Nieuws

Biobrandstoffen: ‘EU moet afstappen van goud der dwazen’

In Guatemala worden verschillende boerengemeenschappen opgeschrikt door agressieve landonteigeningen. De grond wordt door bedrijven op grote schaal opgekocht om voor Europa bestemde biobrandstoffen te produceren. De Europese zoektocht naar biobrandstoffen leidt in vele ontwikkelingslanden tot desastreuze gevolgen.