Nieuws

'Geen oorlog tegen Irak zolang politieke crisis Venezuelaaanhoudt'

De politieke crisis in Venezuela, waar dealgemene staking vandaag (woensdag) dag 17 ingaat, brengt de Amerikaansebelangen in het gedrang. De olietoevoer vanuit Venezuela hapert, en dat iseen factor waarmee de VS rekening moeten houden als ze ten strijde willentrekken tegen Irak. Als de oliekraan in zowel Venezuela als de Golf dichtgaat, kan dat zor ...
Nieuws

Fiasco presidentsverkiezingen krijgt seksistisch staartje

Na drie mislukte stemrondes heeft Servië nu een seksistisch schandaal in plaats van een nieuwe president. Nadat bij de stembusgang van 10 december voor een derde keer te weinig kiezers waren komen opdagen, liet de huizenhoge favoriet voor het presidentschap, Vojislav Kostunica, zich ontvallen dat de - vrouwelijke - voorzitter van het parlement Nata ...
Nieuws

Alleen V-Raad kan rapport over kindsoldaten tot leven wekken

De 'Coalitie tegen Kindsoldaten' - de koepel van ngo's die werken rond dat thema - reageert positief op het gisteren (maandag) gepubliceerde VN-rapport over de kindsoldaten. De mensenrechtenactivisten geloven dat het document - dat 23 organisaties en regeringen kapittelt - de basis kan vormen voor acties tegen partijen die kindsoldaten in de strijd ...
Nieuws

Bogota gaat achter Britse en Spaanse connectie van Colombiaanse rebellen aan

De Colombiaanse minister van Defensie Marta Ramírez heeft aangekondigd dat haar regering binnenkort de hulp zal inroepen van Groot-Brittannië en Spanje om na te gaan of het linkse FARC-rebellen steun krijgen van gewapende groepen uit die landen. Bogota gelooft dat de FARC gesofisticeerde technologie in handen heeft gekregen via de Baskische afschei ...
Nieuws

Banken zwemmen in geld dat niet van hen is

Een jaar geleden stonden de meeste Argentijnse banken voor de afgrond, maar intussen lijken de financiële instellingen het er verrassend goed te doen. Het aantal sluitingen van banken is sterk teruggelopen. De geldhuizen hebben minder leningen uitstaan, kunnen probleemloos spaartegoeden terugbetalen en trekken zelfs nieuwe spaarders aan: ze beschik ...
Nieuws

Nigeria haalt OESO-deadline over witwaspraktijken

De Nigeriaanse regering heeft gisteren (maandag) op de valreep een wet op de witwasserij ondertekend. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) had ermee gedreigd om economische sancties te treffen tegen Nigeria als het land op 16 december geen maatregelen had genomen tegen de corruptie en de fraude in het land.
Nieuws

Fiasco presidentsverkiezingen krijgt seksistisch staartje

Na drie mislukte stemrondes heeft Servië nu een seksistisch schandaal in plaats van een nieuwe president. Nadat bij de stembusgang van 10 december voor een derde keer te weinig kiezers waren komen opdagen, liet de huizenhoge favoriet voor het presidentschap, Vojislav Kostunica, zich ontvallen dat de - vrouwelijke - voorzitter van het parlement Nata ...
Nieuws

Partijtop krijgt oog voor herverdeling

In het zog van het 16de partijcongres hebben de Chinese staatsmedia een oproep gelanceerd om in China een 'xiaokang' of 'levensbron' aan te boren. De ietwat mistige term wijst erop dat de bezorgdheid over de groeiende kloof tussen arm en rijk in China is doorgedrongen tot de partijtop. Hoewel de Chinese leiders het niet met zoveel woorden willen ze ...
Nieuws

Heropening officieel pandjeshuis illustreert nijpende deviezenschaarste

Sinds 10 december kunnen Cubanen die krap bij kas zitten weer terecht bij het 'Casa del Oro', een officiële instelling waar de bevolking op het hoogtepunt van de economische crisis begin de jaren 90 stond aan te schuiven om goud, platina, edelstenen en sierraden in te ruilen voor waardebons voor voedsel en kleren. De heropening van het 'Huis van he ...
Nieuws

Hotels Bali lopen langzaam weer vol

Een promotie-actie van Singapore Airlineszorgt ervoor dat sommige hotels op het Indonesische eiland Bali weer aardiggevuld raken. Thailand en de Filipijnen zetten ook in op het regionaaltoerisme om het wegblijven van Australische en Europese bezoekers tecompenseren.
Nieuws

Noord-Zuidconflicten blijven Doharonde overschaduwen

Vijf dagen resten de lidstaten van deWereldhandelsorganisatie (WHO) nog om tot een vergelijk te komen over tweebelangrijke dossiers in de vorig jaar in Doha opgestarte multilateraleonderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Maar detoegang van arme landen tot goedkope geneesmiddelen en de speciale engedifferentieerde behand ...
Nieuws

Annan waarschuwt voor toekomstige wateroorlogen

Als in het Westen iemand het één keer hettoilet doorspoelt, vergt dat precies de hoeveelheid water waar de doorsneeinwoner uit een ontwikkelingsland over beschikt om een hele dag mee tekoken, drinken, wassen en schoon te maken. Drinkwater wordt hetbelangrijkste tekort en de toekomstige 'cause de guerre' bij uitstek,waarschuwde VN-secretaris-generaa ...

Pagina's