Foto ACV
Wereldblog

Stakingsrecht: van propagandamiddel tot hinderpaal. De ILO in crisis, deel 2

De muur van lichtballonnen waarmee in november de 25e verjaardag van de val van de Berlijnse muur werd gevierd, ligt nog heel vers in ons geheugen. Na WOII splitsten het IJzeren Gordijn en later Die Berliner Mauer de wereld in twee. De twee onbetwiste wereldmogendheden van toen, de USA en de USSR beheersten d ...
Dr Zahro (CC BY-NC 2.0)
Wereldblog

De ILO in crisis, deel 1

Het wereldbestuur heeft het moeilijk. De daartoe opgerichte organisaties beleven niet hun sterkste periode. De Verenigde Naties tonen zich eerder onmachtig ten aanzien van conflicten als Irak (Koerden, Irakezen en Westerse coalitie tegen de Islamitische Staat), als Syrië, als de situatie in meerdere Arabische landen, als Oekraïne en Rusland, als Ke ...
CC Drekisath
Wereldblog

Greener Cities Partnership: de Verenigde Naties in actie voor een betere stedelijke toekomst voor iedereen.

De VN-Dag die afgelopen zondag 26 oktober op de Grote Markt in Brussel gevierd werd, stond helemaal in het teken van Groene Steden. Rafael Tuts, Coördinator Stedelijke Planning en Vormgeving van VN-Habitat geeft een woordje uitleg.
Wereldblog

Het belang van mentale gezondheid

Zo'n 20 procent van de jongeren tussen 15 en 24 leven met mentale gezondheidsproblemen. Mentale problemen zoals depressies worden vaak genegeerd en zelfmoord is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Op deze Internationale Dag van de Jeugd dringt het eindelijk tot ons door; ‘het belang van mentale gezondheid’. Dr. Babatunde ...
Wereldblog

Biologisch is NIET enkel voor de elite

Waar kennis van pesticiden schaars is, zijn chemische middelen ongezond en zelfs gevaarlijk. Bij veel kleinschalige boeren, die verreweg het meeste voedsel produceren, is niet alleen kennis, maar ook geld schaars. Veel kleine boeren kunnen zich geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest veroorloven. In Afrika, kan men zeggen, is biologisch voor de arme ...
Wereldblog

Klaar voor drie jaar mee aan de leiding van de Internationale Arbeidsorganisatie

De Internationale Arbeidsconferentie werd vorige donderdag afgesloten. Vrijdag 14 juni 2014 werd de nieuwe Raad van Bestuur voor de volgende drie jaar geïnstalleerd nadat de drie voorzitters werden verkozen. Samen staan zij voor de drie partijen, de tripartiete samenstelling van de Internationale Arbeidsconferentie. Voor de regeringen, die elk jaar ...
Wereldblog

Van mensensmokkel naar mensenrechten: IAO bespreekt migratie

In zijn openingstoespraak voor de 103de Internationale Arbeidsconferentie stelde Guy Ryder vorig week kort zijn rapport voor over de migratie. "In al te veel gevallen gaat migratie samen met onaanvaardbare behandeling en misbruik van de meest kwetsbare vrouwen en mannen op onze arbeidsmarkten”, klaagde hij aan. Op dat rapport kon ieder d ...
Wereldblog

Naar een IAO-protocol voor 21 miljoen dwangarbeiders

Het was al in 1930 dat de IAO met zijn conventie 29 vond dat dwangarbeid de wereld uit moest. In het verlengde van een van die eerste mensenrechtenacties, tegen de slavenarbeid. 84 jaar later blijven die dwangarbeid en slavernij voortwoekeren. Wat doet de IAO er aan?
Wereldblog

Europa op de rooster, in 'fraai' gezelschap

Vorige week startte in Genève de arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorgansiatie (IAO). Tijdens deze conferentie moeten ook de Europese landen  Portugal, Griekenland en Kroatië spitsroeden lopen wegens schendingen van internationale arbeidsregels. Of hoe Europa niet moet onderdoen voor een reeks andere landen wereldwijd die de werk ...
Tijd voor een round-up van het congres van de wereldvakbond
Wereldblog

Investeren in invloed

Van 18 tot 23 mei 2014 verzamelden de internationale vakbeweging in Berlijn voor het derde congres van het Internationaal Vakverbond. Onder het motto Building Workers’ Power . Op deze blog kreeg je  eerste snapshots. Nu we terug zijn in België is het tijd voor een ruimere terugblik, tegelijk vooruitblik.  Rond acht de ...
Wereldblog

Van gedienstigheid naar waardigheid

Luc Cortebeeck wees op de openingszitting van het derde IVV-Congres deze week al op de enorme vooruitgang die de afgelopen jaren internationaal werd geboekt rond voor het huispersoneel.  Al moest het Congres ook vaststellen dat nog een lange weg te gaan is, voor hun rechten en - zoals zuster Jeanne Devos het altijd uitdrukt – voor hun wa ...
© www.march-against-monsanto.com
Wereldblog

Boliviaanse boom van ggo-soja bedreigt boeren en milieu

Over de nadelen van GGO’s (Genetisch Gemanipuleerde Organismen) valt veel te vertellen, over de criminele praktijken van Monsanto… tja, hebt u even? Te veel lezen over Monsanto maakt je misselijk, dus laat ik mij “beperken” tot de Boliviaanse realiteit. Laat u dat vooral niet tegenhouden om verder opzoekingswerk te verricht ...

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.