Recensie

Teheran ligt overal

Autobiografieën wankelen altijd tussen twee schadelijke uitersten: of ze worden geschreven om allerlei onfraais te verhullen en zijn dus seculiere hagiografieën van het onwaarachtigste soort, of ze zijn zo pijnlijk eerlijk dat je als lezer moet vechten tegen de gêne die je overvalt als je toevallig getuige bent van ontluisterende of beschamende geb ...
Recensie

De maanreis van Google

‘Elk tijdperk heeft een grondstof (steenkool, staal, olie) die dat tijdperk karakteriseert. De grondstof van onze tijd is informatie, en Google is de informatiebeheerder bij uitstek’, schrijft Randall Stross in Planeet Google.
Recensie

China’s intellectuelen

In het Westen blijven we nogal sterk gebiologeerd door onze eigen denkers en auteurs. Wat er roert in andere continenten en regio’s weten we veel minder. India valt nog mee, omdat veel Indiase auteurs in het Engels schrijven. Wat daarentegen China intellectueel te bieden heeft, is zo goed als onbekend.
Recensie

Eén executie schudt vele mensenlevens door elkaar

Het leven in de Chinese stad Modderrivier stroomt eind jaren zeventig plichtsgetrouw verder, tot de executie van een jonge contrarevolutionaire een diepe meander teweeg brengt in het leven van vele inwoners.
Recensie

Socialisme, geen neosocialisme…

Er worden in Vlaanderen weer boeken geschreven over het socialisme. In Op mensenmaat brengt Peter Mertens, de voorzitter van de vernieuwde PVDA, rake analyses over hoe de neoliberale recepten niet de magische oplossingen bleken voor de economische en sociale problemen die ze geacht werden te remediëren.
Recensie

Kuifje en Tintin in/au Congo

Taal en cultuur zijn al heel lang bronnen van conflict in België, en naarmate er meer instellingen uitgebouwd en bevoegdheden overgedragen worden om ieder in zijn eigen landstaal te bedienen, worden de tegenstellingen nog meer onoverbrugbaar. Het is dus niet verrassend dat het Belgische optreden in het buitenland die interne gespletenheid meedraagt ...
Recensie

Moeder krimpt

Tahar Ben Jelloun heeft nog eens een meersterwerk afgeleverd. In Yemma beschrijft de belangrijkste Marokkaanse auteur van de voorbije jaren het aftakelingsproces van zijn moeder, die aan Alzheimer lijdt. ‘Sinds haar ziekte is mijn moeder een hoopje mens met een onbetrouwbaar geheugen’, is de openingszin van het verhaal, dat nooit de spankracht van ...
Recensie

Crisiseconomie

Hele infanterieën van financiële experts worden opgevoerd door media en beleid om hun mening te geven over de huidige financieel-economische crisis, en vooral over de manieren om de neerwaartse trends te keren. De meeste van die experts hebben de voorbije jaren volop meegewerkt aan de financiële luchtbel en zijn dus in het beste geval ongeloofwaard ...
Recensie

Allemaal beesten

Een meisje in het zand vertelt het verhaal van de tienjarige Libanese Ruba die met haar familie in het christelijke dorp Ein Douwra woont. De zorgeloze kindertijd die ze beleeft met haar broer Naji komt tot een einde door de zware bombardementen in het nabijgelegen Beiroet.
Recensie

Geweld begrijpen

De eerste week van april, met al haar internationale topontmoetingen, heeft gebracht wat gevreesd werd: gewelddadige botsingen tussen demonstraten en ordediensten, vooral in Straatsburg.
Recensie

De parel van de Antillen

De Morgen-journalist Lode Delputte haalt in zijn Cuba na Castro. Een eiland in omwenteling het echte Cuba van achter de clichés en van onder het stof van de geschiedenis. Het boek neemt een aanvang bij de Cubaanse tabaksarbeiders in Key West, waarmee meteen duidelijk wordt dat de Cubaanse diaspora veel ouder is dan de uittocht die de revolutie van ...
Recensie

Nieuwe wereldkaart

Op de top van de G20, begin april in Londen, werd een begin gemaakt van maatregelen om het systeem te herorganiseren. Het is duidelijk dat het oude patroon is uitgeleefd. In zijn boek Nieuw land in zicht. Sociaaldemocratisch kompas voor de 21ste eeuw maakt Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Martens (sp.a) de omvattende oefening om te komen tot een ...

Pagina's