Van Oost-Blok naar Zuid-Blok

Beelden uit de voormalige Oost-Europese landen worden vaak omschreven in termen van een 'derdewereldsituatie'. Ongetwijfeld is dit veeleer een betiteling met een hoog emo–gehalte, die associaties oproept met wat mensen zich zoal inbeelden bij het woord 'Derde' Wereld. Mij lijkt het alvast geen gelukkige referentie te zijn. Een vergelijking met de p ...

Oostzuid. Het vroegere Oostblok

Het einde van de koude oorlog heeft een diepe invloed gehad op de globale inkomensverdeling. Tot vóór kort werden Oost-Europa en de Sovjetunie beschouwd als een onderdeel van het ontwikkelde ‘Noorden’, met een peil van materiële consumptie, opvoeding, gezondheid en wetenschappelijke ontwikkeling dat in grote trekken vergelijkbaar was met dat van de ...

Georgië in Europa: het begrip periferie in de internationale betrekkingen

Een analyse van de West-Europese politiek ten aanzien van Georgië is een periferische kwestie voor de studie van de Europese buitenlandse politiek. Etnische conflicten en politieke onstabiliteit zijn nooit een bedreiging geweest voor de West-Europese veiligheid.

Kirgizië: elke dag wat minder GOS, wat meer Azië

‘Ik ben zelf ingenieur van opleiding. In het begin van de jaren negentig, toen het politiek mogelijk werd en ik me dat financiëel nog kon veroorloven, heb ik een reis van een aantal maanden door India gemaakt. Het is vreemd, maar de armoede en sociale omstandigheden die ik er toen gezien heb, zie ik ook meer en meer in deze bananenrepubliek-in-word ...

Het nieuwe bulgarije

Op 10 november 1989, één dag na de Berlijnse muur, viel ook in Bulgarije het communistische regime van Todor Zivkov, de man die 35 jaar lang de plak gezwaaid had over het Balkanland. Aanvankelijk leek alles eenvoudig: de dictatuur zou worden vervangen door een parlementaire democratie en de centraal geleide planeconomie door een vrijemarkteconomie. ...

De republiek Armenië na een decennium onafhankelijkheid

Elmira Zeynalian is in 1975 geboren in Ararat (Republiek Armenië). Ze woont sinds 1995 in België. Ze studeert Oost-Europese Talen en Culturen aan de Universiteit Gent en werkt aan een scriptie over de Transkaukasische Federatie en de Armeense Republiek (1918-1920).

Revolutie of restauratie?

Meer dan tien jaar geleden werd het communisme ‘afgezworen’ in de landen van Centraal- en Oost-Europa. Het blijkt steeds duidelijker hoe vreemd de politieke en sociale evolutie nadien in deze landen is verlopen. Wie had ooit kunnen verwachten dat de politieke opvolgers van de Communistische Partij zo aantrekkelijk zouden kunnen worden voor de modal ...

Het sociale luik van de omwenteling in Oost-europa

In het postcommunistische Oost-Europa is het handhaven van sociale verworvenheden en het verzekeren van een sociaal minimum allesbehalve een sinecure. De armoede, de werkloosheid en de inkomensongelijkheid zijn na 1989 enorm toegenomen. Daartegenover staat dat de inkomsten van de staat, vanwege de groeiende belastingontwijking, een lakse belastinga ...

Centraal-Europa, een periferie van de Europese Unie?

De euforie, die Centraal-Europa kenmerkte na het slopen van de Berlijnse muur en het einde van de koude oorlog, is misschien niet in wanhoop omgeslagen maar de realiteit van tien jaar markteconomie heeft in Centraal-Europa toch wel tot ontnuchtering geleid. Politieke vrijheid, parlementaire democratie, dat wel, maar geen kant en klare welvaart.

Het vroegere Oostblok, op weg naar de zoveelste wereld

Kent Oost-Europa met Wladimir Poetin het begin van een economische en sociale heropleving en wordt daarmee een proces van ‘tiermondisering’ afgeremd of zelfs afgebroken? Poetin wekt tegenover zijn eigen bevolking en naar buitenuit graag die indruk. Maar vertonen Rusland en andere gewezen sovjetrepublieken inderdaad fundamentele kenmerken van een zo ...

'Verderdewereldlijking' van het voormalige Oostblok?

Als ik mijzelf de vraag stel of er sprake is van een ‘verderdewereldlijking’ van het voormalige Oostblok, dan komen er twee beelden bij mij op. Het ene beeld is dat van mensen, overal in de voormalige Sovjet-Unie, die langs de straatkant wat oude kleren en een half servies proberen te verkopen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Verplichte uitwijzing naar discriminatie

Over bijna heel Oost-Europa worden Roma het leven ondraaglijk gemaakt. Vooral in Roemenië en Slovakije leven de zigeuners in mensonwaardige omstandigheden. De Roma van Kosovo zijn er nog erger aan toe: achter hun rug is hun leven vernietigd, hun terugkeer betekent misschien zelfs hun dood. Velen van hen zoeken een beter leven in West-Europa, en stu ...

Pagina's