Meerderheid EU-landen verwerpt ggo's

Nieuws

Meerderheid EU-landen verwerpt ggo's

Meerderheid EU-landen verwerpt ggo's
Meerderheid EU-landen verwerpt ggo's

IPS

02 oktober 2015

Meer dan de helft van de 28 EU-lidstaten en 4 regio's hebben er al voor gekozen om uit het Europese stelsel voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) te stappen. Ze hebben beslist geen commerciële teelt van ggo's op hun grondgebied toe te laten.

Op dit moment hebben al tien landen laten weten dat ze geen ggo-teelt zullen toelaten.

In maart van dit jaar werd in de Europese Unie een akkoord gesloten over de toelating van ggo’s op Europees grondgebied. Lidstaten kregen wel de mogelijkheid om uit de regeling te stappen en ggo’s op hun eigen grondgebied te verbieden. Nu lijkt het er op dat steeds meer landen beslissen om uit het systeem te stappen.

Op dit moment hebben al tien landen formeel laten weten aan de Europese Commissie dat ze geen ggo-teelt zullen toelaten: Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland en Polen.

Ook de regio’s Schotland, Wales, Noord-Ierland en Wallonië hebben dat al gedaan. Verklaringen in de media wijzen er op dat Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië en Slovenië hetzelfde zullen doen.

Maïs

Link

Lees ook het dossier Ggo’s in Europa

Dat brengt het totale aantal op vijftien lidstaten en vier regio’s, samen goed voor 65 procent van de Europese bevolking en ook 65 procent van het landbouwareaal. Het verbod heeft momenteel enkel betrekking op het enige ggo-gewas dat momenteel goedgekeurd is in de EU, de pesticiden producerende maïsvariant MON810. Op termijn kunnen ook zeven andere maïsvarianten die momenteel onderzocht worden onder het verbod vallen.

‘Een duidelijke meerderheid van Europese regeringen verwerpt de pogingen van de commissie om ggo-gewassen te laten goedkeuren’, zegt Franziska Achterberg van de milieuorganisatie Greenpeace. ‘Ze hebben geen vertrouwen in de veiligheidsmechanismen van de EU en hebben er terecht voor gekozen om hun landbouw en voedselvoorziening te beschermen. Het Europese systeem is alleen te herstellen als de commissie de pauzeknop indrukt voor nieuwe goedkeuringen voor ggo-gewassen.’