Klein alfabet van de financiële sector

Er bestaan hele woordenboeken met vakjargon uit de sector. In dit stukje geven we een piepkleine selectie van termen die nuttig kunnen zijn bij het lezen van dit cahier, of bij het ontcijferen van een of ander krantenartikel. Voor de definities gingen we te rade bij enkele erg interessante inleidende werken, woordenboeken en websites. U vindt een l ...

Zijn de ngo's gewapend voor een debat over financiële speculatie?

Een veelgehoorde en terechte kritiek in de polemiek die de laatste jaren rond NGO’s gevoerd werd, betrof een tekort aan degelijk uitgebouwd en door studie ondersteund politiek lobbywerk. Met uitzondering van het politieke sausje dat over een aantal campagnes gegoten wordt, bestaat de grote uitdaging erin om zich met de echte of de harde macro-econo ...

Het liberale fundamentalisme bedreigt de democratie

De financiële wereldmarkt ontsnapt grotendeels aan de controle van nationale en internationale autoriteiten. Ik vind die situatie tegelijk ongezond en onhoudbaar. De markten zijn van nature onstabiel en een aantal sociale behoeften worden niet vervuld als je marktkrachten de totale vrijheid laat.

De sociale impact van de Oost-Aziatische muntcrisis

Hier volgt een overzicht van de eerste sociale gevolgen van de muntcrisis in drie Oost-Aziatische landen: Indonesië, Zuid-Korea en Thailand.

Hoe financiële crisissen voorkomen en beheersen?

Op 1 september 1998 kondigde Maleisië aan, controles op het buitenlandse kapitaal te zullen opleggen. Dit nieuwe spoor was een moedige poging om de basis te leggen voor een herstelprogramma. Tot vóór kort waren kapitaalcontroles taboe. Met zijn optreden brak Maleisië het beleidstaboe, terwijl de Amerikaanse economist Paul Krugman nauwelijks een wee ...

Een werkbare belasting op buitensporige muntspeculatie

Op theoretisch vlak bestaan er zeer goede redenen voor het invoeren van een belasting op financiële transacties (Currency Transaction Tax, CTT) en dat vanuit ten minste twee standpunten.

Een belasting op internationale kapitaalbewegingen: van theorie naar praktijk

In 1978 stelde James Tobin zijn belasting op internationale kapitaalbewegingen voor. Hij wilde daarmee de mogelijkheden voor het voeren van een onafhankelijk nationaal monetair beleid vergroten en de schommelingen van de wisselkoersen beperken. Later werd de Tobin-taks ook beschouwd als een instrument voor de verdediging van de waarde van de nation ...

De kosten van de internationale financiële instabiliteit

Het internationaal financieel systeem staat voor de uitdaging de instabiliteit te overwinnen. Instabiliteit is een internationaal 'publiek kwaad' - een publiek kwaad is hier te begrijpen als het tegendeel van een publiek goed of dienst in de economische betekenis van het woord d.w.z. een goed of een dienst die niet automatisch op de markt tot stand ...

De nieuwe financiële architectuur: papier in de tochtgaten?

In amper vijf jaar hadden we splijtende financiële crisissen in Mexico, Oost-Azië, Rusland en Brazilië. De crisis in Azië had het hele financiële systeem onderuit kunnen halen, zeggen experts nu de storm wat is geluwd. In Indonesië is de sociale ravage na de crisis groter dan in Nicaragua dat door een échte orkaan werd getroffen.

Bokkensprongen van het grote geld

De jaren negentig werden gekenmerkt door een reeks zware muntcrisissen: Mexico, Zuidoost-Azië, Rusland en Brazilië gingen voor de hamer. Bovendien loopt er geen enkele ernstige economist rond die niet vreest dat een nieuwe, nog meer verwoestende crisis kan uitbreken -in Oost-Azië, Latijns-Amerika of China, maar ook in Japan, in de VS, in Europa. ...

Tien goede redenen voor een cahier over het grote geld

Een Noord-Zuidcahier maken over de grillige lotgevallen van de financiële sector ligt niet voor de hand. Op het eerste gezicht ligt het druk gedoe op de hyperkinetische wisselmarkten wel erg ver van de kleine boer en burgerman die we normaal als NGO’s in het vizier houden. Heeft een Indiase boer een boodschap aan een nieuw record van de Dow Jones, ...

De ene crisis is de andere niet

'De crisissen van de eenentwintigste eeuw zullen veroorzaakt worden door een combinatie van beleidstekortkomingen in individuele landen en ontwrichtende kapitaalbewegingen'.

Pagina's