Nieuws

Protest tegen bezuinigingen voor schuldkwijtschelding

De Zambiaanse arbeidersbeweging houdt morgen (woensdag) een nationale protestdag tegen een beslissing van de regering om de inkomensbelasting op te trekken en de lonen van de 120.000 ambtenaren in het land te bevriezen. De regering zegt dat er geen alternatief is om in aanmerking te komen voor een cruciale schuldverlichting en verdere leningen waar ...
Nieuws

Nepad-voortrekkers lanceren African Peer Review Mechanism

Zeventien Afrikaanse landen hebben vrijdag in Kigali het African Peer Review Mechanism gelanceerd, een systeem voor een wederzijdse controle van elkaars beleid. De zestien landen hebben criteria en een tijdschema voor die evaluaties vastgelegd. Rwanda, Ghana, Kenia en Mauritius zijn de eerste landen die op de proefsteen zullen worden gelegd. Dat ge ...
Nieuws

Prijsstijgingen voeden ontevredenheid

De bevolking van Sierra Leone kreunt onder prijsstijgingen, armoede en werkloosheid. Begin 2002 kwam er een einde aan de verwoestende burgeroorlog die het land in tien jaar tijd economisch aan de afgrond had gebracht. De vrede bracht tot hiertoe geen herstel, en nu beginnen sommige levensmiddelen plots veel duurder te worden. Het gemor onder de 45. ...
Nieuws

Olieverdeling brengt vrede in Soedan dichterbij

De regering en de rebellen in Soedan hebben afgelopen woensdag een belangrijke vooruitgang geboekt op weg naar vrede: ze tekenden een overeenkomst om de rijkdommen van het land te verdelen.
Nieuws

Opheffing VN-sancties nog niet voor morgen

De Liberiaanse overgangsregering is begonnen met het opstellen van een plan voor de exploitatie van de aanzienlijke natuurlijke rijkdommen in Liberia. Het kapotgeschoten land zou de inkomsten goed kunnen gebruiken, maar toch blijft het voorlopig een hypothetische oefening.
Nieuws

Zambian Breweries wil enkel verantwoordelijke slijters

Net nu het feestseizoen in Zambia zijn hoogtepunt nadert, heeft de grootste bierbrouwer in het land een gedragscode aanvaard die verantwoord alcoholgebruik moet aanmoedigen. Zambian Breweries wil onder meer dat zijn slijters het alcoholgebruik van hun klanten in de gaten houden. De cafébazen halen hun schouders op.
Nieuws

Overheid wil opnieuw schoon imago voor asbest

Asbestproducerende landen hebben de voorbije jaren hun inkomsten drastisch zien verschrompelen. Het debat over de gevaren van het kankerverwekkende asbest lijkt stilaan overbodig. Maar niet zo in Zimbabwe, waar de overheid ijvert om asbest weer een schoon imago te verschaffen.
Nieuws

Tabaksland Malawi moet op zoek naar alternatieven

De wereldwijde anti-tabakscampagne bezorgt ontwikkelingseconomen in Malawi slapeloze nachten. Het door droogte geplaagde land in zuidelijk Afrika krijgt nu ook af te rekenen met sombere groeiperspectieven voor zijn enige “cash crop”: tabak. Een diversificatie van de landbouw is wenselijk, maar niet onmiddellijk realiseerbaar.
Nieuws

Geweld in oliedelta klassiek voorbeeld van grondstoffenoorlog (HRW)

Het etnisch geweld in Nigeria’s oliedelta is een klassiek voorbeeld van een “grondstoffenoorlog”, stelt Human Rights Watch in een nieuw rapport. De mensenrechtenorganisatie ziet het geweld niet ophouden voor er een einde komt aan de straffeloosheid en er nieuwe lokale verkiezingen komen.
Nieuws

Lula wil G20 omvormen tot vrijhandelszone

Het blok van ontwikkelingslanden dat sinds de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Cancun bekend staat als G 20 moet proberen onderling tot vrijhandel te komen. Dat stelde de Braziliaanse president Luiz Inácio da Silva vrijdag voor op een ministeriële bijeenkomst van de G 20 -eigenlijk nog maar 18 landen - in Brasilia.
Nieuws

Digitale kloof blijft breed, ondanks verrassende bruggetjes

Vrouwen maken op het internet steeds meer goed van hun achterstand op mannen, en in de ontwikkelingslanden is het aantal telefoonlijnen het voorbije decennium indrukwekkend snel gestegen. Toch blijft de digitale kloof - de achterstand van bepaalde landen of bevolkingsgroepen bij het gebruik van moderne informatie- en communicatiemiddelen - in veel ...
Nieuws

“Verbod op invoer tweedehandsproducten stimuleert zwarte markt”

Koop Nigeriaans! Met die slogan laat de Nigeriaanse overheid controleren of marktkramers in Lagos geen tweedehandse import aan de man brengen. De regering wil de lokale economie een duwtje in de rug geven. Maar de handelaars vrezen dat alleen de zwarte markt er wel bij vaart.

Pagina's