Publice domain (CC0)
Opinie

Het is tien na twaalf voor het Belgische gevangeniswezen

De gevangenisopstand in Merksplas wordt terecht beschouwd als één van de zwaarste ooit in de Belgische geschiedenis. Deze opstand komt veertig jaar na de acties van de gedetineerden in Leuven-Centraal. De zware incidenten van afgelopen weekend passen in een al decennia aanhoudende reeks opstanden over misstanden in de Belgische  ...
Julian Buijzen (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Juridisch koorddansen met Turkije humanitaire schande voor EU

‘De Europese Unie zal moeten kiezen tussen het verhoopte resultaat van de deal met Turkije of het nakomen van de asielrechtelijke verplichtingen.’ Ruben Wissing, asiel- en migratiejurist en beleidskenner, legt de EU-Turkije deal onder de loep.
AK Rockefeller / Flickr (CC by-sa 2.0)
Opinie

‘Verbreek het stilzwijgen over de repressie in Turkije!’

Er lijkt geen einde te komen aan het conflict tussen de Turkse regering en de Koerdische bevolking. Met deze open brief willen tientallen Belgische intellectuelen en academici hun steun betuigen aan het initiatief van meer dan 1200 Turkse collega's. Die deden een oproep aan het Turkse regime om te zoeken naar een rechtvaardige politi ...
Patrick Marioné (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

‘Neen Theo Francken. Advocaten die asielzoekers bijstaan, zijn géén profiteurs.’

In een interview met de krant De Morgen riep staatssecretaris Theo Francken advocaten op te stoppen met asielzoekers te 'ronselen' als klanten. Advocaten in het vreemdelingenrecht antwoorden: 'Wij verdienen geen gemakkelijk geld met pro deo werk. Zonder geloof in onze roeping doen wij het niet.'
Public Domain
Opinie

Tien aanbevelingen tegen discriminatie en sociale uitsluiting op de huurmarkt

Praktijktesten naar discriminatie op de huurwoningmarkt doen discriminatie dalen. Dat blijkt uit onderzoek van sociologen Pieter-Paul Verhaeghe en Koen Van der Bracht van de Universiteit Gent. Beide auteurs formuleren hier tien aanbevelingen.
© Bengin Ahmad
Opinie

Solidariteit met migranten, mijnheer de president, is niét naïef

Als het aan Europees president Donald Tusk ligt, beginnen we vandaag al te werken aan een betonnen overkapping van Europa om asielzoekers buiten te houden. Solidariteit is naïef, vindt hij. Wij, naïevelingen, deden een denkoefening en kwamen tot een andere conclusie…
(CC0)
Opinie

Het protest tegen dé migrant is een spiegel van onze maatschappij

Als arts is Réginald Moreels legaal én illegaal honderden grenzen overgestoken. Hij stelt vast dat grenzen niet alleen berusten op foute interpretaties van de reële verdeling van volkeren en etnieën. Ze bemoeilijken ook psychologisch de oplossing van conflicten. Bedenkingen vanuit Bukavu, over Europese waarden en praktijken ...
Opinie

Natiestaten teren op angst en onderdrukking

Gewone burgers zoals u en ik willen vrijheid en vrede, maar de natiestaten teren op angst en onderdrukking, zegt Sarah Van Liefferinge. Het hypocriete beleid van onze regeringsleiders werkt radicalisering in de hand, zowel in het Midden-Oosten als in Europa.
CC NZNationalParty
Opinie

Naarmate de macht verschuift, zwijgt Europa over mensenrechten

De Duitse kanselier Angela Merkel die dicht aanschurkt tegen Tayep Erdogan een paar weken voor verkiezingen in Turkije, Brits premier David Cameron die als het Pekineesje van de Chinese president Xi Jinping door Downing Street huppelt, ... het zijn even zovele tekenen dat de macht in de wereld verschuift en dat het Westerse mensenrechtend ...
Opinie

Dataretentie mag niet meer, so what?

‘Een zwarte dag voor justitie’. Met enige dramatiek bekritiseerde een onderzoeksrechter het dataretentiearrest van het Grondwettelijk Hof van 13 juni. In de media kondigden enkele advocaten al meteen aan vrijspraken te vragen in lopende zaken waarin telecommunicatiedata werden gebruikt. Heeft het Grondwettelijk Hof binnenkort tal van vr ...
© Baku 2015
Opinie

Oogkleppen in de sport moeten zich beperken tot het paardenrennen

Vandaag beginnen de Europese Spelen, zeg maar de Olympische Spelen van Europa. Het zij u vergeven als u dit nog niet wist, het is voor het eerst. Bovendien vinden ze plaats in de verst mogelijke Europese uithoek vanuit Vlaanderen gezien, in Azerbeidzjan, een land ingeklemd tussen Rusland en Iran, in de oostelijke Kaukasus.
David Stanley (cc by 2.0)
Opinie

Vissen in de Sahara: het morele failliet van Europa

N-VA-parlementslid Marc Hendrickx verzet zich hevig tegen het visserijakkoord dat de EU in 2014 afsloot met Marokko. In dat akkoord werden ook de visgronden “versjacherd” van de door Marokko bezette Westelijke Sahara.

Pagina's