Nieuws

Drugsoffensief leidt tot arrestatie corrupte politiemensen en ambtenaren

De Cubaanse overheid steekt een tandje bij om het de drughandelaars moeilijk te maken en dat zullen ook politie en overheidspersoneel geweten hebben. Sommige politiemensen en ambtenaren houden er immers een lucratieve bijverdienste op na in de wereld van de drugtrafiek, voornamelijk door strategisch de andere kant op te kijken.
Nieuws

Verkiezingsnederlaag hervormers te wijten aan frustratie over traag democratiseringstempo

De nederlaag van hervormingsgezinde partijen bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Iran is niet veroorzaakt door een plotse golf van sympathie voor de fundamentalisten, maar door de bijzonder lage opkomst. De kiezers bleven massaal thuis uit ongenoegen met het trage tempo waarmee de hervormingsgezinde president Mohammed Khatami de islamitisc ...
Nieuws

Pragmatische rivalen voeren gesprek

De rechtse Colombiaanse president Alvaro Uribe ontmoet vandaag zijn linkse Braziliaanse collega Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilia. Beide tegenpolen zijn pragmatisch genoeg om hun gemeenschappelijke belangen te onderkennen.
Nieuws

Vredesproces niet levensvatbaar – analyse

De Nepalese regering en de maoïstische rebellen hadden rond deze tijd rond de tafel moeten zitten voor officiële vredesgesprekken. Maar één maand na de afkondiging van een staakt-het-vuren en het begin van een vredesproces is er nog geen enkele vooruitgang geboekt. De regering slaagt er niet in om een onderhandelingsploeg samen te stellen en stelt ...
Nieuws

Rebellen gestuit in opmars

Sinds een paar weken boeken de rebellen van de Verenigde Liberianen voor Verzoening en Ontwikkeling (LURD) terreinwinst. Vertrokken van Mano River Bridge aan de grens met Sierra Leone rukken ze op naar Robertsport, op 60 kilometer van het einddoel: Monrovia, de Liberiaanse hoofdstad en hoofdzetel van president-gangster Charles Taylor. Luidens zegez ...
Nieuws

India geeft steeds minder uit aan gezondheidszorg

“Een stap in de verkeerde richting,” zo noemen gezondheidsexperts van de Verenigde Naties de begroting 2003-2004 die de Indiase regering vorige week voorstelde. De Indiase overheid maakt veel te weinig geld vrij voor de opbouw van de gezondheidszorg. De ziekteverzekering blijft in handen van private verzekeraars en is daardoor onbetaalbaar voor de ...
Nieuws

oogsten zonder regen

Burkina Faso lijkt eindelijk een afdoend antwoord te vinden op de droogte. De graanproductie gaat er enorm op vooruit, vooral in het droge seizoen. Wondermiddel zijn de kleinschalige irrigatieprojecten, die het aanwezige water op eenvoudige wijze naar de juiste plaats brengen. Zij kosten weinig, maar leveren veel op.
Nieuws

'Vernietiging zenuwgas is gevaarlijke onderneming'

De vernietiging van alle chemische wapens is een nobele doelstelling. Maar wat als de vernietiging zelf erg gevaarlijk is, en het restafval giftiger voor het milieu dan de wapens zelf? Russische ngo's zijn bang voor een chemische tijdbom; ze eisen een andere aanpak..
Nieuws

Wereldbank laakt beleid Sharon

Het aantal arme Palestijnen is verdrievoudigd sinds het begin van de tweede intifada in september 2000. Het Palestijnse Bruto Binnenlands Product (bbp) lag in 2002 veertig procent lager dan in 2000. Zonder de weerbaarheid van de bevolking was de Palestijnse economie al lang heleaal in elkaar geklapt. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank, d ...
Nieuws

Lula wil Colombia losweken uit invloedssfeer VS

Brazilië moet zich als leider opwerpen van een hecht Zuid-Amerikaans samenwerkingsverband, buiten de invloed van de Verenigde Staten om. Dat vindt de nieuwe Braziliaanse president, Luiz Inácio Lula da Silva. Eerste stap: vrede stichten bij de noordwestelijke buur Colombia. Vrijdag ontmoet de linkse president Lula de rechtse president van Colombia, ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden gefrustreerd over blokkering van 'hun' onderhandelingsronde

Veel ontwikkelingslanden zijn gefrustreerd over het vastlopen van de onderhandelingsronde van Doha, de gesprekken over een verdere liberalisering van de wereldhandel. De Wereldhandelsorganisatie doopte de nieuwe onderhandelingsronde die in november 2001 in de hoofdstad van Qatar werd gelanceerd de ‘Doha Development Round’, omdat er spec ...
Nieuws

Hamid wie? - ANALYSE

De Afghaanse president Hamid Karzai heeft ondanks een tiendaags bezoek aan de Verenigde Staten nauwelijks bijkomende hulp in de wacht kunnen slepen voor zijn opnieuw in gewapende conflicten afglijdende land. Dat geeft een idee van de moeilijkheden waarin de heropbouw van Irak kan verzinken na een eventuele oorlog en de val van Saddam Hoessein.

Pagina's