachtoffer van. Het derde deel van het dossier vertelt het verhaal van de ongelijke strijd tussen de Afrikaanse vissersbootjes en de Europese oceaanreuzen.