Nieuws

Overheid verhindert terugkeer Koerdische vluchtelingen (HRW)

Honderdduizenden Koerdische vluchtelingen dienaar hun geboortestreek willen terugkeren, worden daaraan gehinderd door deregering, het leger en de paramilitaire Dorpswachten die de plak zwaaien inde Koerdische gebieden. Dat zegt Human Rights Watch (HRW) in een rapport datvandaag (woensdag) wordt gepubliceerd.
Nieuws

Caricom kijkt naar het Noorden om criminaliteitsgolf in te dijken

De vijftien Caricom-landen vergaderen dezeweek op het eiland Trinidad (voor de kust van Venezuela) over een vraag diede hele Caribische regio in de ban houdt: hoe kan de snel stijgendecriminaliteit tot staan worden gebracht? Caribische leiders van Jamaica totGuyana hebben het afgelopen jaar machteloos moeten toekijken hoe een spiraalvan geweld over ...
Nieuws

Overschot zorgt voor schaarste

De vijf sterkhouders van de Peruaanse landbouw -aardappelen, katoen, rijst, maïs en koffie - maken de ergste crisis door injaren. De boeren die deze gewassen verbouwen, verkopen nu tegen prijzen diede productiekosten niet eens dekken, zegt Reynaldo Trinidad, hoofdredacteurvan het magazine Agro Noticias. De economische analisten en landbouwexpertszi ...
Nieuws

2002 barslecht jaar voor koraalriffen

De koraalriffen hebben het dit jaar in alleoceanen zwaar te verduren. Tot dusver werden 430 gevallen van verblekingvastgesteld, een teken dat de miljarden diertjes die in banken samengeklitzijn, de geest beginnen te geven. Het verschijnsel wordt in verband gebrachtmet de opwarming van de aarde.
Nieuws

Recht op voedsel blijft papieren principe

De VN vinden dat het nog eens mag benadruktworden: het recht op voedsel wordt wereldwijd aan de lopende bandgeschonden. In een maandag gepubliceerd rapport gipst Jean Siegler, eenSpeciale Verslaggever van de VN-Mensenrechtencommissie, vooral de rijkelanden omdat ze hun herhaalde beloften niet nakomen om de honger de werelduit te helpen. De VN stell ...
Nieuws

Kenia tegen versoepeling verbod ivoorhandel

Kenia probeert medestanders te vinden om in tegaan tegen een voorstel van vijf andere Afrikaanse landen om hetinternationale verbod op de handel in ivoor te versoepelen. Zuid-Afrika,Namibië, Botswana, Zambia en Zimbabwe willen hun grote voorraden ivoorverkopen en hopen ook op een quotaregeling die de ivoorhandel de komendejaren weer op beperkte sch ...
Nieuws

EU woedend over ontwerpverklaring achtste klimaatconferentie

De Europese Unie is ontstemd over het ontwerpvan de 'Delhi Declaration', het slotdocument voor de achtsteklimaatconferentie (COP-8) die de uitvoering van het Verdrag van Kyoto ingoede banen moest leiden. Het document, dat vrijdag moet worden goedgekeurd,bevat niet eens een deadline voor het in werking treden van Kyoto. Als hetprotocol niet in werki ...
Nieuws

Wonderbaarlijke visvangst op de Mun zet damproject op de helling

Eind deze week gaan de sluizen van de omstredenPak Mun dam, in het noordoosten van Thailand, definitief dicht. De regeringhad ze vorig jaar onder luid protest van de lokale bewoners opnieuw geopendom de ecologische impact van het energieproject goed te kunnen onderzoeken.Twee wetenschappelijke teams werden erop uitgestuurd om te kijken of hetvisbe ...
Nieuws

Lula trommelt oude getrouwen op

In het zog van de nieuwe Braziliaansepresident Luiz Inácio Lula da Silva trekt straks een heel regimentoudgedienden uit de Braziliaanse Arbeiderspartij naar Brasilia om daar op 1januari allerlei bestuursfuncties op te nemen. Paradoxaal genoeg zullen dieoude getrouwen in veel opzichten een frisse nieuwe wind door hetBraziliaanse bestel doen waaien. ...
Nieuws

Europese sociaal-democratie dwaalt (Mario Soares)

De sociaal-democratie in Europa is in crisis net op het moment dat zij het tegengewicht zou moeten vormen voor de vernietigingsmacht van de Verenigde Staten. De huidige generatie van Europese leiders die tot de Socialistische Internationale behoren hebben een vriendelijke houding tegenover Washington laten evolueren tot slaafse gehoorzaamheid. Dat ...
Nieuws

Nieuwe regering in Kasjmir kan keerpunt betekenen

Ongeveer een maand na de historischeverkiezingen in Jammu en Kasjmir heeft de verscheurde Indiase deelstaateindelijk een nieuwe regering. Ze zal de eerste drie jaar geleid worden doorde Democratische Volkspartij, PDP, een moslimpartij die ijvert voor eenautonoom Kasjmir. De PDP deelt de macht met de Congrespartij, die behoorlijkwat water in de wijn ...
Nieuws

EU-kandidatuur, een zegen voor Slovaakse homo's

Maar liefst 76 procent van de homoseksuelenin Slovakije is bereid om naar het buitenland uit te wijken om te ontsnappenaan de seksuele discriminatie die homo's en lesbiennes ten deel valt, zoblijkt uit een onderzoek van de mensenrechtengroep Ganymedes. Maar erbestaat een kans dat homohatend Slovakije op termijn bakzeil moet halen: detoetreding tot ...

Pagina's