Opinie

Verraad, corruptie en doofpotoperaties in Kenia

Eens werd Kenia het Zwitserland van Oost-Afrika genoemd. Omringd door landen die geconfronteerd waren met een burgeroorlog (Somalië en Soedan), was het Oost-Afrikaanse land al sinds de onafhankelijkheid een toevluchtsoord voor vele vluchtelingen o.a. van Somalië, Congo, Rwanda,...
Opinie

Seksueel geweld: altijd iemands moeder, altijd iemands dochter

Onze mannelijke politici geven scherpe verklaringen af over het geweld dat op vrouwen gepleegd wordt in conflictsituaties. Maar doen ze er ook iets mee?
Opinie

Lezersbrieven in MO*51

Lezers schrijven over de toekomst van België, het Europees defensiebeleid, biobrandstof in Paraguay, overbevolking, fossiele brandstof, kalender en identiteit.
Opinie

België pleegt geen financiële harakiri

Volgens het klimaat- en energieplan van de Europese Commissie moet de Europese Unie tegen 2020 de broeikasgasuitstoot met 20 procent verminderen tegenover het niveau in 1990. Dat zou worden opgetrokken tot het ambitieuzere - en wetenschappelijk relevantere - cijfer van 30 procent als ook andere grote vervuilers zoals de Verenigde Staten, India en C ...
Opinie

Naomi Klein: 'Ik zag de toekomst: het is moord'

Naomi Klein werd wereldberoemd met No Logo, het boek dat bij het begin van deze eeuw de salontafels van alle andersglobalisten sierde. Eind 2007 publiceerde ze een écht onmisbaar boek voor wie zich afvraagt wat er in de wereld gebeurt, en waarom. De Shockdoctrine beschrijft de manier waarop neoliberale ideologen natuurrampen en maatschappelijke tur ...
Opinie

Onze politici leven op een andere planeet

Uit de rist beleidsopties en publieke optredens die we in december en januari te zien kregen, is niet echt op te maken dat onze politieke leiders iets opgevangen hebben van de alarmerende VN-rapporten en dat ze de ernst van de ecologische crisis ten volle beseffen.
Opinie

Bruno Tobback over Bali, Kyoto en de Europese klimaatpolitiek

Op de VN-klimaatsconferentie van Bali in december hebben 190 landen beslist om de komende twee jaar intensief te onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag om het huidige Kyotoprotocol in 2012 op te volgen. MO* sprak hierover met Bruno Tobback, op dat moment nog Belgisch minister van Milieu.
Opinie

Suharto: einde van een tijdperk

Op zondag 27 januri stierf de ex-president van Indonesië Suharto op 86 jarige leeftijd in Jakarta. Hiermee komt finaal een einde aan de verpersoonlijking van het autoritaire regime dat Indonesië van 1966 tot 1998 in zijn greep hield. Dit regime, aangeduid met de term Nieuwe Orde, was één van de langste militaire dictaturen van de 20ste eeuw in nota ...
Opinie

Het proces Abou Jahjah: waakzaamheid is geboden

De strafrechtelijke veroordeling, eind 2007, van AEL-leiders Ahmed Azzuz en Dyab Abou Jahjah moet iedereen verontrusten die begaan is met democratie en gerechtigheid. Het zware vonnis – 1 jaar effectieve celstraf en een schadevergoeding van meer dan 5.000 euro – komt er pas volle vijf jaar na de vermeende feiten, op basis van een bewijslast die op ...
Opinie

Verstoppertje rond kernwapens: GAME OVER

Minister van defensie De Crem heeft toegegeven dat er in Kleine Brogel kernwapens liggen. Hiermee is een publiek geheim, publiek en niet meer geheim. Vredesactie en Bomspotting hopen dat nu eindelijk de in 2005 gestemde resoluties van Kamer en Senaat, waarin gevraagd wordt om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens binnen de NAVO op de agend ...
Opinie

Goma: asiel voor oorlogsmisdadiger?

Laurent Nkunda is het centrale struikelblok voor vrede in Oost-Congo. Moet deze oorlogsmidadiger dan maar asiel krijgen in het buitenland?
Opinie

Europa als motor van ontwikkelingssamenwerking

Op 16 januari 2008 werd bekendgemaakt dat België slechts 0,43 procent van zijn BBP heeft uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Nochtans wordt internationaal vooropgesteld dat dit minstens 0,7 procent van het BBP moet zijn tegen 2010. Maar onze excellenties hebben vandaag andere kopzorgen.

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.