World Bank/Arne Hoel
Opinie

Bestedingsdruk in ontwikkelingssamenwerking mag niet leiden tot een idiocratie

In 2012 stelde BTC voor het eerst sinds 2004 een daling van het uitvoeringsniveau van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking vast . Dat terwijl beleidsmakers zich blijken op te winden over het feit dat “financiële” engagementen niet worden nageleefd en er onvoldoende geld gespendeerd wordt in de directe bilaterale coöperatie. Inmiddels ...
CC WTO
Opinie

Historisch WTO-akkoord levert geen winst op voor minst ontwikkelde landen

De Wereldhandelsorganisatie WTO bereikte een historisch akkoord op Bali. Historisch, omdat het de eerste keer is in het bestaan van de organisatie dat er een akkoord kan afgesloten worden. De WTO had dit ook echt nodig, want maar weinigen geloofden dat de WTO nog in staat was besluiten te maken. Maar het Bali-akkoord levert maar bitter weinig winst ...
Gie Goris
Opinie

Schept microkrediet slechts een illusie van ontwikkeling?

De steun aan microkredieten vormt vandaag een sterke institutionele en politieke rem voor duurzame sociale en economische ontwikkeling. Dat betogen economen Milford Bateman en Ha-Joon Chang in de MO*paper 'Schept microkrediet slechts een illusie van ontwikkeling?'
Brecht Goris
Opinie

De weg is nog lang

Door en door corrupt. Dat label past nog altijd bij Congo. Staan we in Kolwezi met onze nationale accreditatie als journalist waarop minister van informatie Lambert Mende himself zegt dat we in Katanga mogen werken, dan nog stelt het “stadhuis” van Kolwezi dat ook de provinciegouverneur zijn toestemming moet geven. Ze moeten dus onze ac ...
Christophe Luts
Opinie

Andere strofe, zelfde refrein

Het is een vraag die om de zoveel tijd terugkomt: waarom kan 11.11.11 niet nog een jaar langer campagne voeren? Over handel bijvoorbeeld (de uienactie), waardig werk (werknemers zijn geen gereedschap) of het klimaat (sing for the climate).
Opinie

Waarom de EPA's irrelevant zijn voor ontwikkelingslanden

Handelsonderhandelaars in ontwikkelingslanden breken hun hoofd over de vraag wat te doen met de Economic Partnership Agreements (EPA's). Ondertekenen ze de vrijhandelsverdragen met de EU niet, dan verliezen ze hun markttoegang tot de Europese Unie. Maar het alternatief lijkt weinig aantrekkelijk: handelsexperts waarschuwen voor de negatieve effecte ...
EEAS
Opinie

Europa in Congo: hoge ambities, veel geld en weinig impact

Na de Congolese verkiezingen van 2006 stond de EU als fiere peetvader naast de wieg van Kabila’s Derde Republiek. Samen met haar lidstaten had de EU zowat 85% van het prijskaartje van de verkiezingen opgehoest. Humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s maakten  Europa tot gulste partner, en de Unie ambieerde ook een leidinggevende rol spelen bij ...
MO*
Opinie

Europees Parlement mist kans om biobrandstoffen aan te pakken

Op 11 september stemde het Europees Parlement in Straatsburg over een voorstel om het gebruik van biobrandstoffen in transport. In een bijzonder nipte stemming koos het parlement voor een beperking van biobrandstoffen afgeleid van voedselgewassen tot 6% van het totale brandstofverbruik in het transport. Dat compromis betekent nog steeds een stijgin ...
Brecht Goris
Opinie

Een gedreven agenda

U hebt er wellicht nog niets over opgevangen maar in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking –ministeries, internationale organisaties en ngo’s– is veel te doen om de ontwikkelingsagenda na 2015. Dat is namelijk het jaar waarin de VN-millenniumontwik- kelingsdoelen (MOD’s) gerealiseerd moeten zijn. De vraag naar een mogelijk vervolg zal zich dan ...
Opinie

Is Yasuni dood en begraven?

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het zover: president Correa heeft aangekondigd het Yasuni-initiatief te willen begraven. De beslissing van de president is een slag in het gezicht voor de vele jongeren, milieu-activisten, inheemse en andere organisaties die zich jaren hebben ingezet om Yasuní te ondersteunen, zowel in Ecuador als daarb ...
CC nick wiesner
Opinie

Nieuwe wet op BIO is een stap in de goede richting

Het is verdwenen tussen de plooien van het koningschap, maar de laatste regering van het politieke jaar leverde ook een hervorming van een belangrijk stuk van het Belgisch Ontwikkelingswerk op. Enkel MO* berichtte over de geplande hervorming van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).
Opinie

Gezond na 2015?

Gezondheid vormt een onontbeerlijke factor voor duurzame ontwikkeling, en levert ook een belangrijke bijdrage aan menselijk welzijn. Als de internationale gemeenschap nu debatteert over het ontwikkelingskader voor de periode na 2015, moet gezondheid dan ook centraal staan. De vraag is alleen: waar liggen de prioriteiten? Kristof Decoster maakt een ...

Pagina's