Opinie

Waardig werk in Ikea Gent?

Ikea is populair vanwege het veelzijdige en betaalbare assortiment. Maar Van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ze bij IKEA weinig of geen kaas gegeten. Het bedrijf ontwijkt de belastingen ...
Opinie

Europa kijkt opzij

Vijf miljoen doden. Verkrachtingen en gruwelijk seksueel geweld, foltering, executies, kindsoldaten. Maar Europa kijkt opzij. De Europese troepen zijn overstretched.
Opinie

Beschamende Europese vertoning rond Oost-Congo

Zover zijn we dan. Ondanks al het gepalaver van de voorbije weken komt er voorlopig geen Europese vredesmacht voor Oost-Congo. Vredesmacht, overbruggingsmacht, interventiemacht, noem het zoals je wil. ...
Opinie

België zit niet te wachten op ggo's

Het Vlaams Parlement heeft zich dinsdag over het zogenaamde co-existentiedecreet gebogen, dat de vrije keuze van boeren en consumenten tussen genetisch gewijzigde teelten en ggo-vrije teelten en voedi ...
Opinie

Reacties op het akkoord over financiering voor ontwikkeling

Na een dag chaos en verwarring bereikten de lidstaten van de Verenigde Naties in Doha een akkoord over Financiering voor ontwikkeling. 'In normale tijden zouden we misschien nog kunnen leven met deze ...
Opinie

België blijft neutraal over uraniumwapens

De VN-Algemene Vergadering keurde bij een overweldigende meerderheid van stemmen een resolutie goed die VN-agentschappen verzoekt om hun standpunten bij te stellen over de milieu- en gezondheidseffect ...
Opinie

Israël bijna 28ste lid van de Europese Unie?

Meer dan honderd landen komen deze week, van 2 tot 4 december 2008, in Oslo samen om het verdrag tegen het gebruik en de productie, handel en opslag van clustermunitie te tekenen. Donderdag 20 novembe ...
Opinie

Clustermunitie de wereld uit

Het is zover. De Conventie over Clustermunitie (CCM) wordt op drie december in Oslo ondertekend. Daarmee is het verbod op clustermunitie een politiek feit. Zo’n vijftig ministers beklemtonen door hun ...
Opinie

'We zijn allemaal kinderen van migranten'

Zoals ieder jaar viert het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) de Internationale Dag van de Migrant met een specifieke actie. Dit jaar koos het Centrum de slogan “W ...
Opinie

Belgische regering stuurt geen enkele officiële vertegenwoordiger naar Doha

Vandaag, zoals gisteren en morgen, sterven er 26.500 kinderen op de wereld.
Opinie

Vandaag, zoals gisteren en morgen, sterven er 26.500 kinderen op de wereld.

Vandaag, zoals gisteren en morgen, sterven er 26.500 kinderen op de wereld.
Opinie

Red financiering voor ontwikkeling

Van 29 november tot 2 december 2009, zes jaar na de top over financiering voor ontwikkeling (FFD financing for Development) in Monterrey wordt in Doha een grote opvolgingsconferentie georganiseerd. D ...

Pagina's