Een gedreven agenda

U hebt er wellicht nog niets over opgevangen maar in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking –ministeries, internationale organisaties en ngo’s– is veel te doen om de ontwikkelingsagenda na 2015. Dat is namelijk het jaar waarin de VN-millenniumontwik- kelingsdoelen (MOD’s) gerealiseerd moeten zijn. De vraag naar een mogelijk vervolg zal zich dan ook stellen.

  • Brecht Goris John Vandaele. Brecht Goris

Over het algemeen is er enige tevredenheid over de MOD’s; sommige doelen werden inmiddels al gerealiseerd. Bovendien gaat het om een zeldzaam voorbeeld van een internationale campagne die erin geslaagd is de man en de vrouw uit de straat erbij te betrekken.

Om die reden sturen velen in de ontwikkelingsbranche aan op een nieuwe campagne met een beperkt aantal concrete ontwikkelingsdoelen. Maar ook vanuit een andere hoek kijkt men in die richting. De conferentie Rio+20 over duurzame ontwikkeling riep in juni 2012 immers op tot het opstellen van duurzame ontwikkelingsdoelen die ‘concreet, actiegericht en makkelijk te communiceren’ zijn.

Bedoeling is dat die twee dynamieken tegen september 2015 uitmonden in een set van mondiale doelen gericht op het aanpakken van sommige van onze grootste problemen: armoede, ongelijkheid, klimaatverandering… Dé uitdagingen van onze tijd gevat in tien doelen die de mensen kunnen aanspreken.

Zo zouden twee werelden die tot nu toe te ver uit elkaar lagen –economische ontwikkeling en zorg voor het (planetaire) milieu– samenkomen. Dat moet leiden tot een coherenter beleid en, als het goed is, een ander ontwikkelingsmodel. Daarmee zou de ontwikkelingsdiscussie “naar huis komen”: ook wij zouden ons model moeten aanpassen, duurzamer maken.

De prominente Belgisch-Indiase ontwikkelingsdenker Jean Drèze verklaart in het post-2015-dossier dat hij niet tegen internationale doelen is maar dat hij meer vertrouwen heeft in democratische politiek. Terecht: nationale regeringen hebben meer impact dan de Verenigde Naties. Als sommige MOD’s zijn gehaald, is dat omdat een aantal nationale regeringen –soms los van de MOD’s– het juiste beleid hebben gevoerd. En toch moeten we elke kans grijpen. Goed gekozen internationale doelen die opgepikt worden door de burgers kunnen immers de democratische politiek beïnvloeden. Hoezeer internationale verklaringen en afspraken in het verleden ook ijl en ijdel zijn geweest, die kans mogen we niet laten liggen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur