REUTERS/Katrina Manson
Opinie

België steunt uitlevering van generaal Ntaganda

Op woensdag 7 februari verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat ons land voorstander is van de aanhouding van Bosco Ntaganda en zijn uitlevering aan het Internationaal Strafhof. De ngo’s Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen vragen dat de Belgische regering druk uitoefent op Kinshasa, waar recent verkiezingen plaatsvo ...
Opinie

Een humaan beleid eerst, dan liefdadigheid

Met temperaturen tot -20 graden komen de daklozen terug in het beeld. Er wordt beroep gedaan op onze medemenselijkheid om ze op te vangen, maar zolang het beleid onmenselijk blijft zal er bitter weinig veranderen.
CC Globovision
Opinie

Nog meer straffeloosheid door hervorming Colombiaans gerecht

Op 30 januari zal er tussen de Colombiaanse overheid en de EU een gesprek plaatsvinden over de mensenrechtensituatie in Colombia. Volgens Broederlijk Delen en het netwerk Oidhaco loopt de graad van straffeloosheid in Colombia vaak op tot 98%, een dramatisch hoog cijfer waartegen de Colombiaanse staat afdoende maatregelen zou moeten nemen. Maar met ...
Tom & Katrien
Opinie

Opvang in het gedrang

Met zijn opiniestuk 'Opvang in het gedrang' won Ken Voet de opiniewedstrijd die KMS/AMOS organiseerde naar aanleiding van de campagne 'Migratie heeft een jong gezicht'. De opdracht van de wedstrijd luidde: schrijf een opiniestuk waarin je duidelijk maakt hoe in België wordt omgegaan met de bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen e ...
violenceisnotourculture.org
Opinie

Eerwraak in België: tussen onderschatten en overroepen

De voorbije weken publiceerde De Standaard een reeks artikelen (11/1, 18/1 en column 16/1) die de problematiek van eergerelateerd geweld en eerwraak belichten. Een recent uitgevoerd onderzoek in opdracht van Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt geciteerd om aan te tonen dat “eerwraak” een zwaar onderschat probleem zou zijn. Hoewel ...
Opinie

Het surplus van het Noordstation

Het probleem van asielzoekers en illegalen in grootsteden zoals Brussel, heeft te maken met de nieuwe globalisering. De beloftes van de globaliseringelites en de stedelijke werkelijkheid liggen ver uit elkaar.
Opinie

Wie is er bang van een Palestijnse staat?

Zelfs in hun stoutste dromen konden de Palestijnse leiders niet vermoeden dat hun besluit om het lidmaatschap bij de VN aan te vragen, zoveel deining zou veroorzaken. De VS, Israël maar ook Tony Blair als gezant van het Kwartet voor vrede, proberen de Palestijnse leiders nog steeds tegen te houden om naar de VN te stappen. Hun redenering is gekend: ...
Opinie

Groene woestijnen: de tol van ons excessief hout- en papierverbruik

Terwijl bosminnende milieubewegingen hier ons aansporen om eens een boom te planten, wordt verder maar bitter weinig aandacht besteed aan de gigantische industriële boomplantages die, vooral onder de evenaar, moeten instaan voor onze gulzigheid naar hout en papier. De consument krijgt zelden te horen waar de grondstoffen echt vandaan komen en ziet ...
sp.a
Opinie

Erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat: kleur bekennen

Op vrijdag 16 september 2011 licht minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (cd&v) in het Belgisch Parlement toe hoe de regering zich tegenover de impasse van het vredesproces plaatst. Palestijnen vragen volgende week hun lidmaatschap als staat binnen de Verenigde Naties aan en voeren al meer dan een jaar campagne voor erkenning van hun ...
Opinie

Het Palmerrapport over de Gazaflotilla

Na maanden uitstel publiceerde de Palmercommissie haar rapport over het flotilla-incident van 30 mei 2010. De Israëlische marine doodde toen 9 opvarenden. Ban Ki Moon, secretaris-generaal van de VN, gaf de commissie de opdracht het fel besproken incident te onderzoeken. Het rapport doet veel stof opwaaien. De commissieleden menen immers dat Israëls ...
Opinie

Meer dan ooit dialoog en solidariteit

Kerkwerk Multicultureel Samenleven pleit naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen voor een versterking van de levensbeschouwelijke ontmoeting en de sociale rechtvaardigheid.
Opinie

Versplinterd opvangbeleid schendt kinderrechten

Met grote interesse lees ik de opinie De taal is gans het volk? van Els Keytsman op MO.be. Ze kaart terecht aan dat taalslordigheid vaak het debat domineert. Dat asielzoekers een containerbegrip is geworden, zonder de noodzakelijke nuance. Aanleiding is mijn reportage op dewereldmorgen.be over zeer jonge niet-begeleide minderjarigen in de bosjes va ...

Pagina's