Ilse op de Beeck: ik, een non?

‘Kind, je gaat je levend begraven’, schrokken haar tantes, toen ze haar keuze voor het kloosterleven bekend maakte. De collega’s op school begrepen het evenmin: ‘Je bent zo kritisch en mondig, hoe ga jij daar overleven?’ De grootste schrik had ze om haar beslissing aan haar leerlingen mee te delen. Die waren echter gefascineerd en bestookten haar t ...

Straatbendes in El Salvador: ik schiet, dus ik ben

De huidige vrede is in El Salvador gewelddadiger dan de burgeroorlog van de jaren tachtig. Jongeren die opgroeiden in de ontreddering van de ballingschap, ondermijnen nu het moeizame bouwen aan een nieuwe toekomst.

Nigeria na de militaire dictatuur

'Vrienden, Nigerianen, jullie kozen mij tot president, al leefde ik jarenlang in de schaduw van de dood. Moge de Almachtige ons nu allen helpen.' Als antwoord zong de volksmassa op de Eagle Square in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja 'Ose Ose o, Ose o Ose Baba'. 'Dank u, dank u, vadertje,' de strijdhymne van het Nigeriaanse voetbalteam. Een door loodz ...

Ethisch ondernemen zit in de lift

Een bedrijf moet winst maken. Het is een uitspraak die even onaanvechtbaar lijkt als de zwaartekracht. Toch maakt een nieuw denken opgang. 'Ethisch ondernemen' is een poging om de puur economische logica te koppelen aan morele en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wij zochten voor u de achtergronden en de beperkingen op van deze jonge, economi ...

De hefboomfondsen: krokodillen en konijnen?

De hefboomfondsen (in het Engels: hedge fund) zijn niet de belangrijkste actoren op de financiële markt. Een groot deel van de geldhandel verloopt tussen banken onderling. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beheren een veelvoud van de middelenpot van de hefboomfondsen. Daarnaast zijn nog ‘gewone’ beleggingsfondsen’. Samen zijn de institu ...

Klein alfabet van de financiële sector

Er bestaan hele woordenboeken met vakjargon uit de sector. In dit stukje geven we een piepkleine selectie van termen die nuttig kunnen zijn bij het lezen van dit cahier, of bij het ontcijferen van een of ander krantenartikel. Voor de definities gingen we te rade bij enkele erg interessante inleidende werken, woordenboeken en websites. U vindt een l ...

Zijn de ngo's gewapend voor een debat over financiële speculatie?

Een veelgehoorde en terechte kritiek in de polemiek die de laatste jaren rond NGO’s gevoerd werd, betrof een tekort aan degelijk uitgebouwd en door studie ondersteund politiek lobbywerk. Met uitzondering van het politieke sausje dat over een aantal campagnes gegoten wordt, bestaat de grote uitdaging erin om zich met de echte of de harde macro-econo ...

Het liberale fundamentalisme bedreigt de democratie

De financiële wereldmarkt ontsnapt grotendeels aan de controle van nationale en internationale autoriteiten. Ik vind die situatie tegelijk ongezond en onhoudbaar. De markten zijn van nature onstabiel en een aantal sociale behoeften worden niet vervuld als je marktkrachten de totale vrijheid laat.

De sociale impact van de Oost-Aziatische muntcrisis

Hier volgt een overzicht van de eerste sociale gevolgen van de muntcrisis in drie Oost-Aziatische landen: Indonesië, Zuid-Korea en Thailand.

Hoe financiële crisissen voorkomen en beheersen?

Op 1 september 1998 kondigde Maleisië aan, controles op het buitenlandse kapitaal te zullen opleggen. Dit nieuwe spoor was een moedige poging om de basis te leggen voor een herstelprogramma. Tot vóór kort waren kapitaalcontroles taboe. Met zijn optreden brak Maleisië het beleidstaboe, terwijl de Amerikaanse economist Paul Krugman nauwelijks een wee ...

Een werkbare belasting op buitensporige muntspeculatie

Op theoretisch vlak bestaan er zeer goede redenen voor het invoeren van een belasting op financiële transacties (Currency Transaction Tax, CTT) en dat vanuit ten minste twee standpunten.

Een belasting op internationale kapitaalbewegingen: van theorie naar praktijk

In 1978 stelde James Tobin zijn belasting op internationale kapitaalbewegingen voor. Hij wilde daarmee de mogelijkheden voor het voeren van een onafhankelijk nationaal monetair beleid vergroten en de schommelingen van de wisselkoersen beperken. Later werd de Tobin-taks ook beschouwd als een instrument voor de verdediging van de waarde van de nation ...

Pagina's