Analyse

5 stellingen over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking

Staten hebben eeuwenlang vooral tegen elkaar gestreden – soms totterdood – maar in de jaren vijftig kwam een nieuw soort verhouding tot stand: rijke landen die arme landen wilden helpen zich te ontwikkelen, vooral door de overdracht van financiële en menselijke middelen. Maar zo zuiver, in de zin van onbaatzuchtig, was die ontwikkelings ...
© Gie Goris
Analyse

Drie raadsels over de Millenniumdoelen

Amper één van de oorspronkelijke 18 streefcijfers in de Millenniumdoelen zal gehaald worden: gendergelijkheid in het lager onderwijs. Toch gaan 50 miljoen kinderen nog steeds niet naar school en blijft de kwaliteit van het onderwijs in vele gevallen bedenkelijk. Maar de echte vraag is: waarom zijn de overige 17 niet gehaald?
© Belgische ontwikkelingssamenwerking
Analyse

Ontwikkeling: Het budget smelt, vragen bij impact

Dat ontwikkelingssamenwerking geen prioriteit is in de campagne, is zacht uitgedrukt. Maar hebben de ministers Magnette en Labille van de voorbije legislatuur gebruik gemaakt om het gewicht van het -weliswaar sterk gesnoeide- budget te laten wegen? Coherentie was het codewoord, MO* gaat na wat de realiteit was.
Lectrr
Analyse

Wie bepaalt de agenda voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen?

Vanuit verschillende hoeken wordt getrokken en geduwd om de ontwikkelingsagenda na 2015 vorm te geven. De klassieke ontwikkelingssector, Rio+20 en de sector van de duurzame ontwikkeling, de Britten en met hen het Noorden,... Het blijft een open vraag of er iets van komt op die manier.
Lectrr
Analyse

Hoe anders moeten de nieuwe millenniumdoelen zijn?

Bestaat er vrij grote consensus over dat concrete internationale ontwikkelingsdoelen voordelen hebben en dat er dus het best een vervolg komt op de millenniumontwikkelingsdoelen, dan beseft iedereen ook dat het niet om dezelfde doelen kan gaan. Daarvoor is de wereld de twee voorbije decennia te zeer veranderd. 
Lectrr
Analyse

Het rapport van de millenniumontwikkelingsdoelen

De serie over de millenniumontwikkelingsdoelen en hun opvolgers beginnen we met een stand van zaken: wat heeft de campagne voor de millenniumontwikkelingsdoelen – waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking zwaar op heeft ingezet - eigenlijk gerealiseerd? En waarom is een vervolg nodig? 
Lectrr
Analyse

Het huiswerk van de wereld

Deze week wordt op de algemene vergadering van de Verenigde Naties gesproken over de ontwikkelingsagenda na 2015. Deze zogenaamde post-2015 agenda moet een vervolg worden op de millenniumontwikkelingsdoelen. Kan de mensheid tegen 2030 de extreme armoede uitroeien en tegelijkertijd het klimaat stabiliseren? Over dat soort vragen gaat die discussie. ...
CC Dominique Thaly
Analyse

De uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de wereld

De Zuidelijke landen zijn op de goede weg om de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren, blijkt uit de eindconclusie van het Human Development Report 2013 van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Ondanks de progressie van de afgelopen decennia is er wel nog steeds heel wat werk aan de winkel, niet alleen op het Zuidelijk halfrond, maar ook ...
CC carribeanfreephoto
Analyse

De 18 sterkste ontwikkelaars: hoe speelden ze het klaar?

Volgens het Human Development Report van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) voor 2013 was de ontwikkeling in het Zuiden nooit zo snel en significant als vandaag. Bovendien beperkt dit fenomeen zich niet tot de zogenaamde BRICs landen -Brazilië, Rusland, India en China. Naast deze bekende groeiers duidt het rapport ook Bangladesh, Chili, Ghan ...
MO*/Gie Goris
Analyse

Alle meisjes naar school!

Plan België voert campagne om meer meisjes de lagere school te laten afwerken en hen vervolgens tevens naar het middelbaar onderwijs te doen gaan.
Analyse

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?

Personen met een handicap hebben uiteraard recht op hun plaats in de samenleving, maar in de praktijk is dat recht niet gemakkelijk af te dwingen. Zeker in ontwikkelingslanden worden deze mensen vaak over het hoofd gezien en komen ze onvoldoende aan bod. Dikwijls zitten ze gevangen in een neerwaartse spiraal van armoede, uitsluiting en discriminati ...
Unctad
Analyse

Lot van Unctad staat op het spel in Doha

In Doha, de hoofdstad van Qatar, staat deze week het lot van de de VN-Conferentie over Handel en Ontwikkeling (Unctad) op het spel. Op de dertiende conferentie van deze VN-ontwikkelingsorganisatie is de kloof tussen rijke en armere landen groter dan ooit.

Pagina's