Theater uit het zuiden

Muziek, film, literatuur en plastische kunsten uit het Zuiden vinden, aarzelend of stormenderhand, hun weg naar het Europese publiek. Als er één kunstuiting is die moeite heeft om de culturele grens over te steken, dan is het theater. De marginale positie van theater uit het Zuiden weerspiegelt de plaats die het Zuiden inneemt in de wereld.
Nieuws

Regering pakt uit met 'supersociale' begroting

De Zuid-Afrikaanse regering, die al jareneen strikte begrotingsdiscipline naleeft, heeft voor de komende drie jaaropvallend veel geld veil voor de strijd tegen armoede en honger. Uit denieuwe begroting blijkt ook dat de twijfels over de aanpak van aids zijnweggevallen.
Nieuws

Lula's grootste uitdaging wordt eigen beloftes na te komen

De pasverkozen Braziliaanse presidentLuiz Inácio Lula da Silva staat vanaf 1 januari voor de immer aartsmoeilijkepolitieke uitdaging om waar te maken wat het kiezerkorps werd beloofd.Eergisteren (maandag) herhaalde Lula in zijn een eerste grote publiekeaankondiging dat hij Brazilië een nieuw, sociaal ontwikkelingsmodel wilgeven en daartoe bovenal s ...
Nieuws

Van geloof veranderen wordt staatszaak in Tamil Nadu

Als het aan de deelstaatregering van hetZuid-Idiase Tamil Nadu ligt, moeten hindoes die een ander geloof willenaannemen, binnenkort eerst bij de gerechtelijke overheid bewijzen dat diebekering op een persoonlijke beslissing berust en niet onder dwang, metlokmiddelen of op frauduleuze wijze tot stand is gekomen. Priesters die opdergelijke slinkse ma ...
Nieuws

Europa en ontwikkelingslanden trekken klimaatonderhandelingen weervlot

Gezamenlijke inspanningen van de EuropeseUnie, China en de ontwikkelingslanden lijken ervoor te zorgen dat hetprotocol van Kyoto toch een centrale plaats krijgt in de Verklaring vanDelhi. Dat document wordt het belangrijkste product van de tiendaagseklimaatconferentie die vrijdag in de Indiase hoofdstad wordt besloten.Eerder was grote consternatie ...
Nieuws

Overheid verhindert terugkeer Koerdische vluchtelingen (HRW)

Honderdduizenden Koerdische vluchtelingen dienaar hun geboortestreek willen terugkeren, worden daaraan gehinderd door deregering, het leger en de paramilitaire Dorpswachten die de plak zwaaien inde Koerdische gebieden. Dat zegt Human Rights Watch (HRW) in een rapport datvandaag (woensdag) wordt gepubliceerd.
Nieuws

Caricom kijkt naar het Noorden om criminaliteitsgolf in te dijken

De vijftien Caricom-landen vergaderen dezeweek op het eiland Trinidad (voor de kust van Venezuela) over een vraag diede hele Caribische regio in de ban houdt: hoe kan de snel stijgendecriminaliteit tot staan worden gebracht? Caribische leiders van Jamaica totGuyana hebben het afgelopen jaar machteloos moeten toekijken hoe een spiraalvan geweld over ...
Nieuws

Overschot zorgt voor schaarste

De vijf sterkhouders van de Peruaanse landbouw -aardappelen, katoen, rijst, maïs en koffie - maken de ergste crisis door injaren. De boeren die deze gewassen verbouwen, verkopen nu tegen prijzen diede productiekosten niet eens dekken, zegt Reynaldo Trinidad, hoofdredacteurvan het magazine Agro Noticias. De economische analisten en landbouwexpertszi ...
Nieuws

2002 barslecht jaar voor koraalriffen

De koraalriffen hebben het dit jaar in alleoceanen zwaar te verduren. Tot dusver werden 430 gevallen van verblekingvastgesteld, een teken dat de miljarden diertjes die in banken samengeklitzijn, de geest beginnen te geven. Het verschijnsel wordt in verband gebrachtmet de opwarming van de aarde.
Nieuws

Recht op voedsel blijft papieren principe

De VN vinden dat het nog eens mag benadruktworden: het recht op voedsel wordt wereldwijd aan de lopende bandgeschonden. In een maandag gepubliceerd rapport gipst Jean Siegler, eenSpeciale Verslaggever van de VN-Mensenrechtencommissie, vooral de rijkelanden omdat ze hun herhaalde beloften niet nakomen om de honger de werelduit te helpen. De VN stell ...
Nieuws

Kenia tegen versoepeling verbod ivoorhandel

Kenia probeert medestanders te vinden om in tegaan tegen een voorstel van vijf andere Afrikaanse landen om hetinternationale verbod op de handel in ivoor te versoepelen. Zuid-Afrika,Namibië, Botswana, Zambia en Zimbabwe willen hun grote voorraden ivoorverkopen en hopen ook op een quotaregeling die de ivoorhandel de komendejaren weer op beperkte sch ...
Nieuws

EU woedend over ontwerpverklaring achtste klimaatconferentie

De Europese Unie is ontstemd over het ontwerpvan de 'Delhi Declaration', het slotdocument voor de achtsteklimaatconferentie (COP-8) die de uitvoering van het Verdrag van Kyoto ingoede banen moest leiden. Het document, dat vrijdag moet worden goedgekeurd,bevat niet eens een deadline voor het in werking treden van Kyoto. Als hetprotocol niet in werki ...

Pagina's