Opinie

Voorkom rellen zoals in Anderlecht

Elk Vlaams of Brussels lokaal bestuur in steden of gemeenten met een grote allochtone gemeenschap houdt vandaag de vingers gekruist: niemand wil Anderlecht achterna. In Mechelen kwam het – hout vasthouden – nog nooit tot zo een uitbarsting. Hebben wij tot nu toe geluk gehad? Of is er meer aan de hand?
Opinie

Lezersbrieven MO*55

Mozambique, trauma's bij vluchtelingen en sociaal Europa.
Opinie

Humaintair tussenkomen in Birma: goede bedoelingen, slechte herinneringen

Als er de voorbije decennia een gerechtvaardigde aanleiding was om humanitair te interveniëren, dan was het wel deze maand in Birma. Toch is het sturen van oorlogsbodems vol humanitaire goederen een twijfelachtig gebaar.
Opinie

Noam Chomsky over humanitaire interventie

Humanitaire organisaties en mensenrechtenbewegingen zijn blij dat de Verenigde Naties de plicht erkennen om mensen en bevolkingen te beschermen tegen hun eigen overheden, desnoods door militair tussen te komen. Noam Chomsky, een van de intellectuele boegbeelden van andersglobalisten, huivert als de Navo met de vlag van de goede bedoelingen zwaait.
Opinie

Dedecker is geen Robin Hood

Mag ik even choqueren ? Ik betaal graag belastingen.Ik herhaal: ik betaal graag mijn sociale bijdragen, mijn inkomensbelasting, de bijkomende belasting op wat ik als zelfstandige verdien, de btw.
Opinie

De druk van de Chinese publieke opinie groeit

De Chinese openheid rond de aardbeving in Sichuan zou volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht het gevolg zijn van de buitenlandse reacties en kritiek die de Chinese leiders te slikken kregen na de Tibetaanse protesten.
Opinie

Wie profiteert van de natuurlijke rijkdommen in Latijns-Amerika?

De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie, Latijns-Amerika en de Caraïben moeten een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen waarborgen in het belang van hun burgers.
Opinie

Advocaten moeten vreemdelingen juridisch bijstaan

Het is niet goed gesteld met de juridische bijstand aan vreemdelingen in België. KMS/Kerkasiel.anders legt in haar junicampagne het accent op één van deze wezenlijke elementen in het verhaal van de immigrant of asielzoeker, namelijk verdedigd worden in zijn/haar rechten! Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare juridische bijstand aangeboden krijg ...
Opinie

De lange tenen van George Forrest

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel heeft de knoop doorgehakt in de zaak Forrest tegen John Vandaele en MO*/vzw Wereldmedahuis. Aanleiding voor de rechtszaak, die George Forrest aanspande, was een dossier dat in maart 2006 verscheen, waarin de impact onderzocht werd van enkele grote contracten die onder meer Forrest nog net voor de Congolese ...
Opinie

Ommezwaai nodig in Belgische aanpak voedselzekerheid

Nathalie Muylle en Sabine De Béthune pleiten voor actie vanuit onze federale overheid in de aanpak van de voedselcrisis. Er is een groene revolutie nodig, en die moet komen vanuit de familiale landbouw.
Opinie

Ngo's vragen hernieuwde aandacht voor mijncontracten

Broederlijk Delen en 11.11.11 grijpen het aangekondigde ontslag van Pierre Chevalier als gezant in de VN-Veiligheidsraad aan om hernieuwde aandacht te vragen voor de Congolese mijncontracten. Ze vragen aan de Belgische diplomatieke delegatie om extra inspanningen te leveren zodat de mijnbouw kan aangewend worden voor de ontwikkeling van het Congole ...
Opinie

Oxfam-Wereldwinkels betreurt aanval op fair trade

Oxfam-Wereldwinkels betreurt dat het bedrijfsleven bij monde van Unizo en VOKA aan de vooravond van de Internationale Dag van de Fair Trade, bewust ongenuanceerde en zelfs onjuiste informatie verspreidt.

Pagina's