Boek

Plutocraten

In haar schitterende boek Plutocraten beschrijft journaliste Chrystia Freeland de klasse van superrijken die de voorbije twintig jaar is ontstaan.
Fischer Verlag
Boek

Selbst Denken. Eine Anleitung zum Widerstand

De Duitse socioloog Harald Welzer verbaast er zich over hoe makkelijk wij, geëmancipeerde burgers in een democratische samenleving, onze autonomie en onze vrijheid gewillig prijsgeven aan de markt en de merken, die voor ons bepalen wat geluk is. De consumptiemaatschappij werkt volgens Welzer als een totalitair systeem door alles aan haar controle t ...
Boek

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

'Wat moeten wij met China? … Wat moet China met ons?' Met die vragen voor ogen heeft Fokke Obbema, oud-chef economie en nu buitenlandredacteur van de Volkskrant, 'een actueel boek over de verhouding tussen China en Europa’ willen schrijven. Want: 'In de landen die ik bezocht trof ik zo’n boek tot mijn verbazing niet aan.'
Boek

De economie van goed en kwaad

Goede boeken bundelen informatie tot inzicht in de trends die de wereld gestalte geven. Uitzonderlijke boeken openen gewoon een heel nieuwe wereld van kijken naar dagelijkse informatie en analyses. Tomas Sedlaceks Economie van goed en kwaad is zo een boek uit de duizend.
Boek

Inequality and instability

Inkomensongelijkheid is dezer dagen in veel landen een pregnant politiek thema. Met Inequality and instability heeft de Amerikaanse econoom James Galbraith er een baanbrekend werk over geschreven. Niet alleen omdat het boek de vrucht is van vele jaren arbeid maar ook omdat hij gebruik maakt van mondiale gegevens over sectoriële en regionale inkomen ...
Boek

De mythe van de groene economie

Binnen de logica van het kapitalisme is er geen uitweg mogelijk, een kapitalisme dat zich vandaag zo diep heeft ingeworteld dat het in alle domeinen van het leven doordringt en de natuur aan de wetten van de vrije markt onderwerpt.
Boek

Legal!

Met Legal! Optimisme- realiteit-hoop verschijnt het vijfde Braziliëboek van Luc Vankrunkelsven. Wie zijn werk kent, weet dat dit een kritische doorlichting is van de Braziliaanse maatschappij en dat vanuit de invalshoek landbouw en voedselproductie. Maar doordat de hoofdstukjes ontstaan vanuit kleine ervaringen en observaties, worden de lezers ‘dub ...
Boek

Hoe durven ze?

Het gebeurt niet elke dag dat een marxistisch geïnspireerd boek een bestseller wordt in ons land. Dat is het geval met Hoe durven ze? van Peter Mertens. De reden daarvoor is dat het boek met veel verve wijst op de onrechtvaardigheden waartoe het kapitalisme na twintig jaar neoliberalisme heeft geleid.
Boek

Moesson

Ik ben geen Kaplan-fan. 'Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium' (2005) was te embedded, te veel het patriottische verhaal van de stoere jongens en meisjes met het gouden hart die in alle denkbare operettegebieden van de wereld hun militaire macht inzetten voor het welzijn en geluk van de gewone man. Niet met mij.
Boek

Einde aan de groei

Het besef dat de financieel-economische crisis niet louter conjunctureel is, begint stilaan door te sijpelen. Dat het model van economische groei definitief voorbij is, is nog lang niet doorgedrongen. Toch staan we vandaag op dat punt volgens Richard Heinberg van het Post Carbon Institute.
Recensie

Fish & Run

We kregen het nog eens extra onder onze neus geduwd deze dagen: een beschamend groot deel van het voedsel dat vissers en boeren in België produceren gaat verloren. Onderzoekers van het departement Landbouw en Visserij schatten het jaarlijkse verlies aan voedsel tussen de 534.000 en 817.000 ton. In de visserij is het verlies vooral het gevolg van de ...
Boek

Als China de wereld regeert

In zijn boek When China rules the World onderzoekt Jacques Martin wat de opkomst van China voor de wereld zal betekenen. Voor hem is China geen gewone staat, maar een beschaving die tevens een staat is.

Pagina's