Klimaatakkoord stevent af op temperatuurstijging met 3,5 graden

Het klimaatakkoord van Parijs moet een breekpunt zijn en flexibel van aard, zodat snel kan worden bijgestuurd. De Franse president Hollande kent voortaan nog maar één woord: accélerer, versnellen. 

  • CC MinAmPeru (CC BY-NC-ND 2.0)  Ban Ki-moon, François Hollande en Ollanta Humala roepen op tot meer engagement voor de klimaattop in Parijs in december CC MinAmPeru (CC BY-NC-ND 2.0)

In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt ook gewerkt aan de voorbereiding van de klimaatconferentie eind dit jaar in Parijs, die eindelijk een klimaatakkoord moet opleveren.

De presidenten van Frankrijk en van Peru, Hollande en Humala, riepen dertig landen, groot en klein, bijeen voor overleg.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon trok enkele besluiten uit die gesprekken:  ‘Uit onze ontmoeting blijkt dat een akkoord van Parijs een keerpunt moet worden waardoor de transformatie van de globale economie onvermijdelijk wordt en de investeringen in groene energie drastisch zullen stijgen. Parijs moet daarbij de vloer zijn, en niet het plafond. Als blijkt dat de engagementen niet voldoen, moet er door middel van een opvolgingsregime bijgestuurd kunnen worden.’

Voorlopig 1,5 graad te warm

Met de huidige engagementen stijgt de temperatuur deze eeuw met 3,5 graden Celcius

Onderzoekers van de studiegroep Climate Interactive, gebaseerd in Washington en verbonden het Massachusetts Institute of Technology, berekenden dat met de huidige engagementen de temperatuur tegen 2100 met 3,5 graden Celsius zou toenemen.

Dat is minder dan de 4,5° graden temperatuurstijging als we niks doen, maar nog veel te weinig om onder de twee graden te blijven waar de internationale gemeenschap zich toe heeft verbonden. Dat risico zat er natuurlijk altijd in nadat de internationale gemeenschap aanvaardde dat landen zelf de hoogte van hun inspanning mochten bepalen omdat het onmogelijk was om hen van bovenaf een beperking van hun uitstoot van hun broeikasgassen op te leggen.

Herzieningsmechanisme

Het is vanuit die kennis dat de Franse president François Hollande nu pleit voor een flexibel akkoord waarin makkelijk kan bijgestuurd worden: ‘Geen enkele van dertig staatsleiders aan de tafel was gekant tegen een akkoord in Parijs, de grote vraag is evenwel welk akkoord we zullen hebben. Momenteel hebben nog maar 81 landen hun engagement ingediend, niet eens de helft.

‘We moeten het akkoord om de vijf jaar kunnen bijsturen’

Het goede nieuws is wel dat die landen goed zijn voor driekwart van de globale uitstoot. Hoe dan ook zou er een herzieningsmechanisme moet komen, waarbij we om de vijf jaar kunnen afwegen of we genoeg doen, en de nodige stappen kunnen zetten om te verzekeren dat we de temperatuurstijging tot twee graden kunnen beperken.’

Meer geld

Ban, Humala en Hollande riepen de landen – waaronder India als enige grote uitstoter - op zo snel mogelijk hun engagementen in te dienen, en aan de rijke landen om toezeggingen voor het klimaatfonds in te dienen. Hollande trekt als gast van de klimaatconferentie de Franse bijdrage op van drie naar vijf miljard dollar. Hollande wil ook dat de hoofdonderhandelaars al in Parijs zijn op 30 november zodat er op het einde van de conferentie zeker een akkoord is.

Hollande: ‘Noord en Zuid erkennen dat als we niet snel iets doen, de dramatische opwarming onomkeerbaar wordt. We mogen ook niet vergeten dat het voor de kleine eilandstaten een zaak van overleven is. Ik ken dezer dagen maar één woord: accelereren, we moeten onze inspanningen versnellen.’

 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.