Zeg het met humor en kracht

Het leven van migranten in Europa wordt stilaan een thema voor filmmakers. De voorbije jaren hebben verschillende films de problemen van allochtone jongeren realistisch in beeld gebracht. Zo was er Samia, over de moeizame vrijheidsstrijd van een Algerijns meisje in Frankrijk, of Au-delà de Gibraltar, over het leven in een Brusselse migrantenwijk. M ...

Al wat ge zegt zijt ge zelf

Als we spreken over de ‘andere’, hebben we het ook over onszelf – en misschien wel in de eerste plaats over onszelf. We moeten ons een beeld vormen van de andere om een beeld te krijgen van onszelf. In de literatuur is de ‘ander’ gemakkelijk te identificeren - die vinden we in het boek. Net zo eenvoudig kunnen we de ‘ik’ ontdekken. De naam van de s ...

“Alles draait om geld”

Een krant maakt reclame op de tonen van tien kleine negers en de affiche van het multiculturele (en dus ‘politiek correcte’) festival Couleur Café portretteert een Afrikaanse vrouw als jaren dertig-icoon met witlof rond de hals. Sommigen zijn het helemaal niet eens met deze reclame, anderen voelen er zich zelfs door gekwetst. Een verhaal over beeld ...

Ik treed uit de media

Het beeld dat we ons van de wereld vormen, wordt sterk bepaald door de alledaagse werkelijkheid en niet het minst door de taal die we gebruiken. In dat taalgebruik zit een duidelijke evolutie, een verrechtsing. De maatschappelijke evolutie heeft een invloed op onze taal, en ons taalgebruik beïnvloedt op zijn beurt de maatschappelijke evolutie. Dat ...

Miserie verkopen

Miserie verkoopt. Gelukkig maar, moeten we daar – tegenstrijdig genoeg – aan toevoegen. Het is alleen maar toe te juichen dat mensen nog geraakt worden door het leed in de wereld en daar vrijgevig van worden. Maar mogen niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) bewust op die emotie spelen en daardoor het idee wekken dat het hele Zuiden een poel van ...

De esthetiek van anders

De beeldende kunst heeft bij de andere thema’s (media, publiciteit, taal, campagnes) in deze extra DWM-bijlage een streepje voor als het op beeldvorming aankomt. Waar media en publiciteit zijn geënt op snelheid en feiten, is kunst veelal een traag medium, gekoppeld aan de fantasieën van de geest. Waar taal in haar meest nuchtere vorm wordt ingegeve ...

Waar zijn de allochtonen?

Michelle Venneman en Roel Decleen bladerden in de week van 7 oktober voor ons door de Humo en trokken door de straten van Brussel om na te gaan of en hoe allochtonen voorkomen in de reclame.

Postbode of commerçant?

Er is veel meer buitenland dan binnenland, zeker voor een klein land als het onze. Maar als je afgaat op het nieuws, zou je dat beslist niet zeggen, niet in de beeldpers maar ook niet in de geschreven pers. In een steeds meer globaliserende samenleving is dat een vreemde vaststelling. Voor De Wereld Morgen is het een reden om – in het kader van dez ...

Persvrijheid volstaat niet, ook sociale verantwoordelijkheid is nodig

In de jaren zeventig was Jan Servaes een van de enigen in Vlaanderen die inpikte op de discussie op wereldvlak over de achterstelling van de Derde Wereld in de internationale informatiestromen. Zijn stelling: het Noorden vergaart, selecteert, filtert en verspreidt nieuws over het Zuiden in functie van zijn belangen. Grote persbureaus maken uit wat ...

“Waarom hebben mensen schrik van andere culturen? Omdat ze er niets van weten.”

Isabelle Vermeir is 26 en geboren en getogen Belgische. Zij woont in Gent en heeft de media een tijdje kritisch gevolgd.

16-jarige getuigt: “Boek gaf me een goed gevoel”

De redactie van De Wereld Morgen vroeg aan Zahra Choua om het recentste boekje Papa, wat is een moslim? van de Frans-Marokkaanse schrijver Tahar Ben Jelloun te lezen. In dat boek antwoordt Jelloun op de kritische vragen van zijn 10-jarig dochtertje na de aanslagen van 11 september 2001.

China: van dwerg tot wereldmacht

Op 8 november start in Peking het zestiende -congres van de Chinese Communistische Partij. Sinds 1949, het jaar van de communistische revolutie, en 24 jaar na de invoering van de hervormingen, neemt de 'vierde generatie' machthebbers binnen de Chinese CP de fakkel over. De positieve resultaten van deze hervormingen – een razendsnelle modernisering ...

Pagina's