De ministerconferentie in Singapore: alweer nieuws op de agenda

De eerste ministerconferentie van de wereldhandelsorganisatie moest een ‘evaluatie’- conferentie worden. De leden zouden er de resultaten bekijken, drie jaar na het afsluiten van de Uruguay- ronde, en ook de kans krijgen om problemen bij het nakomen van hun UR verplichtingen te signaleren.

Van visie tot realiteit: het multilateraal handelssysteem vijftig jaar oud

Zoals het past, handelt deze toespraak over visie. Een zeer specifieke visie nochtans, een visie die realiteit werd - een zeldzaamheid in internationale zaken. Die werkelijkheid is het multilateraal handelssysteem dat nu door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) beheerd wordt en waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag vieren.

Manifest van de globale actie van de volkeren

We leven in een tijd waarin het kapitaal, met de hulp van internationale instituties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Internationale Muntfonds (IMF), de Wereldbank (WB) en andere instellingen, de nationale politiek bepaalt, om zo zijn globale greep op het politieke, economische en culturele leven te versterken.

Vrijhandel en gender in Azië

Beslissingen over de internationale handel werden tot nu toe genomen op basis van macro-economische argumenten van de vrijhandelstheorie die door de grote bedrijven wordt gepromoot. Ook het onderzoek over wie wint en wie verliest bij de internationale maatregelen van handelsliberalisering wordt gevoerd in algemene macro-economische termen, bijvoorb ...

Investeringen op een zijspoor?

Midden februari 1998 belegde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergadering op hoog politiek niveau over het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Op die manier wilde de OESO de MAI-onderhandelingen die in 1995 startten, in het voorjaar van 1998 eindelijk met een overeenkomst afronden. De jaarlijkse OE ...

Onevenwicht in de WTO-akkoorden

De landen die de Uruguay-ronde op gang brachten, hadden vooral de bedoeling om toegevingen van ontwikkelingslanden af te dwingen. Die ‘afwijking’ is sterk in het eindresultaat weerspiegeld. Het akkoord is onevenwichtig en speelt in het nadeel van ontwikkelingslanden. Die moeten proberen om het evenwicht te herstellen en de WTO meer in hun voordeel ...

Pijnpunten in de werking van de wereldhandelsorganisatie

In dit artikel signaleren we een aantal pijnpunten i.v.m. de werking en de impact van de Wereldhandelsorganisatie.

Hoe de WTO democratische principes met de voeten treedt

‘De Wereldhandelsorganisatie is geen supranationaal orgaan met extraterritoriale machten, en ze is ook niet van plan om dat te worden. Ze is geen politieagent die wereldwijd haar wil kan opleggen aan tegendraadse regeringen. WTO-regels zijn op vrijwillige basis, bij consensus, onderhandeld door soevereine regeringen. En, wat al even belangrijk is, ...

De minst ontwikkelde landen en de WTO

Er lag een kleine smet op de vreugde van regeringsleiders die in 1994 na acht jaar onderhandelen in Marrakesj de slotakte van de Uruguay-ronde ondertekenden: aan de armste landen waren de baten van de handelsliberalisering geheel voorbijgegaan. Voor de weinig lucratieve grondstoffen die zij exporteren waren de tarieven toch al laag. Juist voor hun ...

De kracht van diversiteit

De wereld is anno 1998 een boeiende, uitdagende en onzekere plek om te leven. Steeds meer grenzen worden geslecht: kapitaal, goederen, kennis en zelfs cultuur reizen de wereld rond. Enkel de mannen en vrouwen van vlees en bloed worden tegengehouden aan de nationale grenzen. Ook Vlaanderen leeft allang niet meer onder een glazen stolp.

Synthese van een positieve investering

'To get the bad customs of a country changed and new ones, though better, introduced, it is necessary first to remove the prejudices of the people, enlighten their ignorance, and convince them that their interests will be promoted by the proposed changes; and this is not the work of a day.' Benjamin Franklin (1781)

De toekomst van de glokale kunst in de Vlaamse derdewereldsector

Toen de ngo Vredeseilanden in 1995 samen met het cultureel centrum de Warande en het project Open Culturele Centra van de Provincie Antwerpen het project ‘Kunst uit Senegal in Vlaanderen’ realiseerde, weerklonk de vraag: 'Wat heeft dit in hemelsnaam nog met ontwikkelingssamenwerking te maken?' Bij sommigen stootte het initiatief, waarbij plastische ...

Pagina's