De Braziliaanse belofte

Ze zitten in de lift, de verhalen over de spirituele zoektocht van de mens naar zijn diepste zelf. James Redfield zette de trend met zijn 'Celestijnse Belofte'. Maar 'vóór Redfield was er Coelho', lezen we op de blauwe band rond het boek 'Aan de oever van de Piedra huilde ik'. De Braziliaanse auteur Paulo Coelho (°1947) werd vooral wereldberoemd me ...

Economische kansen voor Afrika

Na jaren van economische achteruitgang begint Afrika te herleven. In 1992 kwam de kentering en sinds 1995 groeit de economie weer sneller dan de bevolking. Het is echter te vroeg om victorie te kraaien. Er zijn grote verschillen tussen de landen en de groei blijft kwetsbaar.

Het retourtje van de Filipino

De Aziatische beurzen doen het slecht. Economieën wankelen, bedrijven gaan failliet. Hongkong, Maleisië en Thailand zijn begonnen met het terugsturen van grote groepen gastarbeiders naar hun land van oorsprong. Meer dan vier miljoen Filipino's werken tijdelijk in het buitenland, verspreid over 163 landen.

Michael Amaladoss: 'De westerse kerk luistert niet'

De Indiase jezuïet Michael Amaladoss is één van de meest vooraanstaande Aziatische theologen van het ogenblik. Zijn intellectuele gastvrijheid voor hindoes, boeddhisten en moslims roept vragen wakker. In Rome en in Leuven. En in Brussel.

De minaretten van Londen

Big Ben, de klok in de oostertoren van 'The Houses of Parliament', regeert nog steeds in Londen. Volgens kranten in Groot-Brittannië, Egypte en in het Midden-Oosten is Londen echter niet langer de hoofdstad van de democratische idee, maar het centrum van het wereldwijde moslimfundamentalisme. In de moskeeën van de Britse hoofdstad zouden haat en ge ...

Colombiaanse toestanden in Chiapas

De slachtpartij in het Mexicaanse dorpje Acteal, eind december, lijkt het startsein voor een openlijke burgeroorlog. De laatste stuiptrekkingen van een op sterven na dode politieke elite.

Het Westen en de islam

Het Westen is geen absoluut gegeven. Het Oosten evenmin. Elk van deze twee werelden schept de andere op wisselende wijze, naargelang van het tijdstip en van de onderlinge verhoudingen.Het Westen heeft gedurende zijn lange geschiedenis voortdurend het Oosten uitgevonden dat het best bij zijn belangen en dromen paste. Zo deed ook het Oosten dat zich ...

Over de botsing der beschavingen

In de zomer van 1993 publiceerde het Noord-Amerikaanse tijdschrift ‘Foreign Affairs’ een artikel van Samuel P. Huntington, politicoloog aan de Harvard University. Het artikel zou aanleiding geven tot een heftige polemiek. Het stelt dat na het einde van de Koude Oorlog de bipolariteit van de wereld (twee supermachten die om ideologische motieven teg ...

Macht, ontwikkeling en beschaving

Het is niet de bedoeling om in wat volgt dieper in te gaan op de inhoud van Huntingtons clash, omdat ik dit vroeger reeds deed. Wat mij hier interesseert is met andere woorden niet zozeer of zijn centrale stellingen juist of verkeerd zijn, wel waarom ze blijkbaar aanslaan. De leidraad van het verhaal is dat de discussie rond beschaving niet alleen ...

Latijns-Amerika: overdenkingen vanuit een nog nazinderende 'botsing van culturen'

Deze tekst bedoelt een korte, historische en culturele benadering te zijn van de huidige, wat Babelse verzameling landen die we gemakshalve Latijns-Amerika heten. Wij doen dit in het licht van zijn ondankbare en ter plekke druk bediscussieerde positie in de fameuze, toekomstige 'wereldorde'.

De Bouriat, balancerend tussen Genghis Khan en Lenin

In het licht van de actuele gebeurtenissen in wat nu de G.O.S., de ex-Sovjetunie, wordt genoemd, bieden de wrijvingen tussen etnische groepen en Russen een uitstekend terrein om conflict-theorieën aan een empirische toetsing te onderwerpen.

Afrika begint aan de Pyreneeën (1)

Deze bijdrage is geen historische of socio-politieke analyse. Ze wil alleen aantonen dat de punten die Huntington in zijn argumentatie aanvoert als elementen van verscheidenheid, op een ander tijdstip van de geschiedenis elementen van gelijkenis kunnen zijn.

Pagina's