Ontbossing Amazonewoud versnelt weer

Nieuws

Ontbossing Amazonewoud versnelt weer

Ontbossing Amazonewoud versnelt weer
Ontbossing Amazonewoud versnelt weer

IPS

01 december 2015

In de week net voor de VN-klimaattop kreeg het Amazonewoud tweemaal slecht nieuws. Eerst bleek de helft van de boomsoorten er gevaar te lopen, nu blijkt ook de ontbossing er weer te versnellen.

Van augustus 2014 tot juli 2015 is de ontbossing in Brazilië met 16 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Braziliaanse overheid. Ze slaan vooral op het Amazonewoud.

Vooral voor veeteelt

Op basis van Amerikaanse satellietbeelden is in een jaar 5831 vierkante kilometer bos verdwenen. Dat is de oppervlakte van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen samen.

De Braziliaanse overheid kon de ontbossing de laatste tien jaar afremmen. In 2012-2013 verdween bijvoorbeeld 5891 vierkante kilometer, in 2013-2014 was 5012 vierkante kilometer verdwenen. Maar de ontbossing versnelt dus weer: ze zit weer op het niveau van 2012-2013. Bovendien wordt ontbossing pas als zodanig geregistreerd als er een terrein van minimaal 6,25 hectare volledig is gekapt.

Volgens de Braziliaanse overheid verdwijnt het bos vooral voor de veeteelt.

Helft van boomsoorten in gevaar

Enkele dagen voor de publicatie van de slechte cijfers had een studie gesteld dat de helft van alle boomsoorten in het Amazonewoud gevaar loopt.

Het Amazonewoud telt de meeste boomsoorten ter wereld, naar schatting 15.000. Volgens een studie door 158 onderzoekers uit 21 landen loopt 36 tot 57 procent van de soorten gevaar als gevolg van de ontbossing.

Het goede nieuws van de studie was dat de beschermde gebieden, goed voor meer dan de helft van de oppervlakte van het Amazonegebied, veel soorten voor uitsterven kunnen behoeden.

Wereldwijde ontbossing

Wereldwijd is vorig jaar meer dan 18 miljoen hectare bos verloren gegaan, of twee maal de oppervlakte van Portugal. Nieuwe data tonen aan dat ontbossing niet beperkt blijft tot probleemlanden als Brazilië en Indonesië, maar ook in de Mekongdelta, West-Afrika, Madagaskar en de Gran Chaco-regio in Latijns-Amerika groot is.

Het Amazonegebied is met zeven miljoen vierkante kilometer het grootste regenwoud op aarde; 4,2 miljoen daarvan ligt in Brazilië. Naar schatting een vijfde van het woud is intussen verdwenen.