Vluchtelingencrisis in Mali

Nieuws

Vluchtelingencrisis in Mali

Vluchtelingencrisis in Mali
Vluchtelingencrisis in Mali

Nelle Lauwerysen

28 september 2012

Sinds het begin van het conflict tussen staat en rebellen in Mali zijn al meer dan 100.000 Malinezen gevlucht naar Mauritanië, zo schrijft journalist Intagrist El Ansari. Zij worden daar opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de voedselcrisis in de regio vormt een bedreiging.

In de jaren negentig werden de Malinezen al geconfronteerd met een conflict tussen de Touareg-rebellen en de Malinese staat. Ook tijdens dit conflict ontstond er een massale vluchtelingenstroom. Ongeveer 150.000 personen vluchtten toen richting Mauritanië. Na het vredesakkoord tussen de Malinese overheid en verschillende gewapende bewegingen, keerden veel ontheemden in 1995 terug naar hun thuisland. Nu zijn echter opnieuw verschillende mensen gevlucht uit angst voor vergeldingsacties van het Malinese leger na de staatsgreep.

In 2012 werd de angst voor vergeldingacties nog versterkt door de betrokkenheid van salafisten in het noorden van Mali. Volgens El Ansari leven de inwoners nu dus met een dubbele angst. Veel mensen vrezen dat de rebellen van MNLA en de jihadisten van AQIM en Ansar Dine de bevolking zullen gebruiken als schild. Verschillende inwoners zijn gevlucht en hun huizen lijken geplunderd. In de Verenigde Naties werd deze week nog gesproken over een eventuele militaire interventie in het gebied.

Warme ontvangst ondanks voedselcrisis

Ondanks de voedselcrisis in de regio rond de Sahel, lijkt Mauritanië toch de vluchtelingen te verwelkomen. Vluchteling Mohamed Ag Malha vertelt: ‘De Mauritaniërs hebben veel gedeeld, mensen hebben zelfs hun putten aangeboden. De vluchtelingen werden zeer waardig ontvangen. Dat zorgt voor een soort opluchting bij de mensen die psychisch getroffen zijn door wat er is gebeurd’.

De meeste vluchtelingen verblijven nu in een kamp in M’béra, in het Zuid-Oosten van Mauritanië. In februari verbleven hier 16.000 vluchtelingen, in september waren het er ongeveer 107.000. Volgens UNHCR is de vluchtelingentoestand ‘bevredigend’ en de levensstandaard is vergelijkbaar met het niveau van het gastland. Toch dreigt er voor de lokale bevolking en voor de vluchtelingen een acuut voedselprobleem, dat nog zou kunnen verergeren in de komende maanden, net als in de gehele Sahelregio. Een tweede kamp wordt intussen gereed gemaakt in Aghor. Hier zal Mauritanië ook veiligheidstroepen voorzien om veiligheid van vluchtelingen en humanitaire medewerkers te verzekeren.

Het Noorden van Mali ziet ondertussen haar bevolking vertrekken. El Ansari wil de internationale gemeenschap dan ook waarschuwen. ‘Om een rechtvaardig, eerlijk en duurzaam einde aan het conflict te bereiken, moet de oplossing niet –zoals in het verleden vaak het geval was- alleen rekening houden met de gewapende groepen. Men moet ook rekening houden met actoren uit de civiele maatschappij, want zij zijn de enige legitieme vertegenwoordigers van de bevolking.’

Het volledige artikel met verschillende getuigenissen van Malinese vluchtelingen kan u vinden op het Franstalige deel van deze website.