Marie-Jo Lafontaine: kijken naar de schreeuw

'Kunst ontstaat uit een samenspel van innerlijke noodzaak, het leven dat je leidt of geleid hebt en de omgeving die je omringt', zegt Marie-Jo Lafontaine. 'Een kunstenaar kijkt anders naar de wereld d ...

Uitdagingen voor het zuiden

Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) dringen in snel tempo door in zowat alle sectoren van onze samenleving. In grote en kleine bedrijven worden communicatiestromen versneld door de ...

Afrikaanse telecentres, ja of neen?

Nu meer en meer landen inzien dat toegang tot telecommunicatie een belangrijke voorwaarde is voor economische ontwikkeling, proberen overheden de verspreiding van telecommunicatiediensten te versnelle ...

Internet in Zuid-Afrika

De vele beloften omtrent het Internet die door de promotors van de informatiesamenleving verspreid worden, krijgen steeds meer greep op het Afrikaanse continent. Tussen 1997 en 1998 kende Afrika zijn ...

Het globale communicatieregime: beleid van de internationale organisaties

De huidige globalisering herschrijft de regels waarop onze samenlevingen decennia lang zijn gebaseerd. Soevereine staten staan relatief machteloos tegenover de economische, politieke, technologische e ...

ICT en ontwikkeling: de noodzaak van een mondiale burgerbeweging

Welk ontwikkelingsparadigma men ook verkiest, de stelling dat sociale ontwikkeling een proces van participatie en overleg is, wordt in toenemende mate onderschreven in de huidige literatuur, in het be ...

De digitale kloof bij de Hispanics in de Verenigde Staten

De discussie over de digitale kloof in de VS toont erg uiteenlopende opvattingen. Enerzijds beweert men dat het Internet in de VS net zo divers aan het worden is als de Amerikaanse maatschappij zelf. ...

Voices 21

NGO¹s over de hele wereld werken al vele jaren op het vlak van media en communicatie: uitbaten en organiseren van lokale radio en televisie, aanbieden van Internet aan volksbewegingen en aan de civiel ...

ICT-woordenlijst

Het informatie- en communicatiewereldje staat bol van het vakjargon. De onderstaande lijst is een willekeurige en heel beperkte selectie van de meest gebruikte termen. Dit lijstje kan misschien helpen ...

Nieuwe communicatie voor een nieuwe wereld?

Zowel in geïndustrialiseerde landen als in ontwikkelingslanden zijn de verwachtingen omtrent de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) hoog gespannen. ICT's zouden de productiviteit e ...

De geschiedenis herhaalt zich... altijd anders

De geschiedenis herhaalt zich, wordt wel eens gezegd. Zo ook met het debat rond de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de kloof tussen arm en rijk te dichten.

De digitale kloof

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben de laatste jaren ons leven grondig veranderd. Honderdduizenden Belgen en Nederlanders, al dan niet met een mobiele telefoon aan de broeksriem, openen elke m ...

Pagina's