Communicatie, cultuur en sociale verandering

Termen als ‘communicatie’, ‘informatie’, ‘sociale verandering’, ‘ontwikkeling’, ‘participatie’, ‘democratie’, ‘vrijheid’ behoren tot het alledaagse taalgebruik. Ze worden zo frequent gebruikt dat men zich vaak niet meer de moeite getroost precies uit te leggen wat men er onder verstaat.

De dualiteit van ontwikkelingscommunicatie bij de Maasai

Het is altijd leuker om voor je verjaardag een geschenk te ontvangen in plaats van de gift zomaar in je handen gestopt te krijgen. De spanning rond het geschenk, het verrassingseffect en de nieuwsgierigheid maken dat je als gegadigde uitkijkt naar wat er onder de strik en het papiertje zit.

Media en democratisering in Senegal

Senegal werd jarenlang als ‘voorbeeldland’ in Afrika gezien. Er worden immers al sinds 1960 verkiezingen gehouden. De politieke situatie in Senegal laat echter zien dat het mogelijk is om bijna 40 jaar lang verkiezingen te houden, zonder een democratie te worden. Zo is de Parti Socialiste (PS) tot nu toe altijd de onbetwiste winnaar, ondanks het be ...

De wereld, ons dorp... dankzij de media?

Marshall McLuhan introduceerde de term 'global village' reeds in de jaren zestig om de vergelijking te maken met een dorp waar eenieder op de hoogte is, of kan zijn, van wat er gaande is. Het klinkt immers aannemelijk om te veronderstellen dat in een dorpsgemeenschap iedereen alles van iedereen weet. De vraag die toen en ook vandaag gesteld kan wor ...

De kunst van de ngo's

Hoe zorg je ervoor dat een rechtvaardige zaak onder de aandacht komt van het grote publiek? En hoe doe je dat zonder het eigenlijke doel van de actie te schaden? Het zijn vragen die op elk hoofdkwartier van bewegend Vlaanderen gesteld worden. De klassieke methodes werken niet meer, de gekende kanalen verdwijnen, de beproefde scenario's blijken niet ...

De muziekfestivals van de zomer

De zomer. Volgens de radioreclame gaan we dan weer met z'n allen zuchten van de drukkende hitte op kantoor of we vertrekken om af te koelen op de zomerse stranden die ons door welwillende en goedkope reisbureaus worden aangeboden. Ook op de muziekfestivals, die sinds een aantal jaren tot de vaste hoogdagen van het seizoen behoren, zal de zon van de ...

De Indiase schrijfster Githa Hariharan

Ze is minder mooi dan Anrundhati Roy en misschien is ze daarom minder geloofd en gelauwerd in het Westen. Toch is ook Githa Hariharan een jong en verrassend literair talent uit India. En net als Roy is ze eigenlijk heel erg 'verwesterd' en heeft ze duidelijke feministische ideeën. In haar roman 'Duizend gezichten van de nacht' merk je dat niet mete ...

Wole Soyinka over Nigeria

Het politieke leven van de Nigerianen wordt eenvoudiger. Op de vraag of dictator Sani Abacha aan de macht blijft, mogen ze deze zomer ja antwoorden of zwijgen.

Waarheid duur betaald in Guatemala

De barbaarse moord op de Guatemalteekse bisschop Juan Girardi sloeg in als een bom. Centraal-Amerika kreeg een tweede ‘Romero’. Wie had gedacht dat anno 1998, ruim twee jaar na het ondertekenen van de vredesakkoorden, het democratiseringsproces zo gruwelijk geschonden kon worden?

Mary John Mananzan: 'Enkel wie zacht is, kan sterk zijn'

Mary John Mananzan is voorzitster van Gabriela, de koepel van vrouwenbewegingen in de Filipijnen. Ze is ook directrice van een instituut voor vrouwenstudies. Voor mij zit een joviale, Filipijnse benedictines. Maar ze heeft niet de naam een gemakkelijke vrouw te zijn. Dat laatste is principieel: 'Mijn bijdrage tot elke beweging of organisatie waarva ...

Het nieuwe Afrika gewikt en gewogen

Goed nieuws uit Afrika. We waren er niet meer aan gewend. Uganda is de naam van het succesverhaal en president Yoweri Museveni het waarmerk. De Ugandese economie kent jaar na jaar opmerkelijke groeicijfers en de democratie zou er een schoolvoorbeeld voor Afrika zijn. Het applaus klinkt overtuigend. Of is de champagne te vroeg ontkurkt?

Landloze boeren in Brazilië zijn het wachten beu

De landbouwpolitiek van de Braziliaanse president Cardoso drijft de reeds lang bestaande tegenstellingen tussen landlozen en grootgrondbezitters op de spits. Met de nakende presidentsverkiezingen op de achtergrond, zorgt die grondproblematiek voor een uiterst explosief klimaat.

Pagina's