Liever een huidje te weinig

De 71-jarige Dora van der Groen is bekend als actrice en toneelregisseur, maar haar echte leven loopt nu over het achtvoudige pad van het boeddhisme. 'Stel geen vragen waar geen antwoorden zijn' en 'a ...

Cartoons zetten de wereld op zijn kop

Hoe praat je over racisme zonder in herhaling te vallen ? En hoe vermijd je een te oubollige aanpak ? Jeugd & Vrede vond een origineel middel. Met de rondreizende cartoontentoonstelling 'Racisme, cart ...

Een beetje Brecht en veel theater

Deze Duitse dissidente dichter, toneelschrijver en regisseur vandaag op toneel zetten, is echter geen eenvoudige klus. De wereld is grondig veranderd sinds deze verbeten kunstenaar in zijn teksten zij ...

'Access for all in 2008': Silicon cities in India

Indiase softwareondernemingen verdienden in 1998-1999 ongeveer 2,65 miljard dollar met opdrachten voor buitenlandse klanten. Daarmee was India wereldwijd de belangrijkste onderaannemer van computerklu ...

Luciditeit en durf

In dit artikel willen we nagaan hoe NGO’s reageren op de grote uitdagingen die op hen afkomen, met name wat hun werking in het Zuiden betreft (1) Onze eigen ervaringen met een aantal Vlaamse NGO’s heb ...

Vastgeroest of losgeritst?

Heeft Vredeseilanden-Coopibo tijdig en correct bijgestuurd om een betekenisvolle rol te blijven spelen in de internationale solidariteit?

De trompetten van Jericho

Een nieuw millennium kondigt zich aan. De magische aantrekkingskracht die uitgaat van het jaar 2000, spoort allerlei organisaties aan tot een grondige bezinning over hun werk en toekomstperspectieven. ...

Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel

Het is nuttig om NGO’s te beschouwen als een tussenschakel in de markt van giften. Aan de aanbodskant wenst een deel van de Belgische bevolking haar solidariteit te uiten met armen in de Derde Wereld ...

De ontwikkelingssamenwerking op haar kop

Op een internationaal seminarie in Honduras over de duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s zei een projectverantwoordelijke van een internationale hulporganisatie aan een lokale NGO-directeur: ‘De ...

Lokale capaciteitsopbouw

Van 23 tot 26 maart 1998 vond in El Crucero, Nicaragua, een internationaal seminarie plaats over het rurale ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika. Onder auspiciën van de UNESCO-chair voor sociale ontwi ...

Mens erger je niet

In deze bijdrage kijken we naar de Belgische situatie en gebruiken we het ontwikkelde instrumentarium om een opinie uit te spreken over de manier waarop zowel de overheid als de NGO’s hun wederzijdse ...

Heeft act haar missie bijgestuurd?

In grote lijnen gesteld, heeft ACT drie fasen doorgemaakt. Telkens hebben we onze opdracht in belangrijke mate verruimd. We zijn in 1985 vertrokken van een eerder beperkte opdracht: we gingen in op vr ...

Pagina's