Analyse

Globalisering drukt op Europa

Het Nederlandse poldermodel is opgeblazen door de regering Balkenende. Duitse arbeiders gaan meer werken voor hetzelfde loon en Duitse werklozen riskeren na een jaar hun werklozensteun te verliezen. Als het in Berlijn en Amsterdam druppelt, kan het dan in Brussel droog blijven? Is dit het moment waarop de globalisering echt begint te bijten en het ...
Nieuws

‘Patriottisch kapitalisme’ bemoeilijkt Servische aansluiting bij Europa

De EU heeft geen principiële bezwaren tegen de toetreding van Servië en Montenegro, maar niet iedereen in het land lijkt meteen bereid de prijs te betalen die daaraan verbonden is. Veel Serviërs willen buitenlandse investeerders liefst helemaal buiten de deur houden.
Nieuws

Zapatero herontdekt Amerika

Zeg niet langer de “verovering van Amerika”, maar zeg “een ontmoeting tussen twee culturen” als je het over de aankomst van Colombus in Amerika hebt, dinsdag precies 512 jaar geleden. De overal in de Spaanstalige wereld gevierde ‘día de la Hispanidad’ stond in het teken van de grote verzoening tussen Spanje en zijn voormalige kolonies. De nieuwe bo ...
Nieuws

UNEP-rapport voorspelt toename olierampen Barentszee

Russische en Noorse wetenschappers hebben in opdracht van het VN-milieuprogramma UNEP een onthutsende samenvatting gemaakt van de gevaren die de soortenrijkdom in de Barentszee bedreigen. Alsof overbevissing en de tikkende nucleaire tijdbom van de roestende Russische nucleaire duikbotenvloot in de haven van Moermansk nog niet erg genoeg zijn, dreig ...
Nieuws

ACP-landen willen zoete voorkeursbehandeling behouden

In de Cariben wordt ontgoocheld gereageerd op de veroordeling die de Europese Unie dreigt op te lopen voor zijn suikersubsidies. Het Europese suikerbeleid heet nadelig te zijn voor de ontwikkelingslanden, maar ook de kleine landen uit de Cariben profiteren ervan. Zij vrezen dat een hervorming van het Europese suikerbeleid miljoenen zal kosten en du ...
Nieuws

EU voert strijd tegen illegale houtkap op

De Europese Commissie kondigde gisteren (dinsdag) aan dat ze de strijd tegen illegale houtkap wil opvoeren door de ontwikkelingslanden een systeem van vrijwillige partnerships aan te bieden. In ruil voor juridische en technische bijstand geven de houtproducerende landen de EU de garantie dat enkel eerlijk hout de Europese markt bereikt. Voor milieu ...
Nieuws

Hulporganisaties kritisch over herziening Europees suikerregime

Vertegenwoordigers van internationale hulp- en milieuorganisaties zijn kritisch over de herziening van het omstreden Europese suikerregime. De voorstellen, die de Europese Commissie morgen (woensdag) bekendmaakt, maken volgens Oxfam en het Wereldnatuurfonds (WNF) geen einde aan de dumppraktijken die het voortbestaan van suikerboeren in ontwikkeling ...
Nieuws

Bayer CropScience geeft verzet tegen vrije info over pesticiden deels op

De milieugroepering Friends of The Earth mag het publiek laten weten hoe men informatie over pesticiden kan opvragen. De agrochemische multinational Bayer CropScience besloot gisteren (woensdag) af te zien van de gerechtelijke eis dat de milieugroepering die informatie geheim moet houden.
Nieuws

Shell krijgt opnieuw de volle lading

Shell houdt zich niet aan zijn beloftes om meer rekening te houden met het milieu en met de bevolking in de buurt van zijn raffinaderijen. Dat zegt de milieugroep Friends of the Earth in zijn schaduwjaarrapport van Shell voor 2003.
Nieuws

Van Lancker verwacht nog keihard en lang werk

Als de Kamer en Senaat de commissie Financiën en Begroting volgen die deze week het wetsvoorstel over de Tobin-Spahn-taks goedkeurde, wordt België het eerste land met een uitgewerkt wetsvoorstel over de verfijnde versie van de taks op financiële transacties. Zelfs dan is de taks op zijn zachts gezegd nog niet voor morgen, want de wet treedt pas in ...
Nieuws

Nieuwe lidstaten blokkeren voorstel over transgeen koolzaad

De nieuwe lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben deze week een voorstel voor de import van genetische gemanipuleerd koolzaad in de EU geblokkeerd. De stemming was een onderdeel van de nog niet afgeronde beslissingsprocedure.
Nieuws

Europese Investeringsbank minst democratische en milieuonvriendelijke financiële instelling

Deze week treden de tien nieuwe lidstaten van de EU toe tot het bestuur van de Europese Ontwikkelingsbank (EIB) onder leiding van Philippe Maystadt. Milieu- en ontwikkelingsorganisaties grijpen die gebeurtenis aan om de Bank op te roepen tot hervormingen. In ogen is de Bank van alle internationale en Europese financiële instellingen de minst trans ...

Pagina's