Opinie

Frontex moet ontbonden worden

In plaats van een reëel politiek partnerschap aan te gaan met landen uit het Zuiden geeft de Europese Unie blijk van angstreflexen, isolement en afkeer van alles wat vreemd is. Verre van zich te steunen op het dynamisme en de energie van de migranten die strijden voor hun overleving en dat van hun familie, stigmatiseert de EU hen als misdadigers, s ...
Opinie

Manifesteren voor het klimaat is meer dan ooit dringend en nodig

Er bestaat nu geen enkele twijfel meer: de klimaatverandering rukt op. Ze verloopt sneller dan gedacht en de eerste catastrofale gevolgen spelen zich af voor onze ogen: ijslagen smelten, de zeespiegel stijgt, de ontbossing holt verder, de biodiversiteit neemt snel af,...
Opinie

Sterke wet op wapenbezit blijft belangrijk

Op 8 juni bestaat de federale wapenwet, ook gekend als de Wet Onkelinx, twee jaar. De goedkeuring van deze wet kwam in een stroomversnelling na de dodelijke raid van Hans Van Themssche in Antwerpen. Vanuit een bezorgdheid voor de volksgezondheid en de veiligheid in de samenleving onderwerpt de Wet Onckelinx het particuliere wapenbezit aan een verst ...
Opinie

Schuldkwijtschelding in ruil voor behoud van regenwoud

Naar aanleiding van de Wereld Milieu Dag op 5 juni werkten de senatoren Margriet Hermans en Paul Wille van Open VLD enkele voorstellen uit voor het behoud van de tropische regenwouden.
Opinie

The Rainbow Nation anno 2008

In mei 2008 was Zuid-Afrika gehuld in xenofoob geweld dat zich vooral richtte tegen de Zimbabwaanse immigranten. De onrusten ontaardden op 11 mei in Johannesburg maar breidden zich snel uit naar ander steden zoals Durban en Kaapstad. Ook kleinere steden bleven niet gespaard. Eigenaardig genoeg bleven grote townships als Soweto (bij Johannesburg) e ...
Opinie

Stop voedselspeculatie

Aan de vooravond van de FAO conferentie in Rome (3-5 juni 2008) over de wereldwijde voedselcrisis, roept het Platform tegen voedselspeculatie de Belgische regering op om maatregelen te treffen.
Opinie

Vlaanderen moet werken aan vredeseconomie

Het Vlaamse wapendecreet stond vandaag (29 mei) op de agenda van de subcomissie wapenhandel van het Vlaams Parlement. De wapenwetgeving is, in de nasleep van de politieke crisis over de levering van Waalse Minimi's aan Nepal, vijf jaar geleden geregionaliseerd.
Opinie

Oxfam-Wereldwinkels laakt negatieve houding VBO rond fair trade

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organiseerde vandaag een persconferentie, waarbij de werkgeversorganisatie haar brochure "Duurzame Handel" voorstelt. Die brochure geeft ook informatie over fair trade. Oxfam-Wereldwinkels juicht dit initiatief toe. Het past in de nieuwe duurzame wind die bij het VBO waait na de aanstelling van haar nie ...
Opinie

Voorkom rellen zoals in Anderlecht

Elk Vlaams of Brussels lokaal bestuur in steden of gemeenten met een grote allochtone gemeenschap houdt vandaag de vingers gekruist: niemand wil Anderlecht achterna. In Mechelen kwam het – hout vasthouden – nog nooit tot zo een uitbarsting. Hebben wij tot nu toe geluk gehad? Of is er meer aan de hand?
Opinie

Lezersbrieven MO*55

Mozambique, trauma's bij vluchtelingen en sociaal Europa.
Opinie

Humaintair tussenkomen in Birma: goede bedoelingen, slechte herinneringen

Als er de voorbije decennia een gerechtvaardigde aanleiding was om humanitair te interveniëren, dan was het wel deze maand in Birma. Toch is het sturen van oorlogsbodems vol humanitaire goederen een twijfelachtig gebaar.
Opinie

Noam Chomsky over humanitaire interventie

Humanitaire organisaties en mensenrechtenbewegingen zijn blij dat de Verenigde Naties de plicht erkennen om mensen en bevolkingen te beschermen tegen hun eigen overheden, desnoods door militair tussen te komen. Noam Chomsky, een van de intellectuele boegbeelden van andersglobalisten, huivert als de Navo met de vlag van de goede bedoelingen zwaait.

Pagina's

Met de steun van

 2798  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.