Luciditeit en durf

In dit artikel willen we nagaan hoe NGO’s reageren op de grote uitdagingen die op hen afkomen, met name wat hun werking in het Zuiden betreft (1) Onze eigen ervaringen met een aantal Vlaamse NGO’s hebben als uitgangspunt gediend voor dit artikel.

Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel

Het is nuttig om NGO’s te beschouwen als een tussenschakel in de markt van giften. Aan de aanbodskant wenst een deel van de Belgische bevolking haar solidariteit te uiten met armen in de Derde Wereld door persoonlijke giften. Aan de vraagkant staan de begunstigden, de armen in één of ander land in het Zuiden.

De trompetten van Jericho

Een nieuw millennium kondigt zich aan. De magische aantrekkingskracht die uitgaat van het jaar 2000, spoort allerlei organisaties aan tot een grondige bezinning over hun werk en toekomstperspectieven. In de ontwikkelingssector is dit niet anders.

Luitspelers uit drie tradities

Vier, later zes, zeven of meer snaren. Een lange, al dan niet knikkende hals. Een peervormige buik. De luit. In honderd varianten. In China heet ze al twee millennia lang p'i-p'a, in de Arabische wereld 'ud en aan de Europese hoven charmeerde de luit of theorbe. De oudste luiten komen uit Bagdad waar de 'ud', de 'koningin der instrumenten', geboren ...

Centraal-Azië grenst aan Afghanistan

Sinds de onstuitbare opmars van de Talibaan in Noord-Afghanistan en de inname van de stad Mazar-e-Sharif, het anti-Talibaan bolwerk op 9 augustus jongstleden, luidden Rusland en de vijf Centraal-Aziatische ex-Sovjetrepublieken angstvallend de alarmklok. Ze vrezen voor een uitbreiding van het islamitisch fundamentalisme in deze regio. Toch is hun vr ...

Een voorkeursbehandeling voor allochtone schrijvers?

De jaarlijkse Boekenbeurs staat er weer. De waarde van het boekbedrijf wordt twee weken lang uitgedrukt in m² tentoonstellingsruimte, in bezoekersaantallen, in omzet. De trots van de uitgevers -de romanschrijvers, de dichters, de publicisten- dreigen door dit kwantitatieve geweld in een kleine kamer apart gedrukt te worden. Al is er elk jaar wel ee ...

Foto's uit Israël

Midden op straat staat een groepje volwassen joden te praten. De discussie wordt heviger. Het gaat hier duidelijk niet over koetjes en kalfjes. Eén man staat in het middelpunt van de belangstelling. Met hevige gebaren zet hij zijn argumenten kracht bij. Klik. Marc De Clerq maakt een momentopname van een Israël dat leeft, van een uitermate gepolitis ...

Burundi wordt vergeten

Een land wordt doodgezwegen en die stilte komt de haviken aan de macht goed van pas. In het Tanzaniaanse Arusha worden nieuwe vredesgesprekken gevoerd. Slaagt men er daar in de impasse te doorbreken?

Jong zijn is onbetaalbaar

Wie vandaag 21 is in Sarajevo, zag de mooiste jaren van zijn jeugd verknoeid door sluipschutters en mortiervuur. Nu de nationalistische brand voorlopig bedwongen is, maakt de jeugd in Sarajevo de rekening op. Liefst in Deutsche Marken.

De verbeelding aan de macht

Als kleine jongen beschilderde hij thuis de traphal, als grote jongen bouwde hij decors. Als prille tiener kroop hij in de huid van Shakespeare’s King Lear, als volwassene is hij gewoon zichzelf op radio en tv.

Toerisme rijmt niet op communisme

In het Cubaanse Calixto Garcia Ziekenhuis is de toestand kritiek: chirurgen hergebruiken de plastic wegwerphandschoenen tot ze openscheuren, patiënten wachten dagenlang op X-stralen omdat het ziekenhuis geen film meer heeft en de geneesmiddelen die de dokters geregeld voorschrijven zijn niet te verkrijgen in de apotheek van de kliniek.

Dorothee Sölle: de mens is ongeneeslijk religieus

'Het is niet zo belangrijk meer of je jood of christen, moslim of boeddhist bent. Waar het vandaag om draait is de vraag hoe je omgaat met mystiek en met verzet.' Dorothee Sölle samenvatten is haar oneer aandoen. Eigenlijk zouden we u gewoon haar boek 'Mystiek en Verzet' moeten toesturen. Gebrek aan middelen maakt dat onmogelijk, dat beseft mevrouw ...

Pagina's