Van visie tot realiteit: het multilateraal handelssysteem vijftig jaar oud

Zoals het past, handelt deze toespraak over visie. Een zeer specifieke visie nochtans, een visie die realiteit werd - een zeldzaamheid in internationale zaken. Die werkelijkheid is het multilateraal h ...

De ministerconferentie in Singapore: alweer nieuws op de agenda

De eerste ministerconferentie van de wereldhandelsorganisatie moest een ‘evaluatie’- conferentie worden. De leden zouden er de resultaten bekijken, drie jaar na het afsluiten van de Uruguay- ronde, en ...

Stromen en aandelen van de wereldhandel

Deze bijdrage handelt niet over de spelregels die in de WTO i.v.m. handel en handelsgebonden praktijken worden vastgelegd, maar over het spel zelf.

Een 'nieuw protectionisme'

De WTO is de opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, dat de regels van de wereldhandel vastlegde en de afschaffing beoogde van toltarieven en van andere handelsbelemmeringen. De ...

De kracht om te veranderen

Het Colloquium en de studiedag Glokale Kunst in Vlaanderen zijn een mijlpaal in het denken rond kunst en cultuur in een multicultureel perspectief: een soort 'point of no return'. Hieruit moeten duide ...

Glokale kunst is een dagelijkse muzikale uitdaging

Tony Van der Eecken is freelance muziekadviseur en van daaruit o.a. betrokken bij de programmatie van de Happening van het Festival van Vlaanderen. Hij heeft een tijd radioprogramma's gemaakt voor VPR ...

De toekomst van het interculturele werk in Vlaanderen

Zo heb je deuren 'des huizes' die niet zomaar voor iedereen opengaan mijnheer' zij zijn omlijst door vijf eeuwen geschiedenis die 'scheiden' tegennatuurlijke verhoudingen tussen Noord en Zuid getroost ...

£

DE TOEKOMST VAN HET INTERCULTURELE WERK IN VLAANDEREN Wim Viaene Wim Viaene is stafmedewerker van het Intercultureel Centrum voor Migranten.

Kan kunst bjidragen tot een nieuwe, multiculturele wereld?

'Kan kunst een bijdrage leveren tot een nieuwe, multiculturele wereld? Kan duurzame ontwikkeling beginnen bij een artistieke dialoog?' Deze vragen, die tot gefilosofeer maar ook tot gepieker uitnodige ...

Beleidsvoorstellen vanuit het colloquium 'Glokale kunst in Vlaanderen'

Met het organiseren van het colloquium Glokale Kunst in Vlaanderen hebben we kunnen ervaren dat het samengaan van ontwikkelingswerk, intercultureel werk en kunst een meerwaarde biedt. Een meerwaarde d ...

Een toekomst voor glokale kunst in de kunstensector in Vlaanderen

Dit artikel wil enkele praktische kanttekeningen maken bij de toekomst van glokale kunst in de Vlaamse kunstensector. Deze kanttekeningen zijn gebaseerd op de theoretische analyses van de internationa ...

De toekomst van de glokale kunst in de Vlaamse derdewereldsector

Toen de ngo Vredeseilanden in 1995 samen met het cultureel centrum de Warande en het project Open Culturele Centra van de Provincie Antwerpen het project ‘Kunst uit Senegal in Vlaanderen’ realiseerde, ...

Pagina's