Nieuws

Alternatieve munten succesvol alternatief voor yen

Wanneer Takayuki Miyamoto hulp nodig had om zijndak te herstellen, betaalde hij met kurin, de lokale munt in zijngeboortestad Kuriyama in het noorden van Japan. Miyamoto had de Kurinverdiend door zelf bij iemand anders het dak te helpen herstellen. Door definanciële crisis hebben Japanners hun vertrouwen in de yen verloren enontstaan overal lokale ...
Nieuws

Handelsakkoord Chili-VS versterkt VS-hegemonie binnen FTAA

Chili en de Verenigde Staten hebben woensdagniet zonder enige moeilijkheden de onderhandelingen over een bilateraalhandelsakkoord afgerond. Critici vinden dat Chili daarmee de solidariteittussen de Latijns-Amerikaanse landen verbreekt en de positie van deVerenigde Staten bij de komende onderhandelingen over de AmerikaanseVrijhandelszone FTAA verste ...
Nieuws

Nieuwe waterindex brengt wereldwijde watervoorziening inkaart

Het wordt een gigantische uitdaging om degroeiende wereldbevolking in de éénentwintigste eeuw van gezond drinkwaterte blijven voorzien. In het jaar 2000 hadden al één op vijf mensen in 30landen te kampen met een tekort aan water en tegen 2050 - wanneer we met 9,2zullen zijn - heeft één op drie mensen in 50 landentekort aan water. Toch ishet geen op ...
Nieuws

IMF hervalt in oude dreigementen tegen arme landen

Drie maanden geleden stelde hetInternationaal Muntfonds nieuwe regels voor die arme landen meer autonomiemoesten geven in de economische programma's die ze met IMF-leningen willenuitvoeren. Vorige week herviel het IMF echter in een oude gewoonte:Nicaragua en Zambia kregen te horen dat ze staatseigendommen moestenverkopen als voorwaarde voor financi ...
Nieuws

Genetische besmetting verwante gewassen blijft heikel punt

Een onderzoek van de universiteit van NorthCarolina leverde mogelijk het eerste harde bewijs dat het gebruik vanGM-gewassen kan leiden tot onvoorspelbare hybride plantensoorten metgelijkaardige eigenschappen.Oliehoudend Canola-zaad dat genetisch werdgemanipuleerd om de resistentie tegen insecten te verhogen kan dezeeigenschappen overdragen op in he ...
Nieuws

Hoogste werkloosheidscijfers in 25 jaar, zegt IAO

Als gevolg van de globalisering kent dewerkgelegenheid in Latijns-Amerika en de Cariben de zwaarste crisis van devoorbije 25 jaar. Dat staat te lezen in 'Labour Outlook 2002', een rapportvan de Latijns-Amerikaanse afdeling van de Internationale ArbeidsorganisatieIAO, dat begin deze week is voorgesteld in de Peruaanse hoofdstad Lima.
Nieuws

Verkiezingen Gujarat beslissend voor toekomst multicultureelIndia

De uitslag van de verkiezingen donderdag inde Indiase deelstaat Gujarat is van doorslaggevend belang voor de toekomstvan India als een verdraagzame, multiculturele democratie. Wanneer dehuidige deelstaatpremier van de Hindoenationalistische Bharatiya JanataParty wordt herverkozen na een campagne van moslimhaat, groeit hij uit toteen radicale uitdag ...
Nieuws

UNICEF wil kinderen een stem geven

Het Kinderfonds van de Verenigde Natiesvindt dat de twee miljard kinderen op deze wereld het recht hebben omgehoord te worden en volledig deel te kunnen hebben aan de samenleving. Doorkinderen te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen, zou er misschieneen kentering kunnen komen in huidige toestand van de wereld, waarin 150miljoen kinderen l ...
Nieuws

ideologische tegenstellingen van geenbelang

De ontmoeting tussen de Amerikaansepresident George Bush en de verkozen Braziliaanse president Luiz Inacio Lulada Silva dinsdag was geen clash tussen ideologische tegenpolen. Inbuitenlands beleid overheerst pragmatisme en kunnen zelfs een voorvechtervan de arbeidersklasse en een rechtse republikein het blijkbaar met elkaarvinden.
Nieuws

Armoede stijgt ondanks economische groei

Ondanks miljoenen dollars voorarmoedebestrijding vanwege internationale donoren kwamen er in Pakistantussen 1993 en 1999 12 miljoen armen bij. Het land telt nu ongeveer 47miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. In een land met 142 miljoeninwoners is dat ruim een derde van de bevolking. De Pakistaanse sterke manPervez Musharraf bezweert die ...
Nieuws

VS-antipathie brengt beide Korea's dichter

In een veertigtal Zuid-Koreaanse steden komenstudenten al enkele weekends na elkaar met brandende kaarsen de straat op omte protesteren tegen de vrijspraak van twee Amerikaanse soldaten die twee14-jarige schoolmeisjes doodden bij een aanrijding. De verontwaardiging overde vrijspraak van een Amerikaanse militaire rechtbank wordt gedeeld inNoord-Kore ...
Nieuws

Vrouwen lonken naar burgemeestersjerp

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Benin op 15december, zullen acht procent van de kandidaten vrouwen zijn. Op dekieslijsten prijken 482 vrouwelijke kandidaten, wat erg ongebruikelijk isvoor een land waar vrouwen doorgaans geen enkele leidinggevende functiekrijgen. Het zijn de eerste gemeenteraadverkiezingen ooit in Benin; zepassen in het plan van ...

Pagina's