Nieuws

Harde opstelling Indonesisch leger kan vredesakkoord fnuiken

JAKARTA, 24 november (IPS) - Terwijl de belegering door het Indonesische leger van een rebellenkampement blijft duren, sijpelt de hoop op een nieuw vredesakkoord in de opstandige provincie Atjeh langzaam weg. De regering kondigde deze week aan dat ze op 9 december met de rebellen een akkoord zal sluiten over het eeuwige conflict. Door haar hardnekk ...
Nieuws

Olie-voor-voedselprogramma wordt vernieuwd maar schiet tekort

Het ziet ernaar uit dat hetolie-voor-voedselprogrammma voor Irak hernieuwd zal worden. Dat programmaloopt maandag af, uitgerekend op de dag dat de wapeninspecteurs in Irak aanhun werk beginnen. Het secretariaat van de VN dringt aan op een verlengingvan het vijf jaar oude plan en de Veiligheidsraad lijkt gewonnen voor datverzoek. Intussen wijzen hu ...
Nieuws

Wie volgt Saddam op?

Net als over alle andere punten inzake hetbuitenlands beleid bestaat er binnen de regering van George W. Bush in de VSook grote onenigheid over de vraag wie er na Saddam Hussein de leiding moetnemen in Irak. Een overzicht van de verschillende strekkingen en delobbygroepen die ermee verbonden zijn.
Nieuws

'Politieke partijen bikkelen met hongerdoden'

In de westelijke deelstaat Rajasthan heersteen voedselcrisis die al het leven heeft gekost aan minstens vijftig mensen.Ons team heeft vastgesteld dat er inderdaad mensen omkomen in Rajasthanmaar we kunnen dat niet bekend maken omdat het de zaak zal politiseren,zegt een ambtenaar van het ministerie van Landbouw van de deelstaat. InRajasthan is de Co ...
Nieuws

Afvalprobleem leerlooierijen nog verre van opgelost

Naakte kinderen spelen in dikke blauwzwartemodder; vlakbij verbleekt een immense berg runderbeenderen in de zon. Overalliggen hopen vet, rottend vlees en resten van koeienhuiden. De misselijkmakende stank van rotte eieren is te snijden. Welkom in Hazaribag, hetcentrum van de Bengalese leerindustrie. Bangladesh verdient goed aan deexport van leer, m ...
Nieuws

Filipijnen maken zich op voor een magere Kerst

Ooit gingen de inwoners van Manila er prat opdat ze al in september met hun kerstinkopen begonnen, maar nu zijn dewinkelparadijzen in de Filippijnse hoofdstad nog altijd akelig leeg.President Gloria Macapagal-Arroyo probeert wanhopig het tij te keren, maarde economie blijft sputteren en buitenlandse investeerders kijken voorlopigde andere kant op. ...
Nieuws

Volgens Japanse oudjes is small ook beautiful

Japanners stoppen hun bejaarden niet graag in grote, anonieme bejaardentehuizen. Volgens de traditie zijn het immers de kinderen die voor hun ouders moeten zorgen. Daarom kunnen Japanse oudjes nu terecht in iets wat het midden houdt tussen een familiale en een klinische omgeving: het minibejaardentehuis. Het beste van twee werelden.
Nieuws

Handel in Afrikaans ivoor bedreigt Indische olifant

Indiase milieubeschermers zeggen dat deversoepeling van het verbod op de handel in ivoor de druk op de Indischeolifant gevaarlijk zal doen toenemen. Er zal alleen een beperkte hoeveelheidslagtanden van olifanten uit drie Afrikaanse landen mogen worden verhandeld,maar experts gaan ervan uit dat die verkoop ook in Azië de stroperij vanolifanten in de ...
Nieuws

Smokkelaars dwingen einde af van importverbod transgeen zaaigoed

Ambtenaren van het Pakistaanse ministerie van Landbouw zeggen dat Islamabad tegen eind deze maand het verbod op de invoer van transgeen zaaizaad zal opheffen. De Pakistaanse regering denkt dat ze alleen op die manier weer zicht kan krijgen op wat er zoal op de Pakistaanse akkers wordt uitgezaaid. Als de zaden op een legale manier het land binnenkom ...
Nieuws

Gates-bezoek doet discussie over aantal aids-patiëntenheropflakkeren

Microsoft-baas Bill Gates heeft maandag bijhet begin van zijn bezoek aan India 100 miljoen dollar toegezegd voor destrijd tegen aids in het Zuid-Aziatische land. Maar zijn Indiase gastherenzijn ontriefd over een uitspraak van de Amerikaanse ambassadeur RobertBlackwill. Die citeerde vorige week een CIA-studie waarin wordt gesteld datIndia tegen 2010 ...
Nieuws

President Jiang Zemin stelt politiek testament op

De Chinese president Jiang Zemin hield vandaag(vrijdag) een opmerkelijke toespraak bij de opening van het historische 16departijcongres waarbij hij zowaar een hervorming van het autoritaireondemocratische regime in het vooruitzicht stelde. Jiang presenteerde inzijn politiek testament een visie op de politieke toekomst van China. Tegen2050 moet Chin ...
Nieuws

Gespannen rust aan vooravond historische machtswissel

China kijkt uit naar het Congres van deCommunistische Partij in Peking nu vrijdag. Als alles volgens plan verloopt,zullen vijf van de zeven topfiguren in het oppermachtige Politburo baanruimen voor een jongere generatie en zal een deel van de staf van hetChinese Volksleger vervangen worden. Voor analisten en politici is dit eenmijlpaal in de Chines ...

Pagina's

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.