"De nieuwe wapenwedloop"

Aan de sterke daling van de defensiebudgetten en dus ook de wapenverkoop in de wereld lijkt nu definitief een einde gekomen. De wereld geeft zeker na 11 september 2001 opnieuw veel meer geld uit aan wapens. Nochtans zou een percentage van die militaire uitgaven volstaan om het recht op gezondheidszorg en onderwijs voor elke wereldburger te kunnen g ...

Leven in een land zonder grenzen

Op het tafeltje ligt een bril en een GSM. Baly Othmani kan zijn glimlach nauwelijks verbergen: "Zie me hier eens zitten: als ik mijn wereld verlaat, kan ik deze moderne hulpmiddelen niet eens meer missen. En dat voor een kind van de woestijn ... Misschien is dat het grote probleem van de mensen. Wij zijn slaaf van onze uitvindingen geworden, de mac ...

Meisjes in oorlog

Wij gebruiken in dit artikel het begrip ‘kindsoldaten’ zoals dat in 1997 geformuleerd werd tijdens de Cape Town Principles and Best Practices, een conferentie over preventie, demobilisatie en reïntegratie van kindsoldaten in Afrika. Deze definitie is niet officieel, maar er bestaat wel een brede consensus over haar bruikbaarheid.

Kindsoldaten: een universeel verschijnsel dat nog uitbreiding neemt

"De gezichten van de kinderen die in een echte revolutie of oorlog vechten, zijn mij bijna even vertrouwd geworden als de gezichten van mijn eigen kinderen. Van Praag tot Beiroet, van Teheran tot Gaza, in de jungle van Mozambique of Angola, of in de woestijn van Tsjaad, van de bergen van Eritrea tot in de getto’s van Zuid-Afrika, overal heb ik hun ...
Nieuws

'Een regering van zes partijen nodig'

De islamisten van de PJD hebben een recordwinstgeboekt bij de Marokkaanse parlementsverkiezingen van vrijdag, zo blijkt nualle stemmen geteld zijn. De Islamistische Partij voor Gerechtigheid enOntwikkeling (PJD) won 37 zetels in het parlement, waar voordien 14PJD-afgevaardigden zetelden. De USFP van uittredend premier AbderrahmaneYoussoufi kwam als ...
Nieuws

Zowel Arafat als Sharon winnen bij beleg van Ramallah -analyse

Beide kampen maken de balans op na deterugtrekking van het Israëlische leger uit Ramallah. Yasser Arafat, die 10dagen lang opgesloten zat met 250 medewerkers, is bij het eigen volk opnieuwde onbetwiste leider. Zijn tanende populariteit is opnieuw de hoogteingeschoten door zijn slachtofferrol en zijn onverzettelijkheid tijdens hetconflict. Ironisch ...
Nieuws

Activisten willen pijplijn Tsjaad-Kameroen blokkeren

Een aantal Kameroenese ngo's probeert samenmet het Amerikaanse Friends of the Earth en Centre of Environment af tedwingen wat enkele collega's in buurland Tsjaad niet lukte: de stopzettingvan de bouw van een nieuwe oliepijplijn dwars door Tsjaad en Kameroen. Zowelde ngo's als de Wereldbank, die meefinanciert en het project superviseert,zeggen te ha ...
Nieuws

Overheid schaart zich achter ggg's, ondanks rampzalige resultaten

De rampzalige oogst van een transgenekatoensoort in drie deelstaten weerhoudt India er niet van om genetischgewijzigde gewassen toe te laten. Indische boeren worden aangemoedigd omzowel inheemse als buitenlandse gewijzigde gewassen te kweken. Activistenvrezen een snelle verspreiding van genetisch gewijzigde zaden, met ongekendegevolgen voor de mens ...
Nieuws

Brazilië en Australië laken Amerikaans en Europees protectionisme

Brazilië en Australië dagen de Verenigde Statenen de Europese Unie uit snel een oplossing te vinden voor de grote toelagendie ze hun landbouwers geven om hun waren op de wereldmarkt te slijten. DeBraziliaanse president Fernando Henrique Cardoso bond vorige vrijdag, op hetogenblik dat de Wereldhandelsorganisatie (WHO) bijeen komt om af te sprekenwe ...
Nieuws

Amerikaanse oorlogsretoriek maakt van 'democratisering' eenscheldwoord

De Amerikaanse oorlogslogica is helemaalaan het ontsporen. De nakende invasie in Irak wordt onder druk van rechtselobby's aan het publiek verkocht als een nobele bevrijdingsoorlog voor dehele regio. De haviken van de Israëlische Likoed-partij van premier Sharonlachen ondertussen in hun vuistje.
Nieuws

Tussen Amerikaanse hamer en Europees aambeeld

Roemenië staat voor een verscheurende keuze:voluit voor de politieke paringdans met Europa gaan of ingaan op dekushandjes van de Verenigde Staten. Toenadering tot de een jaagt de ander opde kast. Het dossier van het Internationale Strafhof werd afgelopen week hettoneel van het ultieme afspraakje met beide minnaars.
Nieuws

Seksschandalen dwingen aartsbisschop tot ontslag

Na de Verenigde Staten en een aantalandere landen, heeft nu ook Argentinië een seksschandaal met een priester.De aartsbisschop van Santa Fe, Edgardo Storni, heeft zijn ontslag ingediend.Het schandaal barstte los met de publicatie van een boek waarin devermoedelijke praktijken van Storni aan de kaak worden gesteld. Hij wordtervan beschuldigd al jare ...

Pagina's