Nieuws

Hoe schoon zijn truitjes en schoenen op WK? (*)

Niet alleen voor de spelers en fans, ook voor de grote sportmerken is het wereldkampioenschap voetbal een hoogmis. Maar multinationals zoals Nike en Adidas laten veel in ontwikkelingslanden produceren, daar worden mens en milieu niet altijd gerespecteerd.
Nieuws

Afrikaanse katoenboeren hopen dat Brazilië standhoudt tegen VS

De Afrikaanse katoenproducerende landen kijken met argusogen naar Brazilië, dat met toestemming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) handelsstraffen gaat opleggen aan de Verenigde Staten wegens oneerlijke katoensubsidies. De Afrikanen durven een eigen ruzie met de VS echter niet aan.
Nieuws

"Schrap de brandstofsubsidies maar compenseer de armen"

Als de VS en de arme landen hun subsidies voor fossiele brandstoffen schrappen, kan dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 10 procent verminderen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarvoor moeten regeringen wel een moeilijke knoop doorhakken: hogere brandstofprijzen doen de kiezers pi ...
Nieuws

Afrika heeft recht op “partnerschap en wederzijds respect” (Obama)

"Afrika moet zijn toekomst zelf in handen nemen: dat is het uitgangspunt”. Centraal voor die toekomst zijn democratische verkiezingen, politici die verantwoording afleggen, goed bestuur en sterke instellingen, zei de Amerikaanse president Barack Obama zaterdag (11 juli) in zijn toespraak tot het Ghanese parlement. Het eerste officiële bezoek van Ob ...
Nieuws

Amerikaans parlement werkt aan wetgeving over ‘conflictmetalen’ uit Congo

Amerikaanse senatoren willen bedrijven uit de VS verplichten de precieze herkomst van zeldzame metalen in elektronica als laptops en mobieltjes aan te geven. De overheid moet volgens hen weten of die producten tin, wolfraam of tantalium bevatten dat afkomstig is uit crisisgebieden als de Democratische Republiek Congo.
Nieuws

'We moeten ons economisch systeem grondig herzien"

De huidige economische crisis laat zien dat er iets grondig mis is met het systeem van de 'vrij markt' en vraagt om een revisie van de fundamenten van het kapitalisme, zegt de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu in een interview.
Nieuws

'VS en China moeten samenwerken in Afrika'

Nu de Verenigde Staten en China in Afrika azen op de voorraden olie en andere grondstoffen, is het noodzaak dat beide landen hun beleid beter op elkaar afstemmen. Dat draag bij aan politieke stabiliteit en efficiënte ontwikkelingshulp.
Nieuws

Zweden, Ierland en Groot-Brittannië helpen Afrika het best

Zweden, Ierland en Groot-Brittannië doen het meest voor de ontwikkeling van Afrika. Nederland komt op de vierde en België op de tiende plaats in de Commitment to Development Index for Africa. Die rangschikt 21 industrielanden naar de mate waarin hun beleid het armste continent ten goede komt.
Nieuws

Vrijhandel Afrika-VS geen voortuitgang voor Afrikaanse arbeiders

Heel wat Afrikaanse ondernemingen profiteren van de tolvrije import die de VS hen toestaat, maar de arbeiders in die bedrijven worden er niet beter van. Veel werknemers zwoegen zestien uur per dag voor een minimumloon dat niet volstaan om een gezin te onderhouden, zeggen critici.
Nieuws

Amerikaanse Senaat legt Aziatische en Europese bedrijven in Sudan vuur aan de schenen

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag (13 december) een wetsontwerp goedgekeurd dat de boycot van buitenlandse investeerders in Sudan vergemakkelijkt. De Amerikaanse regering is tegen het initiatief, maar actievoerders applaudisseren.
Nieuws

“Amerikaanse beleggingsfondsen moeten uit Chinese olie stappen”

Amerikaanse organisaties gaan campagne voeren tegen vijf van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, met het verzoek uit grote Chinese oliebedrijven te stappen. Die blijven zaken doen met Sudan, ondanks de genocide in Darfour.
Nieuws

VS plannen apart militair commando voor Afrika

Een nieuwigheid in de Amerikaanse defensiebegroting voor 2008 is "AFRICOM", een afzonderlijk commandocentrum voor militaire operaties op het zwarte continent. De maatregel weerspiegelt de groeiende aandacht van Washington voor Afrika als leverancier van grondstoffen en als potentiële broeihaard voor terroristen.

Pagina's