Analyse

Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?

De ontwikkelingssamenwerking staat onder druk. Dat is helemaal niet nieuw en het hoeft ons niet te verbazen noch te verontrusten. In deze nieuwe MO*paper houdt ontwikkelingsspecialiste Francine Mestrum een pleidooi voor een nieuwe mondiale solidariteit. U kan deze MO*paper gratis downloaden op MO.be.
CC Deutsche Welle
Analyse

Duurzame Ontwikkelingsdoelen in plaats van Millenniumdoelen

Een van de frustraties over twintig jaar duurzame ontwikkeling is dat men er nooit echt in geslaagd is de schotten tussen sectoren en bevoegdheden weg te halen. Transversaal werken, vanuit een integrale visie op duurzame ontwikkeling is nooit echt gerealiseerd. Zelfs van de acht Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) van de VN heeft er slechts ...
Analyse

Wat na Busan?

MO* publiceert een MO*paper van ontwikkelingsspecialist Bert Jacobs over de Ontwikkelingstop van Busan. Kunnen de Aziatische DAC-leden de kloof tussen de oude en de nieuwe ontwikkelingsactoren dichten?
Analyse

Kan de politiek de ontwikkelingssamenwerking redden?

Politieke economie betekent ‘de wisselwerking tussen politieke en economische processen in een samenleving: de verdeling van macht en rijkdom tussen de verschillende groepen en individuen en de processen die deze verhoudingen mettertijd creëren, in stand houden en veranderen.’ Deze MO*paper wil bijdragen tot een uitwisseling van ervaringen en infor ...
Analyse

Kan armoede overwonnen worden?

Deze MO*paper verschijnt naar aanleiding van de MO*lezing die Esther Duflo op maandag 19 december 2011 gaf in de Beursschouwburg in Brussel. Samen met Abhijit Vinayak Banerjee schreef Duflo het boek 'Poor Economics', waarvan dit najaar de vertaling 'Arm & Kansrijk' werd uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam. In deze MO*paper publiceren we ...
Arrano
Analyse

Tweederde van wereldbevolking is digitaal uitgesloten

Tegen 2015 moet 60 procent van de wereldbevolking online, moeten vier op de tien huishoudens toegang hebben tot internet en moet internet in ontwikkelingslanden betaalbaar zijn voor een grote meerderheid. Dat zijn de ambitieuze doelstellingen die de VN-Breedbandcommissie voor Digitale Ontwikkeling (BCDD) eind oktober vooropstelde. Je zou ze kunnen ...
waterdotorg
Analyse

‘Basisonderwijs is het begin van alles’

Als donorlanden niet méér investeren in onderwijs in het Zuiden, lukt het nooit om tegen 2015 alle kinderen naar de basisschool te sturen. Dat zegt Hans de Greve van de ngo Plan België. Begin november kwamen donorlanden in Kopenhagen samen op de conferentie van Global Partnership for Education. Doel was om de nodige fondsen te verzamelen om alle ki ...
Analyse

Esther Duflo: Goed bestuur moet zichtbaar worden in concrete vooruitgang

Esther Duflo schreef samen met Abhijit Banerjee het boek Arm & Kansrijk, dat begin november door de Financial Times uitgeroepen werd tot Businessbook of the Year. Duflo ontving in 2010 ook al de John Bates Clark medal, een soort Nobelprijs voor jonge economen. Op uitnodiging van MO* geeft ze op 19 december een lezing in de Brusselse Beursschouw ...
Cordelia Persen
Analyse

De onafgemaakte agenda van Parijs

Van dinsdag 29 november tot en met donderdag 1 december vindt er in Busan, Zuid-Korea, een internationale conferentie plaats over de effectiviteit van ontwikkelingshulp. Na conferenties in Parijs (2005) en Accra (2008) over dit onderwerp sluit Busan de rij. Hoe geëngageerd zijn donoren nog aan de afspraken die in Parijs en Accra zijn gemaakt?
Analyse

Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?

In de internationale academische wereld verschijnen papers met de titel ‘The End of Official Development Assistance’. Aloude eersteklasdonoren als Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken lichten hun hulp grondig door en zoeken radicaal andere richtingen. Grote ngo’s zien de publieke belangstelling en hun giften teruglopen. Internationale a ...
Analyse

7 miljard mensen: ontwikkelingsramp- of kans?

Op maandag 7 november organiseert MO* in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Kaaitheater en UNFPA een MO*lezing over bevolking en overbevolking met experts Hania Zlotnik en Fred Pearce. Naar aanleiding van deze lezing publiceren we een MO*paper met twee Engelstalige bijdragen van hen.
Mathias de Graag
Analyse

'Hulp werkt alleen onder goede omstandigheden'

'Als we ook echt willen dat ontwikkelingswerk doet wat het moet doen, moeten we het belang van goed bestuur niet vergeten,' aldus Wil Hout, professor Internationaal Politieke Economie en Bestuur aan het Instituut voor Sociale Studies (ISS) in Den Haag. Tijdens de prijsuitreiking voor ontwikkelingswerk, georganiseerd door de provincie Antwerpen ...

Pagina's