Tijd om te handelen

Internationale handel is een oeverloos onderwerp. Ze dekt een waslijst van landen en bedrijven, een karrenvracht aan producten. Ze heeft impact op alle niveaus, van de wereld tot het gezin. Ze is nauw ...

Handel en arbeidsnormen

Het begrip ‘arbeidsnormen’ dekt een ruime waaier van rechten en eisen. Sommige van die rechten zijn zo fundamenteel, dat ze overal ter wereld een standaard zijn voor een humane behandeling van de werk ...

Globalisering, groei en armoede

Volgens de Wereldbank leidt succesvolle integratie in de wereldeconomie tot een aanzienlijke daling van de armoede (1). In een groep van landen met in totaal drie miljard inwoners, daalde het aantal a ...

HET FSC-LABEL

Het FSC-label wil de consument de markt laten beïnvloeden door hem de mogelijkheid te bieden houtproducten te kopen die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde wouden. FSC staat voor Forest Steward Counc ...

Toegang tot markten of markttoegang

Economen, ontwikkelingsdeskundigen en hulpverleners vragen in koor dat de ontwikkelingslanden toegang zouden krijgen tot de markten van de ontwikkelde landen. De ‘Uruguayronde’ van de Wereldhandelsorg ...

De wereldhandel in cijfers

Het jaar 2000 was een piekjaar voor de internationale handel: 6.186 miljard dollar handel in goederen en 1.435 miljard dollar dienstenhandel. De handel groeide met 12 procent, de hoogste toename in 10 ...

De wereldhandelsorganisatie bedreigt de publieke dienstverlening

De gevolgen ervan worden nog steeds gevoeld in de hoogste kringen van de financiële wereld en de internationale handel. De mislukking van de Millennium Ronde van de WTO in november 1999 in Seattle, wa ...

Internationale handel en genderongelijkheid

Het proces van handelsliberalisering in Mexico begon met de toetreding van Mexico tot de GATT in 1986, en werd verdergezet met een reeks van handelsakkoorden, het eerste met Chili in 1992. De economis ...

Internationale handel en milieubescherming

Stijgende inkomens en meer informatie over de toestand van het milieu hebben vooral in de ontwikkelde landen de bezorgdheid over de milieuvervuiling doen toenemen. De publieke opinie is vooral gealarm ...

Met hoop op beterschap. Besluitvorming in de wereldhandelsorganisatie

De WTO staat al jaren aan kritiek bloot, wegens haar weinig doorzichtige en weinig democratische besluitvorming. Wie dacht dat het na Seattle zou beteren, werd zwaar ontgoocheld door Doha/Qatar. Aan h ...

Nepal: hulp, corruptie en machtsmisbruik

Er liep iets mis met de geweldige stier die US-AID overvloog om de Nepalese koeien van superieure genen te voorzien: de arme beesten konden de Amerikaanse kolos niet aan en scheurden bij het kalveren. ...

Wij, kinderen

Dertien jaar geleden ondertekenden nagenoeg alle landen van de wereld het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch blijkt het met het welzijn van de kinderen maar pover gesteld. Dagelijks sterven ...

Pagina's