Allochtone politicus moet een klokkenluider zijn

Een allochtone politicus moet zich vooral verbonden voelen met de gemeenschap waarin hij leeft. Het algemeen belang moet altijd primeren. Daarom kan hij nooit louter en alleen de allochtone gemeenschap dienen. Dat is de stelling van Mouchi M. Mhaouchi, kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA in Wilrijk. Hiermee mengt hij zich in het debat rond allochtone politici op MO.be, waarin eerder Meyrem Almaci (Groen! Antwerpen) en Mohamed Ridouani (SP.A Leuven) aan het woord kwamen.

  • Mouchi Mhaouchi Mohammed.
Lees ook:

Het feit dat de allochtone policus de beide keukens kent, geeft hem/haar een unieke positie om de juiste verbanden te leggen van de huidige problemen en die dan ook uit te leggen aan de allochtone gemeenschap. Hij moet taboes durven doorbreken die de allochtone gemeenschap soms gevangen houden in haar huidige positie. Allochtone politici moeten bijvoorbeeld durven zeggen dat er te veel allochtone jongeren hun kansen niet grijpen, ondanks het overaanbod aan studierichtingen in avond- en dagonderwijs.

Klokkenluider in plaats van mantel der liefde

Een allochtone politicus moet vooral niet als een mantel der liefde fungeren voor de problemen van de allochtone gemeenschap en zo de problemen verergeren, maar moet een klokkenluider zijn die de oorzaken van de problemen benoemt en oplossingen aanreikt binnen het ideologische kader van zijn/haar partij.

Een goed voorbeeld is de hoofddoek. Voor zover ik weet is geen enkele partij, op misschien het Vlaams Belang na, voor een hoofddoekenverbod, maar toch slagen noch de allochtone politici noch verenigingen er in om aan de allochtone gemeenschap uit te leggen dat er ook geen andere godsdienstige symbolen mogen gedragen worden achter de loketten van de overheid en dus niet enkel de hoofddoek. Kruisen die al eeuwen aan de muren van openbare gebouwen hingen zijn verwijderd, dus eisen om toch een hoofddoek te mogen dragen achter de loketten, is eigenlijk om een voorkeursbehandeling vragen en dat strookt niet met het gelijkheidsbeginsel van dit land.

Hierin moeten allochtone politici hun verantwoordelijkheid nemen en niet hun hoofd in het zand steken en vooral niet meehuilen met de allochtone federaties, die maar al te dikwijls ‘racisme’ roepen uit gewoonte.

Stempel van nestbevuiler

Iedere gemeenschap heeft zijn attitudes en eigenaardigheden, maar als die een belemmering vormen voor de ontwikkeling binnen de allochtone gemeenschap en de verstandhouding buiten de allochtone gemeenschap, dan mogen die in vraag gesteld te worden. Hoe dikwijls zien we niet dat allochtone politici zelf klagen over een bepaalde deel van de allochtone gemeenschap, maar het probleem niet durven benoemen uit angst om als nestbevuiler bestempeld te worden door hun achterban.

Het is de taak en ook de plicht van allochtone politici om problemen, eigen aan een bepaalde deel van de gemeenschap, te benoemen en naar oplossingen te zoeken.

Het is mijn overtuiging dat we zo samen een aangenamer toekomst kunnen hebben en loyaal aan die toekomst kunnen werken. Mijn overtuiging is ook dat het enorme potentieel bij allochtonen moet worden geactiveerd om zo een positieve bijdrage te leveren aan zichzelf en aan dit land.

Mouchi Mhaouchi Mohammed is kandidaat voor de N-VA in Wilrijk.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2623   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift