Europese Commissie opent onderzoek naar Belgische rulings

Nieuws

Europese Commissie opent onderzoek naar Belgische rulings

Europese Commissie opent onderzoek naar Belgische rulings
Europese Commissie opent onderzoek naar Belgische rulings

Simon Davidse, Jago Kosolosky & John Vandaele

03 februari 2015

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt een onderzoek te openen naar de zogenaamde excess profit rulings die België heeft afgesloten met multinationals. Die zouden filialen van multinationals een oneerlijk voordeel geven tegenover andere bedrijven in België en dat is in strijd met de competitieregels.

Link

Lees meer over de excess profit rulings!

De Europese Commissie betwijfelt dat de rulings stroken met EU-regelgeving.

De Commissie is een diepgravend onderzoek gestart naar de Belgische excess profit rulings die bedrijven in staat stellen om hun bedrijfsbelastingen aanzienlijk te verminderen. In essentie maken de rulings het mogelijk om zogenaamde excess profits ofte bovenmatige winsten toe te schrijven aan het voordeel dat ze deel uitmaken van een multinationale groep en ze dus af te trekken van de belastbare winst en zo dus minder belastingen te betalen.

De Europese Commissie twijfelt of die regeling wel strookt met de EU-regelgeving omtrent staatssteun, die staten verbiedt om bedrijven selectieve voordelen aan te bieden die de concurrentie in de Europese interne markt verstoren.

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager zegt dat ‘het Belgische systeem van excess profit rulings aanzienlijke belastingverminderingen toekent aan multinationals, die op zichzelf staande ondernemingen niet kunnen krijgen.’

Ze gaat verder: ‘Als onze bezorgdheid bevestigd wordt, betekent dit een ernstige verstoring van de concurrentie, omdat het een select aantal multinationals bevoordeelt. Het hoort bij onze taken om te verzekeren dat alle bedrijven een eerlijk aandeel belastingen betalen, we zullen dit dan ook verder onderzoeken.’

Overwinsten

Link

Lees meer over de rulings die België afsloot!

De Commissie is bezorgd dat de overwinsten het werkelijke voordeel van lidmaatschap van een multinational aanzienlijk overschatten.

Volgens de onderzochte Belgische belastingregeling (artikel 185§2, b) kan een bedrijfsbelasting verminderd worden door middel van zogenaamde excess profits of bovenmatige winsten. Dit zijn winsten die geregistreerd worden op rekeningen van de Belgische entiteit, maar die het resultaat zouden zijn van voordelen die resulteren uit het behoren tot een multinationale groep. De redenering is dan dat het ook niet fair is om die hier te belasten. Het is dus zaak die van bovenmatige winsten van de winst af te trekken, en het is precies dat soort overeenkomst met de Belgische fiscus dat deze typische Belgische vorm van fiscale ruling kenmerkt.

Vorige week bekenden vertegenwoordigers van de Belgische rulingcommissie in de Belgische Kamercommissie Financiën overigens dat ze andere landen niet op de hoogte brengen van die rulings.

Het is dus best mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat die excess profits nergens worden belast. In diezelfde commissie trok Kamerlid Luc Van Biesen (Open VLD) trouwens een rechte lijn tussen de voormalige coördinatiecentra en deze excess profit rulings: beiden hadden volgens hem enorm veel economische beslissingscentra in ons land gehouden.

De Europese Commissie eiste jarenlang van België dat het een einde maakt aan de coördinatiecentra waardoor hoofdkwartieren van multinationals amper belastingen betaalden in ons land. De excess profit rulings werden een andere methode om hetzelfde doel te bereiken. Vraag is of België en andere landen in het huidige klimaat nog dit soort regelingen die fiscale cadeau’s geven aan multinationals, kan overeind houden. In elk geval niet als ze de eerlijke competitie tussen multinationals en andere bedrijven verstoren, is wat de Europese Commissie vandaag lijkt te zeggen.