Darrin Zammit Lupi/MOAS (cc by-sa 4.0)
Opinie

'Vluchtelingenproblematiek is blinde hoek in Belgisch en Europees Midden-Oostenbeleid'

De Belgische federale regering heeft het voorbije half jaar meer dan tien miljoen euro per maand uitgegeven aan de inzet van gevechtsvliegtuigen in het Midden-Oosten. Dat is tien keer meer dan de uitgaven voor humanitaire hulp in hetzelfde gebied. Dat maakt ons land en het Westen in het algemeen mede verantwoordelijk voor de vluchtelingenproblemati ...
© Reuters/Thaier Al-Sudani
Opinie

'Waarom ik niet naar de conferentie over chemische wapens in Ieper ga'

Morgen gaat in Ieper een driedaagse conferentie van start over massavernietigingswapens. Auteur Luc Barbé vindt het een gemiste kans dat een aantal 'ongemakkelijke waarheden' niét op de agenda staan.
Nikos Koutoulas (CC BY-NC 2.0)
Opinie

Gegevensverzameling over Roma, een tweesnijdend zwaard

De federale en lokale politie verzamelt persoonlijke gegevens van daders en slachtoffers en gebruikte tot voor kort een systeem dat toeliet iemand als 'zigeuner' te markeren. Jozefien Van Caeneghem, doctoraal onderzoeker naar het gebruik van etnische data ter bevordering van het Roma beleid in België, schijnt haar licht op de zaak. 'Negat ...
Elvin (CC BY-NC 2.0)
Opinie

'Opbodpolitiek migratie vergroot angstklimaat'

Het Europese politieke discours over migratie beperkt zich volgens Tine Danckaers, redacteur Midden-Oosten en migratie, louter tot de vraag hoe migratie kan minderen of volledig gestopt kan worden. 'Het Vluchtelingenverdrag en bescherming zijn dode letter geworden in het bange Europa.'
Sara Prestianni (cc by 2.0)
Opinie

Europa moet asielzoekers beoordelen voordat ze hier zijn

Vorig jaar overleden 3500 vluchtelingen bij hun oversteek over de Middellandse Zee. Europese lidstaten zijn hier zelf verantwoordelijk voor, vindt Peter Sutherland, voormalig eurocommissaris, nu VN-adviseur voor migratie.
r. nial bradshaw (CC BY 2.0)
Opinie

'Dataretentie: buitensporig en onevenredig!'

Vandaag (18 maart) start de behandeling van de dataretentiewet voor het Grondwettelijk Hof. Deze wet verplicht telecom- en internetbedrijven alle communicatiegegevens van alle Belgen gedurende één jaar bij te houden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Via crowdfunding zamelden de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des d ...
Dean Shaddock (CC BY-SA 2.0)
Opinie

Het gevaar van angstparanoia voor onze fundamentele vrijheden

Na de aanslag tegen Charlie Hebdo duurde het niet lang of staatsleiders verkondigden dat meer persoonsgegevenscollectie nodig was om terrorisme te bestrijden. Het veelgenoemde European Union Passenger Name Records (het verzamelen en opslaan van vliegtuiggegevens) is daarin het vlagschip. Nadat al passagiersgegevens werden doorgegeven aan de VS en C ...
Robert Oosterbroek
Opinie

Oekraïne – scènes van geweld, theater voor dialoog

Vandaag 18 februari 2014 brak het geweld in en rond het Maidan-plein in Kiev, Oekraïne opnieuw uit. De eerste berichten spreken van zeven doden en tientallen gewonden.
Koen Broos
Opinie

Kinderpardon: geef kinderen een stem!

De situatie van kinderen op de vlucht vormt voor het Kinderrechtencommissariaat een grote bekommernis. Niet alleen ontvangen wij regelmatig klachten en vragen van kinderen en jongeren zelf, ook voogden, scholen, opvangcentra, en andere voorzieningen wijzen ons vaak op knelpunten in het onderwijs, de zorg en de begeleiding van deze groep kinderen en ...
CC Vredesactie
Opinie

Actie houdt democratie levend

Al eeuwen verenigen mensen zich om maatschappelijke verandering af te dwingen. Vakbonden hebben een lange traditie van actie en verzet. Vrouwenorganisaties hebben talrijke acties georganiseerd om gelijke rechten af te dwingen. De milieubeweging voerde actie om milieuproblemen op de agenda zetten en overheden er toe te bewegen maatregelen te nemen.
CC mtmsphoto
Opinie

De westerse kijk op Turkije, tussen informatie en desinformatie

Sinds enkele weken behoren het Taksimplein en het Gezipark tot de gewone woordenschat van internationale media en betrokken burgers. Ook in België wordt fel gediscussieerd, niet in het minst onder Belgen van Turkse afkomst. Mehmet Saygin wil zijn stem toevoegen in het koor van meningen. Het Westen, zegt hij, begrijpt niet goed wat er gebeurt, omdat ...
Opinie

Turkije: Moderniteit tegen traditionalisme? Voorbij het cliché

Sinds 28 mei is het onrustig in Turkije. Internationale media berichten uitgebreid over het politiegeweld en zoeken naar oorzaken van het protest. Daarbij wordt vaak een tegenstelling gezocht tussen moderniteit en traditionalisme, of islam en secularisme. In deze tekst proberen we aan te tonen dat dergelijke verklaringen geweld doen aan de complexi ...

Pagina's