Hersenvlucht vanuit het zuiden

De manier waarop het migratiedebat gevoerd wordt, evolueert mee met de economie. Als er sprake is van een (relatieve) hoogconjunctuur, wordt er gepleit voor een opener migratiebeleid. In periodes van ...

Arbeidsmigratie naar Europa

Sinds midden de jaren zeventig vaart het migratiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie onder de vlag van de migratiestop. De term ‘migratiestop’ is echter misleidend omdat het niet betekent dat ...

Van braindrain naar braingain

Wij onderzoeken in dit artikel de samenhang tussen internationale migraties, sociale netwerkvorming en sociaal-economische ontwikkeling. Het empirisch voorbeeld is de migratie van Indiase softwarespec ...

Afrika en zijn intellect

Bij de onafhankelijkheid wilden de Afrikaanse staten een snelle economische en sociale ontwikkeling realiseren. Een 'sterke staat' leek de beste weg daartoe. Die staat moest de etnische diversiteit on ...

Een voorkeur voor hooggeschoolden?

Australië, Canada en de Verenigde Staten worden beschouwd als landen die met succes een selectief migratiebeleid voeren, d.w.z. dat zij de immigratiestromen (proberen te) reguleren met het oog op de b ...

Open grenzen voor de werkgevers?

Bij het schrijven van deze bijdrage lijkt het hek helemaal van de dam. De Commissie Binnenlandse Aangelegenheden van de Senaat rondde begin juli 2001 haar werkzaamheden inzake nieuwe immigraties af me ...

Versoepeling van het immigratiebeleid

In januari van dit jaar hield het Vlaams Economisch Verbond, als een van de eerste organisaties in de Belgische sociaal-politieke wereld, een pleidooi voor het doorbreken van de immigratiestop zoals d ...

Aka Moon. Ruimte voor dialoog

Vrijdagavond 17 augustus. Jazz Middelheim wordt gedurende meer dan uur vakkundig platgespeeld door het Belgische trio Aka Moon en hun muzikale vrienden gitaristen Prasanna, David Gilmore en Pierre Van ...

De strijd der Subanen

In het bergachtige binnenland van Zamboaga del Norte in Mindanao, ligt het Canatuan-gebied. Het is het voorouderlijk grondgebied van de plaatselijke Subanen-bevolking, het volk van de rivier. De inhee ...

Landloze boeren in Brazilië

Brazilië heeft zowat alles om een welvarend land te zijn: grondstoffen, creatieve breinen, zalige mensen en grond. Héél véél grond. De miljoenen hectaren landbouwgrond zijn echter zo ongelijk verdeeld ...

Brice de Ruyver en Tom Decorte over de Belgische drugsnota

Louis Tobback lanceerde de term cannabis coalitie omdat hij het ab-so-luut oneens was met een gedoogbeleid voor drugs. De drugsnota van de federale regering zorgt voorlopig eerder voor meer verwarring ...

Boeren kauwen liever coca dan ananas

De link tussen de duizendjarige cocacultuur en de illegale cocaïnehandel is onduidelijk, maar dat belet de Boliviaanse en Noord-Amerikaanse regering niet om hard op te treden tegen de cocaboeren. Fili ...

Pagina's