Opinie

Lezersbrieven in MO*51

Lezers schrijven over de toekomst van België, het Europees defensiebeleid, biobrandstof in Paraguay, overbevolking, fossiele brandstof, kalender en identiteit.
Opinie

België pleegt geen financiële harakiri

Volgens het klimaat- en energieplan van de Europese Commissie moet de Europese Unie tegen 2020 de broeikasgasuitstoot met 20 procent verminderen tegenover het niveau in 1990. Dat zou worden opgetrokke ...
Opinie

Naomi Klein: 'Ik zag de toekomst: het is moord'

Naomi Klein werd wereldberoemd met No Logo, het boek dat bij het begin van deze eeuw de salontafels van alle andersglobalisten sierde. Eind 2007 publiceerde ze een écht onmisbaar boek voor wie zich af ...
Opinie

Onze politici leven op een andere planeet

Uit de rist beleidsopties en publieke optredens die we in december en januari te zien kregen, is niet echt op te maken dat onze politieke leiders iets opgevangen hebben van de alarmerende VN-rapporten ...
Opinie

Bruno Tobback over Bali, Kyoto en de Europese klimaatpolitiek

Op de VN-klimaatsconferentie van Bali in december hebben 190 landen beslist om de komende twee jaar intensief te onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag om het huidige Kyotoprotocol in 2012 op te ...
Opinie

Suharto: einde van een tijdperk

Op zondag 27 januri stierf de ex-president van Indonesië Suharto op 86 jarige leeftijd in Jakarta. Hiermee komt finaal een einde aan de verpersoonlijking van het autoritaire regime dat Indonesië van 1 ...
Opinie

Het proces Abou Jahjah: waakzaamheid is geboden

De strafrechtelijke veroordeling, eind 2007, van AEL-leiders Ahmed Azzuz en Dyab Abou Jahjah moet iedereen verontrusten die begaan is met democratie en gerechtigheid. Het zware vonnis – 1 jaar effecti ...
Opinie

Verstoppertje rond kernwapens: GAME OVER

Minister van defensie De Crem heeft toegegeven dat er in Kleine Brogel kernwapens liggen. Hiermee is een publiek geheim, publiek en niet meer geheim. Vredesactie en Bomspotting hopen dat nu eindelijk ...
Opinie

Goma: asiel voor oorlogsmisdadiger?

Laurent Nkunda is het centrale struikelblok voor vrede in Oost-Congo. Moet deze oorlogsmidadiger dan maar asiel krijgen in het buitenland?
Opinie

Europa als motor van ontwikkelingssamenwerking

Op 16 januari 2008 werd bekendgemaakt dat België slechts 0,43 procent van zijn BBP heeft uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Nochtans wordt internationaal vooropgesteld dat dit minstens 0,7 proc ...
Opinie

Verontwaardigd over plannen Dewael

Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, lanceerde gisteren zijn plannen om een gesloten asielcentrum te bouwen voor gezinnen met kinderen. Nochtans wordt in het onderzoek van SumResearch, waa ...
Opinie

België geen voortrekker in een globaal verbod van uraniumwapens

Op 5 december stemden 136 landen voor een VN-Resolutie die vraagt dat de VN-Secretaris-Generaal bij de lidstaten en bij internationale instellingen de visies opvraagt over de gezondheidseffecten van h ...

Pagina's