Recensie

De parel van de Antillen

De Morgen-journalist Lode Delputte haalt in zijn Cuba na Castro. Een eiland in omwenteling het echte Cuba van achter de clichés en van onder het stof van de geschiedenis. Het boek neemt een aanvang bi ...
Recensie

Nieuwe wereldkaart

Op de top van de G20, begin april in Londen, werd een begin gemaakt van maatregelen om het systeem te herorganiseren. Het is duidelijk dat het oude patroon is uitgeleefd. In zijn boek Nieuw land in zi ...
Recensie

Altijd gelijk

‘Wij, een Berber en een Jood, vinden dat het Nederlandse politieke landschap moerassige vormen begint aan te nemen, en dat het politiek debat wordt gedomineerd door standpunten die eenzijdig en ongenu ...
Recensie

Rijk land, arm beleid

De kloof tussen arm en rijk is wereldwijd een van de belangrijkste problemen. Maar niet enkel in ontwikkelingslanden is armoede aanwezig –ook in België worden vele inwoners geconfronteerd met het prob ...
Recensie

Rijk land, arm beleid

De kloof tussen arm en rijk is wereldwijd een van de belangrijkste problemen. Opmerkelijk genoeg, blijkt dat ook in welvarende naties zoals België de armoede hoge toppen scheert. Met 1 500 000 Belgen ...
Recensie

In-mijn-bed-show

Birma verdient meer aandacht dan het in de mondiale berichtgeving krijgt. Het grote probleem is natuurlijk dat de generaals het zo goed als onmogelijk maken om aan degelijke nieuwsgaring en berichtgev ...
Recensie

Ideologische verblinding

Zo nu en dan verschijnt er een kort berichtje over het proces tegen de Rode Khmers dat dertig jaar na de feiten eindelijk gevoerd wordt. De geringe media-aandacht heeft zeker te maken met de grote afs ...
Recensie

Klimaatstormen

Aan wetenschappelijke rapporten en politieke verklaringen geen tekort. Het noodzakelijke handelen om klimaatverandering tegen te gaan of op te vangen laat vaak te wensen over.
Recensie

Ze leefde lang en gesluierd

Groenkapje was maagd. Ze was vroom en droeg een sluierkapje al vanaf het moment dat ze verleidelijkheid uitstraalde. Groenkapje was niet onderdrukt, dat was althans wat ze zelf geloofde, vertelt ons N ...
Recensie

Krant met toekomst

Het zijn harde en spannende tijden voor de media. De economische crisis ondergraaft het geldende businessmodel, en de rekening van de dalende advertentie-inkomsten wordt verhaald op de jounalistieke u ...
Recensie

De schoonheid van islam

Een nieuw boek dat niet vertrekt van de post-9/11 debatten, maar van de rijkdom en verscheidenheid van de islam.
Recensie

Getuigenis uit Guantánamo: ‘Vijf jaar leven in een hondenhok’

In De hel van Guantánamo beschrijft Murat Kurnaz –met de hulp van de Duitse journalist Helmut Kuhn– de folteringen, ondervragingen en onmenselijke behandelingen die hij en zijn medegevangenen in Kanda ...

Pagina's