MO*paper

Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

Toen de rebellengroep M23 eind 2012 Goma en enkele omliggende steden en gemeenten innam, gingen internationaal alle alarmsignalen af. En toen de leider van M23, Bosco Ntaganda, op 18 maart 2013 de Ame ...
MO*paper

Bestaan de Zapatisten nog wel?

“U dacht dat we bijna van de kaart geveegd waren? Neen hoor. We bestaan nog en we zijn nog even sterk als 19 jaar geleden, toen we al die steden veroverden. Meer nog: we zijn nog sterker dan toen, wan ...
MO*paper

Kan rijst West-Afrika voeden?

Bij de West-Afrikanen staat rijst tegenwoordig dagelijks op het menu. De rijstconsumptie in West-Afrika is heel sterk gegroeid en haalt vandaag het niveau van de Aziatische landen, zeker in de steden. ...
MO*paper

Hoe komt het dat Afrika de Millenniumdoelstellingen niet haalt?

Het is stilaan wel duidelijk dat Afrika de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling niet zal halen. Het gaat daar in veel opzichten niet beter dan bij de millenniumwisseling. De oorzaak daarvan ligt ...
MO*paper

Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing voor het hongerprobleem?

Willen we honger de wereld uit helpen, dan zullen we op zoek moeten naar een landbouwsysteem dat erin slaagt om tegelijk de armoede uit te roeien en voedselzekerheid te garanderen voor de huidige en t ...
MO*paper

Kan zwart-Afrika voedselzekerheid bereiken?

In mei 2012 publiceerde het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zijn rapport over de menselijke ontwikkeling in Afrika: Africa Human Development Report 2012: Towards a Food Secure Fu ...
MO*paper

Waarover gaat de toenemende Zuid-Zuidsamenwerking? Ontwikkeling, niet hulp

De traditionele kijk op ontwikkeling heeft zich in de geïndustrialiseerde landen altijd gebaseerd op hulp. Rijke landen (“het Noorden”) kunnen de ontwikkelingsinspanningen van armere landen (“het Zuid ...
MO*paper

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?

MO*paper van PHOS over handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid.
MO*paper

Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?

Een pleidooi voor een nieuwe mondiale solidariteit
MO*paper

Brengen verkiezingen meer democratie in Congo?

MO*paper 67: Les élections apportent-elles plus de démocratie au Congo?
MO*paper

Wat na Busan?

MO*paper van ontwikkelingsspecialist Bert Jacobs over de Ontwikkelingstop van Busan. Kunnen de Aziatische DAC-leden de kloof tussen de oude en de nieuwe ontwikkelingsactoren dichten?
MO*paper

Kan de politiek de ontwikkelingssamenwerking redden?

Een MO*paper over het efficiënter maken van ontwikkelingshulp via politieke-economieanalyse: wat is er tot nog toe gebeurd en wat hebben we geleerd?Politieke economie betekent ‘de wisselwerking tussen ...

Pagina's